Ο «ορθόδοξος» λόγος…ενάντια στην Ορθοδοξία (Βίντεο)

Λόγια και λόγια, κρίσεις και τοποθετήσεις επί εκκλησιαστικών ζητημάτων που, στο σύνολό τους, στρέφονται ενάντια στην Ορθο-δοξία.

Αφήστε μια απάντηση