ΑΡΘΡΑ 20 Ιούν 2023 - 19:18

Γ.Μ : Η Μ.Κ.Ο του Ιούδα….

Γ.Μ : Η Μ.Κ.Ο του Ιούδα….
Χαίρεται
Θα πήγαινα ποτέ άρρωστος σε ένα νοσοκομείο ,για το καλό φαγητό ή θα πήγαινα για να με χαρτζιλικώσουν και να φύγω ; 
 
Σε ένα νοσοκομείο εάν μπαίνω για να με ταΐσουν ,να αρπάξω ότι μπορώ, να πάρω λεφτά παριστάνοντας τον άρρωστο  και να φύγω ,δεν είμαι άρρωστος απατεώνας ,ψεύτης ,υποκριτής είμαι .
τότε το νοσοκομείο αυτό δεν είναι πιά νοσοκομείο ,αλλά μιά Μ.Κ.Ο   που οι γιατροί δεν είναι πιά διακριτικοί γιατροί αλλά βολεμένοι  και εγώ εκμεταλλεύομαι πονηρά  αυτή την κατάσταση .
Μιά Μ.Κ.Ο αυτό είναι , κάνει το καλό ,αλλά από πίσω υπάρχει συμφέρον ,κονόμα ,ρεμούλα , υπάρχει συμφέρον και ιδιοτέλεια , φοράνε την μάσκα της φιλανθρωπίας κρύβοντας το πραγματικό πρόσωπο τους .
Ματθ. 5,13  Εὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
 
Εάν ένα νοσοκομείο ,το προσωπικό του ,από τον πρώτο εως και τον τελευταίο ,δεν εχει πρώτο σκοπό την θεραπεία των ασθενών ,και μετά το  οποιοδήποτε  κέρδος και την βιωσιμότητα του ,δεν είναι πλέον νοσοκομείο ,αλλά ξενοδοχείο ,εστιατόριο , τράπεζα ,καφετέρια ,μπαρ , είναι Μ.Κ.Ο  εἰς οὐδὲν ἰσχύει και είναι του Ιούδα .
Αν το προσωπικό αδιαφορεί ,δεν βλέπει τους πραγματικά αρρώστους και έχει βολευτεί σε αυτή την σάπια κατάσταση  
Αν  παίρνει φακελάκια ,μπράβο  και χειροκροτήματα σε κοσμικές εκδηλώσεις  ,αδιαφορώντας για τον ψυχικό πόνο των ελαχίστων  συνδούλων .
απλά ηξει ο κυριος του δουλου εκείνου εν ημερα η ου προσδοκᾷ και εν ωρα η ου γινωσκει και διχοτομησει αυτον.
θα διαλυθεί αργά ή γρήγορα και θα αντικατασταθεί το πλήρωμα του .βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
Ματθ. 5,13        Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς ·
 
Σε αυτά τα λόγια του Κυρίου περιέχεται ο ρόλος και η αποστολή της  εκκλησίας στον κόσμο , ως συντηρητικό .
Η εκκλησία , οι άνθρωποι που την αποτελούν  ,είναι το συντηρητικό ενάντια στην πνευματική σήψη που οδηγεί στην ψυχική καταστροφή .
Η εκκλησία  έχει έργο να προλαμβάνει και να θεραπεύει την σήψη  που προκαλεί στην ψυχή η αμαρτία  ,πρίν η ψυχή θανατωθεί και δεν είναι δυνατή η θεραπεία , από το δηλητήριο της αμαρτίας .
 
Ματθ. 5,14        Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου.
 
Αυτή η ΘΕΡΑΠΕΙΑ γίνεται δια του  άκτιστου ΦΩΤΟΣ ,του Αγίου Πνεύματος ,που διαχέεται μέσω των  επτά ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ  της εκκλησίας .
 Επάνω και μέσα σε κάθε πληγωμένη ψυχή που θα προσέλθει  στα Μυστήρια  ,χτυπημένη από το δηλητήριο της
 αμαρτίας .
Αυτό το άκτιστο  ΦΩΣ  δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό ,παρά μόνο δια της ΠΙΣΤΗΣ και των αποτελεσμάτων στην  διάθεση της ΨΥΧΗΣ   στην διάθεση του ίδιου  του ανθρώπου .
Με υπομονή και επιμονή ο άνθρωπος στην εκκλησία δια των Μυστηρίων θεραπεύεται ,ζωντανεύει .
 
Έν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν.
 
Αυτό το Θεραπευτικό ΦΩΣ φεύγει από το χέρι του παπά ,του επισκόπου ,του αρχιεπίσκοπου, μέσω του Μυστηρίου της ιεροσύνης ,την ώρα της Θείας λειτουργίας .
Αυτό το ΦΩΣ βρίσκεται παντού μέσα στην εκκλησία ,είναι μέσα στο θυμίαμα ,στις εικόνες ,παντού μέσα στον ναό .
Σαν αλάτι σκεπάζει την πληγωμένη ψυχή ,επουλώνει τις πληγές της και σταδιακά την θεραπεύει ,αποκαθιστά την ψυχική ισορροπία και υγεία .
Διώχνει την δαιμονική ενέργεια ,το σκοτάδι και γεμίζει την ψυχή με ΦΩΣ με ΑΛΗΘΕΙΑ  
Αυτή είναι η εκκλησία .το σώμα του Χριστού ,ένα θεραπευτήριο της ψυχής .
 
Αυτή είναι η θεραπευτική δύναμη που έχει η εκκλησία είναι ανίκητη ,δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να την εμποδίσει ή να αναστείλει αυτό το ΦΩΣ που πνέει όπου θέλει ,θεραπεύει όποιον προέγνω ὁ Θεός.
όταν εισέλθουν  Οὕς προέγνω ὁ Θεός, τούτους καί προώρισε αυτοί που έχουν προορισθεί από τον Θεο για να θεραπευτούν ,τίποτα δεν μπορεί να αναστείλει την διαδικασία ,ούτε πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς .
Η εκκλησία  δεν είναι Μ.Κ.Ο και δεν θα γίνει ποτέ , έξω και γύρω μπορεί ,μέσα ποτέ .
Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα ,δεν είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός  που ενδιαφέρεται για το σώμα ,είναι ένας  ολοζώντανός   οργανισμός που νοιάζεται πρώτα  για την πολύτιμη  ΨΥΧΗ και την Θεραπεύει ΜΥΣΤΙΚΑ .
Όποιος  από τους λειτουργούς ,στους οποίους   ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον  νομίζει ότι είναι υψηλόβαθμό στέλεχος μιάς   Μ.Κ.Ο πλανήθηκε .
Αυτοί οι δούλοι αντί να φροντίσουν τους συνδούλους τους ,ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι,  κακό του κεφαλιού τους ,όταν θα δώσουν λόγο .
Ματθ. 7,6          Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.
 
Η φροντίδα των σωματικών αναγκών περνάει σε δεύτερή μοίρα  γίνεται συμπληρωματική της πρώτης και κυριότερης για τους συνδούλους ,τους αδελφούς .
Η βοήθεια πάει  όχι στους χοίρους και τα κυνάρια ,που ούτε θα εκτιμήσουν την βοήθεια ούτε θα καταλάβουν κάτι ,αντίθετα θα στην πετάξουν πίσω ,θα την καταπατήσουν .
 
Ματθ. 7,23        καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.
Η εκκλησία είναι ένας Μυστικός ,Μυστηριακός ,παντοδύναμος οργανισμός ,ένα σώμα που απαρτίζεται από τους αγίους βοηθούς του  και κεφαλή ,ζωοδότη ,τον Χριστό .
Οι εκκλησίες ,οι ναοί ,τα Μυστήρια ,της Ορθοδόξου εκκλησίας ,τα σκεύη οι ιερείς ,είναι νοσοκομεία ,γιατροί ,εργαλεία με έναν σκοπό ,την ψυχική αποκατάσταση .
Με μία ακατάληπτη ανθρωπίνως διαδικασία ,όλα αυτά ,θεραπεύουν ,προετοιμάζουν Οὕς προέγνω ὁ Θεός,  για την εισαγωγή στο σώμα του Χριστού ,για την Βασιλεία του ,φτιάχνουν αγίους ..
 
Λουκ. 12,46        ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.
Η διοικούσα εκκλησία ,η  επίγεια εκκλησία ,δεν μπορεί να λειτουργεί  σαν να είναι Μ.Κ.Ο  ,δεν είναι Μ.Κ.Ο .
Ο εκάστοτε επικεφαλής δεν μπορεί  να ενεργεί σαν chairman μιάς πολυεθνικής .
ούτε οι λειτουργοί της να κινούνται αλαζονικά σαν να είναι τα απρόσιτα ,απλησίαστα καλοπληρωμένα  golden boys μιάς πολυεθνικής ,αλλά σύμφωνα με τον Λόγο ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος.
 Απολαμβάνοντας προνόμια και Bonus ,αδιαφορώντας για αυτό που  υποσχέθηκαν να κάνουν όταν αφιερώθηκαν 
 Δεν είναι και δεν θα γίνει  Μ.Κ.Ο  , με γιατρούς που παίρνουν φακελάκια ,κάνουν δημόσιες σχέσεις 
 Αλίμονο τους σε όσους λειτουργούν εντός της διοικούσας επίγειας εκκλησίας έτσι ,τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι,
 
Λουκ. 21,32        ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται.
 
Αν όλα αυτά γίνονται ,εάν ζηλέψαμε τον Ιούδα ως εκκλησία  και  την μεταστρέφουμε σε Μ.Κ.Ο  με σκοπό το κέρδος και την δόξα του κόσμου  ,με υποτιθέμενα αγαθό κίνητρο ,αλλά βαθιά ακάθαρτο .
τότε απλά είναι θέμα χρόνου να εξαντληθεί η μακροθυμία του  και να έλθει η άνωθεν άγνωστης ώρας και ημέρας επέμβαση και διόρθωση 
 
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει….
 
πρός σωτηρία των ελαχίστων που έχουν ανάγκη την Εκκλησία του Χριστού και όχι την Μ.Κ.Ο του  Ιούδα
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ  

Αφήστε μια απάντηση