Γ.Μ : Ο ψεύτης και τζαμπατζής ρήτορας του μίσους…
Χαίρεται
Ιω. 1,1   Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.
 
Ο Λόγος είναι το αίτιο που εξάγει το αιτιατό  , είναι όμως και το δευτερά πρόσωπο της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας .
Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού ,είναι Θεός και εμείς τα κτιστά αντίγραφα του ,όλοι είμαστε  λόγοι ,  είμαστε κτιστές εικόνες  του ακτίστου  Λόγου του Θεού  .
Ο Λόγος είναι ο δημιουργός του κόσμου πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.
Είναι δημιουργός  και δικός μας ,του κάθε ανθρώπου ,είναι ο ΛΟΓΟΣ που υπάρχουμε .
 
 
Γεν. 1 ,26          καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν
 
Από ένας λόγο ξεκινάνε όλα μέσα μου ,οι σκέψεις ,τα λόγια ,οι πράξεις , εγώ επιλέγω τον λόγο και κάνω τις επιλογές μου στο κάθε τι .
Έχω και εγώ λόγο μέσα μου  ,που παράγει πνεύμα ,είμαι κατ᾿ εἰκόνα   αν βάλω τον κατάλληλο Λόγο και εργαστώ θα γίνω καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, από μένα εξαρτάται και μόνο .
Επιλέγω τι λέει ο κόσμος , που έχει τον δικό του λόγο ή επιλέγω τι λέει ο Λόγος του Θεού ,το Ευαγγέλιο για το κάθε τι στην ζωή μου .
Παντα σε αυτόν τον κόσμο θα είμαι ανάμεσα στον λόγο του κόσμου και στον Λόγο του Θεού 
Κατ επιλογή θα λαμβάνω γιατί χρειάζομαι πνευματικό καύσιμο κάποιο λόγο ,αίτιο για κάθε επιλογή μου .
Α Κορ. 3,19        ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι.
 
Ο ανθρώπινος λόγος ,η ανθρώπινη  σοφία 
Μέσα από  την λογική  εσωτερική διεργασία ,τον ανθρώπινος λόγο παράγεται το πνεύμα  ,που έχει εξωτερικά αποτελέσματα ,τις σκέψεις  ,τα λόγια και τις πράξεις ,ως καρπούς μια βαθιάς διεργασίας .
Καρποί που επιδεικνύουν και αποδεικνύουν ποιός είναι  ο λόγος που τους παράγει .
Ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά είναι πνεύμα με λόγο ,δυνατότητα να παράγει πνεύμα  . 
Επιλέγω μόνος μου το λογικό  καύσιμο που θα ρίξω  μέσα στην πνευματική μου μηχανή και αυτό θα πνεύσει και  θα βγάλει αντίστοιχο  πνεύμα .
Αυτή είναι ΘΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ,είναι το δώρο του Θεού ,το κατ εικόνα ,η δυνατότητα του ανθρώπου να παράγει ελευθερά πνεύμα  ,χρειάζεται όμως  λόγο .
Λόγο  δεν εννοούμε  την ομιλία ,αλλά την εσωτερική βάση και διεργασία που παράγει  την ομιλία ,την σκέψη ,τις πράξεις που όλα  είναι αποτελέσματα ορατά του λόγου.

Λουκ. 8,5   ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ .

Η εσωτερική αλλαγή. πρός το καλό ή πρός το κακό είναι δυσδιάκριτη  και δεδομένη, δεν υπάρχει στατικότητα στον χώρο της ψυχής  ,του πνεύματος .
Το πνεύμα κινείται συνεχώς είναι αεικίνητο, το σώμα ακολουθεί απλά την αλλαγή που γίνεται ανοδικά ή πτωτικά ,γεμίζει ΦΩΣ ή ΣΚΟΤΑΔΙ  .
Είναι αυτή η διεργασία που ένα  μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν της δίνουμε σημασία , αυτή η πνευματική κίνηση επιτελείται  συνεχώς είτε το θέλουμε ,είτε όχι .
Εμείς επιλέγουμε τον λόγο ,τον σπόρο , που θα ρίξουμε μέσα στο αεικίνητο πνεύμα , αν θα εργαστούμε  κατάλληλα στην συνέχεια  για την αύξηση και την πρόοδο  ,την καλλιέργεια ,ανθοφορία και καρποφορία του λόγου ,του σπόρου .
Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο λόγος, η εικόνα του Θεού.
 
Η Λογική της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 
 
Η ΛΟΓΙΚΗ δεν είναι επιστημονικό επίτευγμα ,την βρήκαμε μέσα μας ,την έχουμε και περιέχει την κριτική ικανότητα  ,δεν την δημιουργήσαμε επιστημονικά  .
Είναι  δώρο του δημιουργού ,ώστε το πλάσμα του να επιλέξει ,να συγκρίνει και να κρίνει και να αποφασίσει λογικά βιωματικά τον ατομικό ,επιστημονικό , ανθρώπινο λόγο ή τον ΛΟΓΟ του Θεού ως λογική που θα βασίζεται .
 
Όταν ξεκινώ με την λογική του κόσμου ,πληγώνομαι ,πονάω  ,ξανά και ξανά  ,ίσως κάποια στιγμή δοκιμάζω να παω  με τον Λόγο του Θεου και αρχίζω λίγο λίγο να ξεκουράζομαι , επιστρέφει η Χάρη μέσα μου ,αυτό είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Γίνεται συνεχώς ξανά και ξανά ενάντια στον λόγο του κόσμου, που έλκει όπως η βαρύτητα .
 
 
Ιω. 1,4     ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.    
 
Ο Λόγος που υπάρχω ,ο Λόγος που με αγαπάει και νοιάζεται για μένα και το δείχνει συνεχώς  ἐν τῷ κόσμῳ ἦν
Μας καλεί παντοιοτρόπως στο ΦΩΣ του ,στην ζωή ,στην στροφή της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 
Να τον κάνω συνεχώς Λόγο ύπαρξης μου ,να τον αγαπήσω ως πρώτο βήμα σωτηρίας και μετά ακολουθούν όλα .
 
Μαρκ. 12,30       καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολή.
 
 
Όλα από τον Λόγο ξεκίνησαν για τον κόσμο ,για την κτίση ,για όλους μας , είμαστε  κτιστά αντίγραφα αυτού του Λόγου ,εικόνες του .
Τον χρειαζόμαστε γιατί  ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.
Γιατί είναι και θα είναι πάντα εις τους αιώνας των αιώνων  Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.
Αν αγαπήσω αυτόν ,τότε μόνο μπορώ να αγαπήσω ,γιατί είναι η πηγή που αν συνδεθώ αγαπητικά μαζί του ,τότε μόνο θα παίρνω και θα δίνω ,δεν είμαι αυτόφωτος ,αλλά ετερόφωτος χρειάζομαι ΛΟΓΟ .
 
Ιω. 1,12     ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
 
Ο Μόνος λόγος που θεραπεύει τον άνθρωπο είναι ο λόγος του Θεού , ο κόσμος τον μισεί ,γιατί ο κόσμος ανήκει σε αυτόν που μισεί τον Θεό και τον άνθρωπο .
επειδή δε μπορεί να βλάψει τον Θεό ,προσπαθεί να διαλύσει κάθε εικόνα του ,εμάς όλους ,γιατί αν λάβουμε τον ΛΟΓΟ τον πιστέψουμε όλοι αποκτάμε ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι.
 
 
Ο ψεύτης μιλά για ρητορική μίσους 
 
Ο διάβολος είναι διεστραμμένος , ψεύτης ,υποκριτής ,ο πατέρας της διαστροφής και του ψεύδους ,δεν βγαίνει τίποτα για καλό από αυτόν ,έχει κατεστραμμένη , διεστραμμένη λογική και αυτή σπέρνει σε όσους τον ακολουθούν 
Για αυτό και για ότι ότι κάνει αυτός ,το διαστρέφει και   κατηγορεί τους άλλους , πείθει τους αστήρικτους για το διεστραμμένο .
 
Η μόνη υπαρκτή  ,αποδεδειγμένη ιστορικά, ρητορική μίσους  ,είναι αυτή ενάντια στον Λόγο του Θεού.
 
Το αποδεικνύουν οι εκατομμύρια  μάρτυρές ,ομολογητές ,του Λόγου μέσα στους αιώνες ,.
ότι ο ρήτορας του μίσους είναι ένας .το βίωσαν όλοι αυτοί , που τόλμησαν να δηλώσουν ειρηνικά την ΠΙΣΤΗ τους στον μόνο αληθινό Θεό  ,στον μόνο ΛΟΓΟ …
Όλες αυτές οι κραυγές περί ρητορικής μίσους , είναι η διεστραμμένη φωνή ,του ρήτορα του μίσους …
Ιω. 15,25   …       ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν.
 
Το Κολοσσαίο είναι ένα ζωντανό μνημείο  ρητορικής μίσους εναντία στον λόγο  και μάλιστα δωρεάν 
χωρίς να υπάρχει κάτι να προκαλεί αυτό το μίσος ,αντίθετα είναι  παράδειγμα αχαριστίας της ανθρωπότητας .
Για να μας υπενθυμίζει ,ποιός είναι αυτός που είναι ο ψεύτης ,τσαμπατζής  που είναι τσάμπα ρήτορας του μίσους
 
 και μάλιστα …παριστάνει το θύμα της ρητορικής του μίσους ,των χριστιανών .
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση