Ενώ ασχολούμαστε με ”παπαδάκια”… Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος προσεύχεται στόν Ἀλλάχ!
ΝΑΙ, Ἡ «κορυφὴ τῆς Ὀρ­θοδοξίας» προσεύχεται στὸν «Παντοδύναμο Ἀλλάχ», γιὰ νὰ «μεταφέρει» τούς μουσουλμάνους στὸν «παράδεισο»! Ἰδοὺ τί τόλμησε ο Οικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος…
«Εὔχομαι συλλυπητήρια γιὰ τὶς ἀπώλειές σας καὶ ταχεῖα ἀνάρρωση στοὺς τραυματίες. […] Ὡς Ὀρθόδοξη κοινότητα, ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα τοῦ σεισμοῦ, προσπαθήσαμε νὰ ὀργανώσουμε ἐκστρατεῖες βοήθειας ὄχι μόνο στὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχὴ τοῦ παγκόσμιου κοινοῦ σὲ αὐτὸν τὸν μεγάλο πόνο.
Ἐνῷ προσευχόμασταν στὸν Παντοδύναμο Ἀλλὰχ νὰ μεταφέρει ὅσους ἔχασαν τὴ ζωή τους στὸν Παράδεισο, προσπαθήσαμε νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν πολιτεία μας, τὶς τοπικὲς κυβερνήσεις καὶ τὶς ὀργανώσεις βοήθειας ὅσο μπορούσαμε, ὥστε οἱ ὑπόλοιποι νὰ δημιουργήσουν μία νέα ζωὴ τὸ συντομότερο δυνατὸ καὶ νὰ κοιτάξουν τὸ μέλλον μὲ αὐτοπεποίθηση»… (Ἱστ. ieriplektani.blogspot. com/)!
Ταυτίζει τὸν ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό, μὲ τὸν «θεὸ» (;) ποὺ «ἀποκάλυψε» ὁ δαιμονόπληκτος Μωάμεθ! Προσεύχεται σ’ αὐτὸν νὰ «μεταφέρει» στὸν παράδεισο τοὺς ἀλλόθρησκους μουσουλμάνους, ἀποδεχόμενος (;) ὅτι ὑπάρχει «σωτηρία» καὶ ἐκτὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας… (!) Ἐπὶ τέλους δὲν θὰ βρεθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι ποὺ θὰ τὸν σταματήσουν νὰ κακοδοξεῖ στὸ ὄνομα τῆς Ὀρθοδοξίας;  (…)
Πηγή εδώ:orthodoxostypos.gr
Σχόλιο Π. Κοινωνίας: ”Όλοι όσοι πιστεύουν αληθινά, αγαπούν εν αληθεία, όσοι δεν πιστεύουν αληθινά αγαπούν εν υποκρίσει. Ε­μείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί αγαπούμε όλους και επιθυμούμε να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Έτσι μας δίδαξε «ο Θεός της αγάπης» έτσι αναπαύεται η συνείδησίς μας…
Λέγουν να ενωθούμε οι Ορθόδοξοι με τους Ρωμαιο­καθολικούς και εν συνεχεία με τους Προτεστάντας και με όλες τις γνωστές και άγνωστες αιρέσεις που επενόησε ο Διάβολος εν ονόματι τού Χριστιανισμού…
Κατό­πιν να ενωθούν και με τους Μωαμεθανούς, τους Ιου­δαίους, κατ’ επέκτασι με τους Βουδδιστάς, Βραχμανιστάς, Σιντοϊστάς και με όλες γενικά τις θρησκείες της υφηλίου.
Φρονούμεν ότι η Ορθοδοξία δεν έχει καμμία θέση ανάμεσα σ’ αυτό το συνονθύλευμα των πλανών και των αιρέσεων. Αυτό το δόλιο «οικουμενικό» κατασκεύασμα δεν αποσκοπεί στην αναζήτηση της αληθείας, αλλά κατά τον π. Χαράλαμπον Βασιλόπουλον: «είναι ένα ανακάτεμα αφανισμού της Αλήθειας…»
Είναι μία προσπάθεια όχι να βρουν την αλήθεια οι πλανεμένοι, αλλά να την χάσουν και εκείνοι που την έχουν, εκείνοι δηλαδή που πιστεύουν στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία…».
~ Άγιος γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα

Σχολιο :Simon L.A_Καλὸν θὰ ἦτο νὰ ἀκούσωμεν ἀκριβῶς πῶς τὸ λέγει. Διότι «Allah» εἶνε ἡ ἀραβικὴ λέξις διὰ τὸν Θεὸν γενικῶς. Καὶ οἱ ἀραβόφωνοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ αὐτὴν τὴν λέξιν χρησιμοποιοῦν. Θεός, God, Allah εἶνε ὁ Θεὸς εἰς διαφορετικὰς γλῶσσας.

Απάντηση _ Ήρθαν και σ’ εμένα μερικοί και μου είπαν: «Όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, να κάνουμε μία θρησκεία»
«Σήμερα, δυστυχώς, μπήκε η ευρωπαϊκή ευγένεια και πάνε να δείξουν τον καλό. Θέλουν να δείξουν ανωτερότητα και τελικά πάνε να προσκυνήσουν τον διάβολο με τα δύο κέρατα.

«Μία θρησκεία, σου λένε, να υπάρχη» και τα ισοπεδώνουν όλα.

Ήρθαν και σ’ εμένα μερικοί και μου είπαν: «Όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, να κάνουμε μία θρησκεία». «Τώρα είναι σαν να μου λέτε, τους είπα, χρυσό και μπακίρι, χρυσό τόσα καράτια και τόσα που τα ξεχώρισαν, να τα μαζέψουμε πάλι και να τα κάνουμε ένα…

Είναι σωστό να τα ανακατέψουμε πάλι; Ρωτήστε ένα χρυσοχόο:
«Κάνει να ανακατέψουμε την σαβούρα με τον χρυσό;»

Έγινε τόσος αγώνας, για να λαμπικάρη το δόγμα.

Οι Άγιοι Πατέρες κάτι ήξεραν και απαγόρευσαν τις σχέσεις με αιρετικό.

Σήμερα λένε: «Όχι μόνο με αιρετικό αλλά και με Βουδιστή και με πυρολάτρη και με δαιμονολάτρη να συμπροσευχηθούμε. Πρέπει να βρίσκωνται στις συμπροσευχές τους και στα συνέδρια και οι Ορθόδοξοι. Είναι μία παρουσία».

Τι παρουσία; Τα λύνουν όλα με την λογική και δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα.

«Το ευρωπαϊκό πνεύμα νομίζει ότι και τα πνευματικά θέματα μπορούν να μπουν στην Κοινή Αγορά».

Μερικοί από τους Ορθοδόξους που έχουν ελαφρότητα και θέλουν να κάνουν προβολή, “Ιεραποστολή”, συγκαλούν συνέδρια με ετεροδόξους, για να γίνεται ντόρος και νομίζουν ότι θα προβάλουν έτσι την Ορθοδοξία, με το να γίνουν δηλαδή ταραμοσαλάτα με τους κακοδόξους.

Αρχίζουν μετά οι υπερζηλωτές και πιάνουν το άλλο άκρο· λένε και βλασφημίες για τα Μυστήρια των Νεοημερολογιτών κ.λπ. και κατασκανδαλίζουν ψυχές που έχουν ευλάβεια και ορθόδοξη ευαισθησία…

Οι ετερόδοξοι από την άλλη έρχονται στα συνέδρια, κάνουν τον δάσκαλο, παίρνουν ό,τι καλό υλικό πνευματικό βρίσκουν στους Ορθοδόξους, το περνάνε από το δικό τους εργαστήρι, βάζουν δικό τους χρώμα και φίρμα και το παρουσιάζουν σαν πρωτότυπο…

Και ο παράξενος σημερινός κόσμος από κάτι τέτοια παράξενα συγκινείται, και καταστρέφεται πνευματικά…

Πηγή: Αγίου Παϊσίου Aγιορείτου, Λόγοι Α’, «Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο». Έκδοση: Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου», Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

πηγή

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2023/06/blog-post_78.html

Αφήστε μια απάντηση