ΑΡΘΡΑ 13 Ιούν 2023 - 20:47

Γ.Μ : Η ώρα της ομολογίας ;

Γ.Μ : Η ώρα της ομολογίας ;
Χαίρεται
Ματθ. 10,32       Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
 
Γιατί όμως λέει ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ   ;
 
Στο κατά Ιωάννη  στο 15,4  λέει  μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. σε αυτό το σημείο , ζητάει από τους μαθητές του να μείνουν ,όπως και στους ομολογητές ἐν ἐμοὶ  .
Το κλειδί της σωτηρίας μας είναι αυτο το ἐν ἐμοὶ  και αν δεν το  καταφέρω, να μείνω μέσα στον Χριστό κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μου, απλά  δεν θα σωθώ ,δεν έχω θέση στο τραπέζι της Βασιλείας .
 
 
Α Ιω. 2,18          Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.
 
Τα χρόνια περνάνε ,ο κόσμος χειροτερεύει και διολισθαίνει πρός το κακό όλο και περισσότερο ,σαν το χείμαρρο παρασύρει όποιον  αστήρικτό πνευματικά βρει στο διάβα του .
 
Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ   οι σύγχρονοι  αεριτζήδες  …θεριεύουν   συνεχώς  κυριαρχούν  και επιβάλλουν   τον νόμο τους  
το αντίχριστο πνεύμα ,μοιράζει  χρήματα ,προνόμια ,θέσεις ,καριέρες τάζει , προσφέρουν  αέρα ,   και αρπάζουν  ψυχές .νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν πιστεύουν  ότι αυτή η εξουσία τους είναι  άτρωτη .
Αλλά θα έλθει κάποια νύχτα, η ώρα των δαιμόνων ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ·
Ιω. 15,5             ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
 
Καριερίστες ,golden boys , επιστήμονες , αγοράζουμε και πουλάμε αέρα και τρεφόμαστε  με ξυλοκέρατα , ζουμε το ψευτικό όνειρο μας  ,μέσα στην πλάνη μας  .
Νομίζουμε ότι είμαστε  σοφοί , μικροί Θεοί , αλλά  είμαστε άφρονες ,με πειραγμένη την φρόνηση .
Πολλοί πάμε και στην εκκλησία , κάποια Κυριακή ή μπορεί και κάθε Κυριακή ,μπορεί να εξομολογούμαστε ,να κοινωνούμε και να πιστεύουμε ότι είμαστε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν με τον Χριστό ,μεσα στον Χριστό 
 
Λουκ. 14,24   λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.
 
Οιἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν….
 
Εμείς  οι πραγματικά  Θεωρητικά  πετυχημένοι ,η ΑΛΗΘΕΙΑ όμως είναι, ότι είμαστε οι τυφλοί και  ταλαίπωροι. 
 Βλέπουμε  υποτιμητικά και θεωρούμε  αποτυχημένο τον εργάτη που έμεινε αμόρφωτος χωρίς πτυχία και master ,τον άστεγο ,τον άνεργο ,τον βασανισμένο ,τον καρκινοπαθή ,τον επαίτη .
Δεν βλέπουμε κάθε βασανισμένο ,κάθε εξουθενωμένο ,κάθε ταλαίπωρο κάθε μικρό εσταυρωμένο  που προετοιμάζεται για την ανάσταση ,για την ομολογία ,ντύνεται κατάλληλα για τον μεγάλο δείπνο ..
που έστω και εν αγνοία του στο μυαλό ,αλλά στην καρδιά είναι ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν ,είναι με τον Χριστό είναι με τον Βασιλέα .
 
Λουκ. 14,21 τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.
 
Αυτοί που εγώ θεωρώ αποτυχημένους  στην ζωή ,αυτοί είναι με την ΚΑΡΔΙΑ τους και όχι με την διάνοια ,το μυαλό τους ,αυτοί είναι  που αρνούνται ,αυτοί που πολεμούν και θα πολεμούν έως τέλους την ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. 
Αυτοί είναι που αρνούνται αυτά που τους τάζει ο διάβολος ,καριέρες ,χρήματα ,πιστωτικές ,διευκολύνσεις κ.α ωραία που δένουν την ψυχή 
Ηλεκτρονικές ταυτότητες ,εμβόλια ,ανέσεις κάθε είδους ,διασκεδάσεις ,ψυχαγωγίες  ,εύκολο τρόπο ζωής γεμάτο τεχνολογία .τα δεσμά που πάω και μπαίνω μόνος μου .
 
ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον ,οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.
 
Αυτοί χωρίς να το βλέπω   ,χωρίς να μπορώ να το διακρίνω αφού είμαι πνευματικά τυφλός .αυτοί που είναι  εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως είναι ο Χριστός εν ετέρα μορφή ,
Αυτοί που κάνουν   ειρηνική  αντίσταση ,ενάντια στην καταιγιστική ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ,ενάντια στον κόσμο και αυτός τους συνθλίβει ,αλλά δεν παραδίδονται .
Αυτή η ΝΤΠ έχει διεισδύσει και εντός της διοικούσας εκκλησίας και του εκκλησιάσματος ,των κλητών που καλούνται στο δείπνο ,αλλά δεν έρχονται με την καρδιά τους τροπικά ,αλλά μόνο τοπικά με το σώμα μπαίνουν στον ναό .
Άλλος έχει δουλείες με βόδια  ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
Άλλος έχει τα χωράφια του προτεραιότητα ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
Άλλος έχει την γυναίκα του να φροντίσει.. γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.
 
 
 κυριε κυριε ανοιξον ημιν και αποκριθεις ερει υμιν ουκ οιδα υμας ποθεν εστε.
 
Αυτοί που νίκησαν ,νικούν και θα νικούν την Νέα Τάξη Πραγμάτων  ,αυτοί που ζούνε με τον Χριστό και αυτός μαζί τους  ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν 
Αυτούς που ομολογούν τον Χριστό καθημερινά δεν είναι αυτοί που ζούνε άνετα , είναι εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως,  ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν ,πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς.
Με αυτους  είναι  που ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων και όχι με αυτούς που προσκυνούν την Νέα Τάξη Πραγμάτων ,με τις πράξεις τους 
Εμείς …παριστάνουμε τους πολεμιστές του φωτός ,στην πολυθρόνα μας , στον καναπέ μας ,με οικονομική άνεση και σιγουριά  ,ο μισθός τρέχει ,η σύνταξη μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει  πέφτει ,
Όταν όμως θα έλθει όμως η ώρα που  θα πρέπει ναὁμολογήσω  ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων    ,ότι είμαι και έχω τον Χριστό μέσα μου  και αρνούμαι οτιδήποτε με απομακρύνει από αυτόν ..
 
 
Όταν χρειαστεί για παράδειγμα να παραλάβω την ηλεκτρονική ταυτότητα ; 
 
 
Αν πάρω αυτήν την ψηφιακή  ευκολία ,όπως μου την παρουσιάζουν , θα έλθει η ώρα να μου την βάλουν και στο σώμα μου
Θα μου την χαράξουν  μέχρι το κόκαλο  ,μέχρι το DNA για να μην σβήνει…
Τότε έχω χάσει κάτι άλλο ,το πιο πολύτιμο που έχω την ψυχή μου .
 
Αυτοί που είναι  εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς  λέτε ότι τους νοιάζει ή θα πάρουν αυτή την ευκολία .η θα ασχοληθεί μαζί τους το σύστημα ; 
 
Aυτοί ομολογούν και ξέφυγαν ,είναι έτοιμοι για το δείπνο ,εμείς ; και να μπούμε στα κλεφτά θα μας πετάξουν οι ἄγγελοι έξω… 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση