Ν.ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, “ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ”

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας

Συνεχίζονται τά ἀποπνικτικῆς δυσωδίας ἀποκαλυπτήρια γιά τόν υἱοθετημένο συρφετό τοῦ Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη, δηλαδή τήν αὐτοχειροτόνητη συμμορία πού παριστάνει τήν «Αὐτοκέφαλη Οὐκρανική Ἐκκλησία» (OCU) καί πού ἀποτελεῖ προκεχωρημένο φυλάκιο τῆς νεοεποχίτικης διαστροφῆς καί βασικό δούρειο ἵππο γιά τήν προώθηση τῆς ἕνωσης τῶν δῆθεν Ἐκκλησιῶν (καί φυσικά λέω «δῆθεν», γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία, ἐνῶ ὅλα τά ὑπόλοιπα αἱρέσεις καί δαιμονικές πλάνες).

Γνωστά βεβαίως ἐδῶ καί χρόνια τά συλλείτουργα τῶν ἀπατεώνων τοῦ Ἐπιφανίου Ντουμένκο μέ τούς Οὐνῖτες τῆς Οὐκρανίας καί οἱ συμπροσευχές μέ τούς λοιπούς αἱρετικούς, ἀλλά πλέον τό ἔργο προχωράει σέ ὅλο καί πιό ὀλισθηρά μονοπάτια. Ἐδῶ λοιπόν βλέπουμε ἕναν φερόμενο ὡς ὀρθόδοξο ἱερέα, ὀνόματι Yaroslav Bogodist, προϊστάμενο του ναοῦ του Ἁγίου Νικολάου στό Ἀμβοῦργο, πού ἀνήκει μέν οὐσιαστικά στήν OCU, τυπικά δέ στή λεγόμενη «Οὐκρανική Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς», πού ὑπάγεται ἀπ’ εὐθείας στό Φανάρι, καθότι βρίσκεται ἐκτός τῶν οὐκρανικῶν συνόρων.

Καί δέν εἶναι μόνο ἡ ἐφιαλτική εἰδή τοῦ συγκεκριμένου «ἱερέα», εἶναι καί τά ἀνάλογα τῆς εἰδῆς του ἐφιαλτικά ἔργα του, ὅπως ἡ πρόσφατη «Θεία Λειτουργία» πού ἐπιτέλεσε μαζί μέ Λουθηρανούς στίς 28 Μαΐου, τιμῶντας την ἡμέρα τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Τριάδας» (μή μέ ρωτᾶτε περισσότερα γιά τό τί εἴδους «ἑορτή» εἶναι αὐτή) καί τήν ὁποία εἶχε προαναγγείλει στήν προσωπική του σελίδα στό fb ὡς «κοινή ἑορταστική λειτουργία μέ τή λουθηρανική κοινότητα», ὅπου «θά ὑπάρξει δυνατότητα γιά ἐξομολόγηση καί Θεία Κοινωνία.

 

Καί δέν εἶναι μάλιστα ἡ πρώτη φορά πού ὁ λεγάμενος προβαίνει σέ τέτοια βδελύγματα καί τά διαφημίζει καί στό διαδίκτυο ὡς ἀπολύτως φυσιολογικά, καθώς ἀκριβῶς το ἴδιο εἶχε κάνει καί ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων. Τότε, πού ὅπως μαθαίνουμε στήν ἀνάρτηση τῆς σελίδας facebook «Feine Ukraine – Verein der deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit», στόν Λουθηρανικό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἀμβούργου «πραγματοποιήθηκε μιά μοναδική ἱστορική χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Κοινή λειτουργία, στήν ὁποία τελέστηκαν δύο Εὐχαριστίες, Ὀρθόδοξη καί Προτεσταντική». Ἀπό τήν πλευρά τῶν Οὐκρανῶν Φαναριωτῶν, στή «λειτουργία» συμμετεῖχε ὁ Bogodist καί ἀπό τήν πλευρά τῶν Λουθηρανῶν ὁ δόκτωρ Kord Schoeler.

Τό ἴδιο ὅμως διέπραξε ὁ λεγάμενος καί ἄλλες φορές (ὅπως προκύπτει καί ἀπό τό πραγματικά πλούσιο ἀναρτημένο φωτογραφικό ὑλικό). Τό ἄτομο αὐτό ἐξακολουθεῖ νά ἀνήκει χωρίς κανένα πρόβλημα στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί νά χαίρει προφανῶς της ἐκτιμήσεως τοῦ (οἷς κρίμασιν οἷδε Κύριος) ἐπικεφαλῆς του. Πολύ χαρακτηριστική καί αὐτή ἡ περίπτωση γιά τό ποῦ ὁδηγοῦν τήν Ἐκκλησία οἱ ὁρκισμένοι ὀλετῆρες ρασοφόροι λύκοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (τούς ὁποίους βεβαίως δέν τούς ἀποκαλοῦμε πλέον «προβατόσχημους», μιά καί ἔχουν ἐδῶ καί καιρό ἀποβάλει ξετσίπωτα κάθε σχῆμα προβάτου, ὅπως καί κάθε φύλλο συκῆς).

Ἄλλωστε ὁ (φερόμενος ὡς ὀρθόδοξος) πατριάρχης τό διακήρυξε ἀπερίφραστα καί μέ ὑπερηφάνεια πρό ὀλίγων ἡμερῶν (11/6/2023), ἀνήμερα τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, ὅτι βαδίζουμε πλησίστιοι πρός τήν ψευδοένωση καί τό κοινό Ποτήριο: «Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ἡ πορεία ἡμῶν πρός τό κοινόν Ποτήριον, κατά τήν προσφιλῆ ἔκφρασιν τόῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, νά εἶναι ταχεῖα καί ἀνεμπόδιστος καί νά φθάσωμεν ἐν οὐ μάκρῷ εἰς τήν μεγάλην ταύτην καί ἐπιφανῆ ἡμέραν, εἰς δόξαν Θεοῦ».

Ἄραγε, τί ἔτι χρείαν ἔχομεν ἄλλων μαρτύρων;

Αφήστε μια απάντηση