Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΨΑΛΤΗ-Φαιδρότατον!!!
Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΨΑΛΤΗ

Τό πρωί σάν εξυπνά μία γαργάρα μέ αὐγά.

Κάμει τοῦ ὁ γερό ψάλτης ,ὁ καλός μας μπάρμπα-Λάμπης.

Καραμέλα παίρνει μέντα γιά νά εἶναι καί σέ ρέντα.

Καί σάν φτάσει στόν Ναό ,ἄχ Θεέ μου πῶς βαστῶ;

Σάν τόν αἴλουρο γλυστρά στά στασίδια τά ψηλά.

Παίρνει τοῦ τήν πρώτη θέση,λές καί εἶναι τοῦ ὁ Messi.

Βήχει λίγο τρεῖς φορές πρίν ἀρχίσουν οἱ ὠδές.

Σάν κοκόρι κοκορίζει τά τροπάρια μαστίζει.

Κι’ὅταν βάζ ‘Ευλογητός ὁ Παππᾶς στό Βῆμα ἐντός.

Σάν τελάλης ἐφωνάζει κιόλες τίς γριές τρομάζει.

Κι ἄν ἐρθοῦν ἐθέλοντες στό Ψαλτήρι τίς γιορτές

Κάνει ὅλους παραπέρα λές καί ἔχουνε τήν λέπρα.

Κι’ἄν ἐρθεῖ ψαλτής καλός στό Ψαλτήρι τοῦ ἐντός.

Σάν τυφλός δέν τόνε βλέπει,καί χαλάει τοῦ τό κέφι.

Μέ κορῶνες σάν τρομπόνι τά κουνούπια ὅλα σκοτώνει

Μέ φωνή σάν τοῦ μανάβη πού λάλει εἰς τό παζάρι.

Τούς εἱρμούς τούς ἐκτελεῖ τούς κανόνες πυρπόλει.

Κι’ὁ Παππᾶς στό Ἱερό ἐκουνά τήν κεφαλή.

Κι’ὅταν φτάσει εἰς τούς Αἴνους ἐξανοίγει τούς φακέλους.

Βγάζει τά « ΠΑ ΒΟΥ ΓΑ ΔΙ» ,καί γελᾶνε κι’οἱ ἀμνοί.

Τόν βαρύ πολλά τόν ἦχο ἄν μου πρέπει νά τόν κρίνω

Ψάλλει ὅλος μέ μεράκια : ” ἀγκιναρια μέ τ’ἀγκαθιά.”

Στό χερουβικό σάν φτάσει ἐψηλώνει τοῦ τήν βάση .

Τίς καντάδες τοῦ ἀρχίζει τήν φωνή τοῦ τήν τσακίζει.

Λές καί κάνει τοῦ καντάδα στῆς γριᾶς τοῦ πατινάδα.

Εἰς τήν σκάλα τοῦ Μιλάνο μά τοῦ λείπει ἕνα πιάνο.

Στό Κοινωνικό μετά στό ματζόρε τό γύρνα

Καί τόν πλάγιο πρῶτο ἦχο τόνε κάνει τώρα τρίτο.

Κι’ὁ Παππᾶς σάν ἀπολύσει ,καί τήν Λειτουργία κλείσει.

Παίρνει ὕφος Παβαρότι ,ἐκαυχιέται, καμαρώνει.

Καί μετά στό Ἱερό ἐζητά ναμμά καλό.

Νά τό πάρει εἰς τό σπίτι καί τήν δίψα του νά σβήσει.

Αφήστε μια απάντηση