ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ  ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΑΝΓΚΑΗΣ  ΚΑΙ  ΣΑΝ  ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ  ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (1836 – 1966) με ἂφθαρτο λείψανο.

 Φωτογραφία : https://www.orthodoxonlineshop.com/el

«Στα  ἒσχατα χρόνια το κακό και ἡ αἳρεση θα ἒχουν  τόσο   ἐξαπλωθεῖ, πού  οἱ  πιστοί  δεν  θα βρίσκουν Ἰερέα και Ποιμένα   να  τους  προστατέψει   ἀπό  την  πλάνη   και  να τους συμβουλεύσει  στη  Σωτηρία. Τότε  οἱ  πιστοί, δεν θα  μποροῦν να δεχθοῦν ἀσφαλεῖς   ὁδηγίες  ἀπό  ἀνθρώπους,  ἀλλά  ὁδηγός τους  θα  εἶναι τα κείμενα  τῶν  Ἁγίων  Πατέρων.

Ἰδίως  σε  αὐτήν  την  ἐποχή  ὁ  κάθε  πιστός  θα   εἶναι ὑπεύθυνος για ὃλο το πλήρωμα τῆς  Ἐκκλησίας». 

Αφήστε μια απάντηση