Γιατί πρέπει να γίνει εκταφή του κεκοιμημένου στα τρία χρόνια (Βίντεο)

Εκταφή στα τρία χρόνια από την ημέρα ενταφιασμού του κεκοιμημένου.

Αφήστε μια απάντηση