Γ.Μ : Ένα καλάθι γεμάτο φελλούς…
Χαίρεται
Λέει στο Βιβλίο  Σοφία Σειράχ, της Παλαιάς Διαθήκης .
Σοφ. Σειρ. 10,2     κατὰ τὸν κριτὴν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ οὕτως καὶ οἱ λειτουργοὶ αὐτοῦ, καὶ κατὰ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν.
Οποίος  είναι ο άρχων ενός λαού, τέτοιοι θα είναι και οι υπ’ αυτόν αξιωματούχοι. Και οποίος είναι ο άρχων μιας πόλεως, τέτοιοι θα είναι και οι κάτοικοι αυτής.
Λέει επίσης στο Γ. Βασιλειών βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης .
Γ Βασ. 8,46   … ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς οὐχ ἁμαρτήσεται .
 
Αναμάρτητος άνθρωπος δεν υπάρχει ,υπάρχουν όμως  αμαρτίες και αμαρτίες,  συγγνωστά και Θανάσιμα αμαρτήματα .
Τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι επτά ,λέγονται θανάσιμα γιατί επιφέρουν τον  θάνατο ,όχι τον σωματικό αλλά τον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ .
Έχω δύο έννοιες ,που χρειάζεται να κατανοήσω  που ίσως δεν τις κατανοώ σε βάθος ,αλλά επιφανειακά ,το αμάρτημα και τον Θάνατο .
 
Αμάρτημα .
 
Είναι ο βαθύτερος λόγος ,είναι το πάθος που κρύβω μέσα μου και με οδηγεί  και όχι απλά οι σκέψεις μου ,τα λόγια μου ,οι πράξεις μου ,αυτά είναι οι αμαρτίες οι εξωτερικοί καρποί .
Αμάρτημα είναι το πλαίσιο ,είναι η βάση που κινούμαι ,που ωθούμαι από αυτό σε μία γενική και ειδική συμπεριφορά ,που μπορεί να φαίνεται και εξωτερικά αγαθή .
Το αμάρτημα κρύβεται πίσω και κάτω από μια  φαινομενική καλοσύνη ,αθωότητα ,αγαθότητα ,κρύβεται κάτω  από καλές προθέσεις . 
 
Θανάσιμο.
 
Αυτό το πλαίσιο ,η βάση που κινούμαι είναι  χωρίς τον Χριστό ,προσωπική  και με απομακρύνει  από τον Θεό 
Αυτή η ιδιοτελής  ,χωρίς τον Χριστό να με τροφοδοτεί ,να με κατευθύνει είναι  ο θάνατος της ψυχής .
Το βαθύτερο κίνητρο που με οδηγεί  ,αν δεν είναι ο Χριστός ,όσο και οι πράξεις μου να είναι  φαινομενικά αγαθές ,είναι εξ ίδιων κινήτρων ,είναι ιδιοτελής .
Αυτή η κατάσταση τείνει να μας κυριεύσει αυτή την στιγμή ,λαό ,κλήρο και άρχοντες .
Γαστριμαργία…
 
Τα αμαρτήματα  αυτά που λέγονται θανάσιμα είναι τα εξής:
1. η Υπερηφάνεια, 2. η Φιλαργυρία, 3. η Πορνεία, 4. ο Φθόνος, 5. η Γαστριμαργία, 6. ο Θυμός και 7.η Ακηδία ή Αμέλεια .
 
Αυτά είναι κρυμμένα επιμελώς  μέσα μας  και επικαλυμμένα με ψεύτικές ,υποκριτικές εξωτερικές συμπεριφορές  .
Αυτός που έχει πέσει σε αυτή την κατάσταση ,αυτός  που είναι νεκρός πνευματικά ,μπορεί να ξεγελάσει  εύκολα τους άλλους αστήρικτους στην πίστη  και να τους παρασύρει στον θάνατο .
Αυτά προκαλούν πνευματική πώρωση ,τύφλωση ,κώφωση ,των πνευματικών αισθητηρίων ,με αποτέλεσμα να μην βλέπω να μην ακούω ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ,να παρασύρω και να παρασύρομαι .
 
 
Ησ. 1,23            οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθοῦσι, κοινωνοὶ κλεπτῶν ἀγαπῶντες δῶρα, διώκοντες ἀνταπόδομα, ὀρφανοῖς οὐ κρίνοντες καὶ κρίσιν χηρῶν οὐ προσέχοντες.
 
Λόγω της πνευματικής κατάστασης του άρρωστου πνευματικά  εκλογικού σώματος , λόγω της  κυλιόμενης  και ανοδικής αποστασίας  όλων μας .
Έχει επιτρέψει ο Θεός όλοι οι υποψήφιοι ανεξαιρέτως, να είναι προβολές και δικά μας πρότυπα ,
Άρρωστοι με πνευματική  ακαθαρσία  , να είναι  πάσχοντες από θανάσιμα αμαρτήματα .κατὰ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν.
 
Κυβερνώντες και υποψήφιοι πάντες  ,με αφανή  ιδιοτέλεια ,με υποκριτικά  ελατήρια .
Άλλος με πατριωτικά  κίνητρα ,άλλος με θρησκευτικά ,άλλος με μοντέρνα ευρωπαϊκά ,μοντερνίζοντα κίνητρα ,άλλοι με μία μίξη  ,,έναν αχταρμά ακαθάρτων κινήτρων  .
Στο βάθος  κρυμμένα τα θανάσιμα κίνητρα αμαρτήματα ,επιμελώς κρυμμένα στο σκοτάδι .
 
Ησ. 3,4     καὶ ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτῶν, καὶ ἐμπαῖκται κυριεύσουσιν αὐτῶν.
 
Απλά επιβεβαιώνουν όλοι ανεξαιρέτως που διεκδικούν την εξουσία ή ένα κομμάτι της πίττας  αυτή την χρονική στιγμή ,την κατάσταση της αποστασίας  που βρισκόμαστε .
Η κατάσταση μας ,δεν επιτρέπει στον Θεό ,την ανάδειξη  χρηστών επιλογών ,αλλά φελλούς που απλά επιπλέουν .
Όλοι είμαστε και είναι φαινομενικά ταπεινοί ,αλλά πραγματικά απρόσιτοι ,φαινομενικά ανθρωπιστές αλλά βαθιά ιδιοτελείς και αδιάφοροι ,εμπαθείς ,πνευματικά ακάθαρτοι, όλοι μας .
Αυτοί κινούνται για την δόξα  και την κοιλιά και εμείς για την κοιλιά ,είμαστε φελλοί που απλά ζουν και επιπλέουν ,μακριά από τον Χριστό .
 
 
Ησ. 3,6              ὅτι ἐπιλήψεται ἄνθρωπος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ οἰκείου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων· ἱμάτιον ἔχεις, ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ, καὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω.
 
Οι υποψήφιοι για την εξουσία  αυτή την χρονική στιγμή  ,όλοι ανεξαιρέτως είναι όμοιοι με εμάς   νεανίσκοι , ἐμπαῖκται .
 
Η πνευματική πορεία πρός την καταστροφή  ενός λαού , ξεκινάει όταν  ψάχνει και εμπιστεύεται  και παρακαλεί αυτόν που θα του εξασφαλίσει τὸ βρῶμα  ,την μάσα ,την κουτάλα ,το κόκκαλο για να το γλύψει .
Έτσι  καταντάει να πέφτει στο θανάσιμο αμάρτημα της γαστριμαργίας ,πως θα γεμίσει την κοιλιά του ,πως θα φάει καλύτερα  λαιμαργία λέγεται και δεν θα χάσει το φαγητό ,τις ταβέρνες ,τα γλέντια ,πως θα φροντίσει την γαστέρα …
 
τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω.
 
Σου αναθέτουμε να μας προμηθεύεις το βρώμα ,να μην χάσουμε ,το επίδομα ,την σύνταξη ,τον μισθό , τα ευρουλάκια ,τις καταθέσεις ,το φαι ,το καλό φαι πάνω από όλα .
 θα σε ψηφίσουμε όποιος για το καλάθι ,και αν είσαι ακόμα και ο ίδιος ο αντίχριστος 
έτσι θα ανέβει στην εξουσία ,για την γαστέρα ,για την κοιλιά όλα , για ένα καλάθι γεμάτο .
έτσι μας πήραν χαμπάρι και μας τάζουν το καλάθι ,ενώ αυτό αδειάζει συνεχώς…
 
Σοφ. Σειρ. 10,3     βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ.
 
Δεν υπάρχουν πλέον πράσινοί ,μπλε ,κόκκινοι ,έγιναν πολύχρωμοι …
 
Γιατί τις τελευταίες δεκαετίες οι νεανίσκοι και οι ἐμπαῖκται , πράσινοί ,κόκκινοι και γαλάζιοι ,τώρα και πολύχρωμοί που τρέχουν στα parade , κυβερνούν και ρημάζουν έναν ευλογημένο τόπο ; 
Απαίδευτοι εν Χριστώ ,με μόρφωση κοσμική και ανθρώπινη σοφία ,γεμάτοι πάθη κυριαρχούν ,επιβάλλονται και οδηγούν σε μεγαλύτερη αποστασία τον λαό .
Γιατί ενώ αυτός ο πάμπλουτος απο φυσικούς πόρους βασιλικός τόπος ,δεν έπρεπε να χρωστάει ,αλλά να δανείζει τα άλλα πάμπτωχά βασίλεια ,χωρίς ήλιο  ,θάλασσα ,γή εύφορή, είναι καταχρεωμένος ; 
Γιατί οι μόνοι που ευημερούν είναι οι νεανίσκοι και οι εμπάικται σε αυτόν τον τόπο ; 
Γιατί το μόνο που μας ένοιαζε και μας νοιάζει μέχρι τώρα ήταν το Βρώμα μας ….
 
Μόνο   με υπομονή  το το σχέδιο της Θείας οικονομίας και πρόνοιας,  μέσω οδυνών θα ταραχτούμε και θα ξυπνήσουμε
Μόνο με την βοήθεια του Θεού θα ξεφύγουμε από την δουλεία της κοιλίας  ,όταν θα αδειάσει το καλάθι της νοικοκυράς .
Τότε  θα δώσει ο Θεός  οδηγό να μας οδηγήσει πίσω στον Χριστό μακριά από τους νεανίσκους και τους κάθε είδους εμπαίκτες .
τώρα όλοι μας ψηφοφόροι και υποψήφιοι είμαστε  νεανίσκοι και εμπάικται ..
 
 
Ιω. 10,8    πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί· ἀλλ᾿ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα.
 
 
Όλοι  οι υποψήφιοι  που ζητούν την ψήφο μου ,είναι κλέπται ,εμπάικται ,ληστές ,νεανίσκοι  ,πρίν την προφητεύομενη  πολιτειακή ανωμαλία ,ταραχή και πόλεμο που θα χρειαστεί ΠΙΣΤΗ για να τα βγάλουμε πέρα .
Είναι και είμαστε  υπό θανάσιμών αμαρτημάτων  δεμένοι  και τυφλωμένοι  και χρειαζόμαστε βοήθεια .
Στην κατοχή άδειασε το καλάθι , για να προκαλέσει κάθαρση και ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Μετά  ο Θεός θα δώσει την  εμφάνιση και άνοδο   του  εν Πνεύματι Αγίω   ηγέτη Βασιλέα .
Αφού πρώτα  αδειάσει το καλάθι από βρώματα ,η γύμνια και η αδυναμία ,η ιδιοτέλεια όλων αυτών που τάζουν λαγούς με πετραχήλια γίνει ολοφάνερη  και τους πάρουμε στο κυνήγι .
 
Ζῆλος λήψεται λαόν απαίδευτον καί νῦν πῦρ τούς υπεναντίους ἔδεται.
 
Θα μάθουμε εμπράκτως  ,θα θυμηθούμε σκληρά  , όπως στον εμφύλιο ,στην μικρασιατική καταστροφή ,στην κατοχή Ζῆλος λήψεται λαόν απαίδευτον…
Μέσα από διαχρονικές δοκιμασίες να μην είμαστε άψυχοι ευρωπαϊκοί φελλοί που επιπλέουν αλλά , ζωντανοί Έλληνες, αφού ο Θεος θα κάψει  πῦρ τούς υπεναντίους  εμείς τότε θα μάθουμε ποια βρώση να ζητάμε 
Ιω. 6,27  ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.
 
Αυτά θα γίνουν , ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει  γιατί ζει Κύριος ο Θεός , εν ταις καρδίαις υμών  .
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση