Ο Χριστοφοβικός … άρχων του κοσμου τούτου…
Χαίρεται
Γεν. 1 ,26          καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν
 
Ο Χριστός  είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος ,είναι ο τέλειος άνθρωπος, η τέλεια εικόνα του Θεού που ενανθρώπισε ,είναι το αρχέτυπο μας ,το τέλειο πρότυπο .
Ο φόβος του σατανά 
Ο Θεός έγινε άνθρωπος και λέγεται Κύριος Ιησούς Χριστός .αυτος είναι η ΕΙΚΟΝΑ όλων μας και εμείς η δική του .
Αυτόν είχε ως πρότυπο ο τριαδικός Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ και εκεί θα έφτανε ο Αδάμ στο καθ ομοίωση μετά την υπακοή ,αλλά απέτυχε και έτσι κατέβηκε το αρχέτυπο την γή .
 
 Ιω. 3,13 …ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ.
 
Όταν ο τριαδικος Θεός μας έπλασε κατ εικόνα ,τον Χριστό είχε σαν πρότυπη εικόνα ,όχι τον Αδάμ .
Το  καθ᾿ ὁμοίωσιν   είναι να θέλω να του μοιάσω ,να τον ακούω να τον ακολουθώ, να μαθητεύω σε αυτον και να ωφελούμαι ,να με οικοδομεί πρός το καθ ομοίωσιν με αυτόν ,ως αδελφάκι του ,ως φίλο του .
Επειδή αυτός ο κόσμος έχει άλλον άρχων  που με έχει υποδουλώσει ,με έχει κάνει δούλο του 
Εγώ όμως είναι ωφέλιμο να κάνω την επιλογή Κυρίου ,να γίνω δούλος που στην πορεία θα γίνω αδελφός ,φίλος και όχι δέσμιος στην αιώνια  κόλαση .
 
Ματθ. 5,48        Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.
 
Όλοι είμαστε  κατ᾿ εἰκόνα του Χριστού και όλοι έχουμε το δικάιωμα  του καθ᾿ ὁμοίωσιν μαζί του .
Επειδή πάντα Πάντα μοι ἔξεστιν…Ολα έχω το δικαίωμα να τα πράττω , αυτό λέγεται ΑΓΑΠΗ ,το δικάιωμα ελεύθερης επιλογής που μου δίνει ευθύς εξαρχής ο Θεός .
Πλανώμαι και επιλέγω  ότι ο άρχων του κόσμου τούτου με συμφέρει τον ακούω  και μουτζουρώνω τον εαυτό μου ,την εικόνα του ,τον εαυτό μου ,σπάω τον καθρέπτη που βλέπει τον Χριστό .
 πρότυπο που με καλεί να γίνω και εγώ τέλειος ,να αγαπώ ,να συγχωρώ ,να μην κρατώ κακία ,να σταυρωθώ για τους άλλος αν χρειαστεί .
 
Ο άρχων του κόσμου τούτου…
 
Σε αυτόν τον κόσμο ,λόγω της δικής μας αδυναμίας και επιλογής ,έχει παραχωρηθεί να άρχει το πονηρό ,το κακό Κάτι το οποίο το δηλώνει και ο ίδιος ο Κύριος .
Κατά Ιωάννην 16.11   ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.
Κατά Ιωάννην 14.30  Δεν θέλω πλέον λαλήσει πολλά μεθ’ υμών· διότι έρχεται ο άρχων του κόσμου τούτου· και δεν έχει ουδέν εν εμοί
Αλλά και ο απόστολος Παύλος Προς Κορινθίους B Επιστολή (4,4) : Ο θεός του αιώνος τούτου έχει τυφλώσει τας διανοίας των..
Α Κορ. 10,23      Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ.
 
 
 Ολα έχω το δικαίωμα να τα πράττω…
 
Όσον αφορά την κοινωνία ,τον υλικό κόσμο γύρω μου ,υπάρχουν νόμοι που με περιορίζουν και δεν μπορώ να κάνω ότι θέλω , τουλάχιστον φανερά και χωρίς περιορισμούς .
Αν παρανομήσω θα καταλήξω αργά ή γρήγορα στο δικαστήριο  ,μπορεί και στην φυλακή ,το Πάντα μοι ἔξεστιν δεν ισχύει για τον ορατό κόσμο .
Το Πάντα μοι ἔξεστιν  ισχύει ΜΟΝΟ  για τις πνευματικές μου επιλογές ,που ελευθερά θα στρέψω το πνεύμα μου και θα υπακούσω τα κελεύσματα ,την κλήση  θα γεμίσω ΦΩΣ την ψυχή μου ή θα την διαλύσω στο σκοτάδι.
Τα αποτελέσματα μέσα μου ,οι καρποί αυτής της επιλογής θα δείξουν και την προαίρεση μου ή θα επιλέξω το αγαθό και θα προοδεύω σε αυτό ή το πονηρό και θα πέφτω συνεχώς , όλο και πιο βαθιά  .
 
ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. 
 
Εμείς έχουμε  κάνει τον σατανά   άρχων του κόσμου τούτου  επειδή  Πάντα μοι ἔξεστιν… 
την πατήσαμε και τον πιστέψαμε και τον πιστεύουμε και θα τον πιστεύουμε ,έως κάποιοι να κατανοήσουμε ότι χωρίς την βοήθεια του Χριστού δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον πατέρα του ψεύδους ,της απάτης ,της πλάνης ,της απωλείας .
Έχουμε  το δικαίωμα να τα πράττουμε όλα σε αυτόν τον κόσμο  ,ώστε να μας δοθεί το βίωμα ,η εμπειρία , η πείρα ,και μετά να αποφασίσουμε τι θέλουμε .
Να δούμε ,να βιώσουμε το αγαθό και το πονηρό και να κατανοήσουμε την αδυναμία μας να επιλέξουμε το ωφέλιμο και χρειαζόμαστε την ΑΓΑΠΗ του Θεού  για οδηγό .
Τα δεδομένα …
 
Όλοι είμαστε κατ᾿ εἰκόνα του Χριστού ,του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού που έγινε Υιός ανθρώπου
Ενανθρώπισε , για να μας οδηγήσει στο καθ᾿ ὁμοίωσιν ,αν πιστέψουμε σε αυτόν και τον ακολουθήσουμε .
Ο Χριστός είναι το πρότυπο μας .το αρχέτυπο μας ,σε αυτόν επιδιώκουμε να μοιάσουμε και να μας οδηγήσει στον πατέρα ,πίσω στον παράδεισο .
Ενάντια σε αυτόν τον αγώνα έχουμε τον άρχων του κόσμου τούτου που μας εμποδίζει ,με κάθε τρόπο ώστε να πλησιάσουμε και να ακολουθήσουμε το αρχέτυπο μας .
Ο Χριστοφοβικός …
Στον καθρέπτη απέναντι μου είναι ο Χριστός ,είμαι ,είσαι ,είμαστε όλοι ΕΙΚΟΝΕΣ του ,θαμπές ,δυσδιάκριτες ,πληγωμένες ,μουτζουρωμένες .
Μας απλώνει τα πληγωμένα χέρια του ,μας δίνει την σάρκα του και το αίμα του ,το μόνο αντίδοτο από το δάγκωμα του φιδιού ,η μόνη συγκολλητική ουσία που επισκευάζει τον σπασμένο καθρέπτη 
Μας καλεί στο καθ᾿ ὁμοίωσιν εμείς όμως θέλουμε μόνοι μας να βρούμε την ΑΓΑΠΗ   από άλλον  δρόμο ,διαλέγουμε τον Χριστοφοβικό άρχων του κόσμου τούτου  ,πιστεύουμε σε αυτόν που πάσχει από Χριστοφοβία και με μανία διαλύει  κατατρομοκρατημένος οποία εικόνα του Χριστού βρεί απροστάτευτη  μακριά από τον Χριστό ..
 
Ο άρχων του κόσμου τούτου είναι Χριστοφοβικός.
 
Αν βρεί καμία εικόνα του Χριστού ,  αφύλακτη ,απρόσεκτη, εσένα ,εμένα ,οποιονδήποτε θέλει να ξεθυμάνει πάνω μας .
Άνδρες ,γυναίκες , όλους εμάς ,που μπορεί να είμαστε μακριά από τον Χριστό ,μας  κάνει κομμάτια από τον Θυμό του ,τον φόβο του ,μας υποτάσσει ,μας διαστρέφει ,μας κάνει υπηρέτες του ,μας διαλύει .
Πονηρά μας κατηγορεί ομοφοβικους  ,έτσι κρύβει ότι είναι Χριστοφοβικός …
Αν βρεί το αρχέτυπο εμπρός του ή κάποια εικόνα που έφτασε στο καθ ομοίωση  με το αρχέτυπο ,τότε αυτός διαλύεται γίνεται σκόνη .
 
 
Ο άρχων του κόσμου τούτου και οι πιστοί υπηρέτες του , είναι Χριστοφοβικοί  .
 
 
Λουκ. 8,28         ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.
 
Οταν όμως είδε τον Ιησούν εκραύγασε δυνατά, έπεσεν εις τα πόδια του και με φωνήν μεγάλην είπε· “ποία σχέσις υπάρχει ανάμεσα εις εμέ και σε, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου; Σε παρακαλώ, μη με βασανίσης και μη με κλείσης από τώρα στον φρικτόν Αδην”.
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση