(5ον ἀπό 16) Μποροῦν οἱ ἀβάπτιστοι, αἱρετικοί καί ἀλλόθρησκοι νὰ σωθοῦν; Μιά μελέτη

(5ον ἀπό 16)  Μποροῦν οἱ ἀβάπτιστοι, αἱρετικοί καί ἀλλόθρησκοι νὰ σωθοῦν;

Ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία;

Μιά μελέτη Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου

5ον Ἀπάντηση ἀπό τον βίο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου 

Στον Μεγάλο Συναξαριστή στον Βίο τς γίας Ακατερίνης [βλέπε: http://www.romiosini.org.gr/0BD65F9E.el.aspx ],  ταν κλείστηκε λονυκτίως προσευχομένη (πως την συμβούλευσε ὁ ἃγιος κενος Γέροντας που την κατήχησε) μπροστά στην εκόνα (που τς εχε δώσει ὁ Γέροντας) τς Παναγίας Βρεφοκρατούσας, διαβάζουμε: «…….τσιλοιπόνκαθς προσευχότανπὸ τν κόπο τν πρε ὁ ὕπνος καὶ βλέπει στὸ ὅραμά της τὴ Βασίλισσα τν γγέλωνπως ταν ζωγραφισμένη μὲ τὸ Ἅγιο Βρέφοςτὸ Ὁποο κτινοβολοσε πιὸ πολὺ ἀπὸ τν λιομως στρεφε τὸ πρόσωπό Του πρς τὴ Μητέρα ΤουΓι’ ατόἡ κόρη βλεπε μόνο τν πλάτη ΤουΚαίπιθυμώντας νὰ Τὸ δεῖ καὶ στὸ πρόσωποπγε πὸ τὸ ἄλλο μέροςὉ Χριστόςμωςστρεφε καὶ πάλι τὸ πρόσωπό Του πὸ τν λλη μεριάταν ατὸ ἔγινε τρες φορέςκούει τν Παναγία νὰ Τοῦ λέει:

ς τέκνο μου τὴ δούλη Σου Ακατερίνη πόσο ραία καὶ πάγκαλος εναιΚαὶ Ἐκενος ποκρίθηκε:

ναι μάλιστα τόσο σκοτεινὴ καὶ ἄσχημηποὺ δν μπορῶ νὰ τὴ βλέπωΤοῦ λέει ἡ Θεοτόκος:

ν εναι σοφὴ περισσότερο πὸ ὅλους τους ρήτορεςπλούσια καὶ εγενς περισσότερο πὸ ὅλες τς νέες λων των πόλεωνΚαὶ ὁ Χριστς ποκρίθηκε:

-Μητέρα μου, σοῦ λέω τι εναι γνωστηφτωχὴ καὶ τόσο ξια περιφρονήσεωςφόσον βρίσκεται σὲ τέτοια διάθεσηποὺ δν καταδέχομαι νὰ μὲ δεῖ στὸ πρόσωπο. Κι κείνη Τοῦ επε:

ὲ παρακαλγλυκύτατο Τέκνο μουμν καταφρονήσεις τὸ πλάσμα Σουλλὰ νουθέτησέ την καὶ ἐξήγησέ της τι νὰ πράξειγιὰ νὰ ἀπολαύσει τὴ δόξα Σου καὶ νὰ δεῖ τὸ ὑπέρλαμπρο καὶ πολυπόθητο πρόσωπό Σουτὸ ὁποο πιθυμον νὰ βλέπουν οἱ ἄγγελοιὉ Χριστς τότε ποκρίθηκε:

ς πάει στν γέρονταπὸ τν ποο πρε τν εκόνακαὶ ἃς κάνει πως τὴ συμβουλέψεικαὶ τότεφοῦ βαπτισθεθὰ μὲ δεῖ καὶ θὰ λάβει πολλὴ ἀγαλλίαση καὶ ὠφέλεια.

ταν τ εδε ατ  κόρηξύπνησεΚαίθαυμάζοντας γι ατν τν πτασία φυγε τ πρω μ λίγες γυνακες κα πγε στ κελ το γέροντα κα πέφτοντας μ δάκρυα στ πόδια τουτο διηγήθηκε τ ραμα κα τν παρακαλοσε θερμ ν τ νουθετήσει τί ν πράξειγι ν πολαύσει ατ πο ποθεΚα  σιος της διηγήθηκε λεπτομερς λα τα μυστήρια τς ληθινς μας Πίστεωςρχίζοντας π τ δημιουργία το κόσμου κα τν πλάση το δμ μέχρι κα τ Δευτέρα Παρουσία το Δεσπότου ΧριστοΚα γι τν περίγραπτη δόξα το Παραδείσου κα γι τ γεμάτη δίνες κα τελείωτη ΚόλασηΚα τν κατήχησε σ τέτοιο βαθμόπο γνώριζε σ λίγο διάστημα λες τς λεπτομέρειες τς Πίστεωςπειδ γνώριζε Γράμματα κα εχε μεγάλη σοφίατσιπιστεύοντας μ λη της τν καρδιάλαβε π ατν τ γιο Βάπτισμα.

Μετ τς παρήγγειλε ν παρακαλέσει κα πάλι μ πόθο τν περαγία Θεοτόκο γι ν τς μφανιστε πως κα πρίν.

φολοιπόνμ τ Βάπτισμα πέβαλε τν «παλαι» νθρωπο κα νδύθηκε διάφθορη στολήπέστρεψε στ νάκτορα κα λη τ νύκτα παρακαλοσε νηστικ κα προσευχόταν μ δάκρυαμέχρι πο κα πάλι τν πίασε  πνοςΚα τότε βλέπει τν οράνια Βασίλισσα μ τ Θεο Βρέφοςτ ποο βλεπε τν Ακατερίνη μ πολλ εσπλαχνία κα λαρότηταΚα  μν Θεομήτωρ ρώτησε τν Δεσπότη ν Το εναι ρεστ  Παρθένος δ Υἱὸς ποκρίθηκε:

-Τώρα γινε λόλαμπρη κα νδοξηατ πο πρν ταν σκοτειν κα χαρη·  φτωχ κα γνωστη γινε πλούσια κα πάνσοφη·  καταφρονεμένη κα σημη γινε εγενς κα φημισμένη κα εναι πλήρης μ τόσα γαθ κα χάριτες κα τόσο τν πιθυμπο συμφων ν τ μνηστευθ κα ν τν πάρω γι φθορη νύφη μουΤότε  Ακατερίνη πεσε στ γ μ δάκρυα λέγοντας:

ν εμαι ξιαπερένδοξε Δέσποταν βλέπω τ Βασιλεία Σουλλ ξίωσε μ ν εμαι κι γ μαζ μ τος δούλους Σου. Κα  Θεοτόκος πρε τ δεξ χέρι τς κόρης κα λέει στν Χριστό:

-Τέκνο μου, δός της γι ρραβώνα δακτυλίδι γι ν τ νυμφευθες κα ν τν ξιώσεις τς Βασιλείας Σου. Τότε  Δεσπότης Χριστς τς δωσε να ραιότατο δακτυλίδιλέγοντάς της:

π σήμερα θεωρεσαι φθορη κα αώνια Νύμφη μου κα φύλαξε μ κρίβεια ατ τ συμφωνία κα ν μ λάβεις ποτ πίγειο νυμφίοΚα μετ π ατ τελείωσε τ ραμα.

Κα ταν ξύπνησε  Κόρηβλέπει τι ληθιν πρχε στ δεξί της χέρι τ δακτυλίδιΚα γέμισε π μεγάλη εφροσύνη κα γαλλίασηπο αχμαλωτίστηκε  καρδιά της π τν ρα κείνη π τν Θεο ρωταΚα τόσο λλοιώθηκε μ τν «καλ λλοίωση»πο δν φρονοσε πλέον πίγεια πράγματαλλ μνο τ φθαρτα κάλλη το ποθουμένου Χριστο φανταζότανΑτν ποθοσεΑτν μελετοσεταν κοιμόταν κα ταν ταν ξύπνια……».             

[Σχόλιο ἰστολογίου μας: Βλέπουμε λοιπόν ἀπό την παραπάνω στιχομυθία μεταξύ Χριστοῦ και Παναγίας, ὃτι ὁ Κύριος ἀποστρέφεται το ἀβάπτιστο πλάσμα Του, παρ’ ὃτι εἶναι ὡραῖο και πάγκαλο, σοφό πάνω ἀπό ὃλους τους ρήτορες, πλούσιο και εὐγενές, περισσότερο π λες τς νέες λων των πόλεων.

Ἀφοῦ ὃμως ἐπέρχεται ἡ συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ με το πλάσμα Του (το ὁποῖο πρίν το Ἃγιο Βάπτισμα ἦταν ἐχθρός τοῦ Θεοῦ), μέσω τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, τότε ἀλλάζουν τα πράγματα. Τότε το πλάσμα Του γίνεται  ὁλόλαμπρο κα νδοξοατό πο πρν ταν σκοτεινό κα χαρο. Το  φτωχό κα γνωστο, γίνεται πλούσιο κα πάνσοφο κατά τον Κυριακό λόγο: “ καταφρονεμένη κα σημη γινε εγενς κα φημισμένη κα εναι πλήρης μ τόσα γαθ κα χάριτες κα τόσο τν πιθυμπο συμφων ν τὴν μνηστευθ κα ν τν πάρω γι φθορη νύφη μου” ὃπως εἶπε ὁ Κύριος στην Παναγία Μητέρα Του για την βαπτισμένη πλέον Αἰκατερίνα και τῆς ἒδωσε το δακτυλίδι.

Και ὁ λόγος που ὁ Κύριός μας και Θεός μας ἀποστρέφεται το ἀβάπτιστο πλάσμα Του, εἶναι ὃτι στην ψυχή τοῦ ἀβαπτίστου, ἐμφωλεύει ὁ διάβολος (*) (ἀποτέλεσμα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος)  ὁ ἐχθρός τοῦ Θεοῦ.   Ὃταν ὃμως διαβαστοῦν οἱ ἀφορκισμοί ἀπό τον Ὀρθόδοξο Ἱερέα, τότε ἀναχωρεῖ ὁ διάβολος και καθαρίζει ἡ καρδιά (τῆς ψυχῆς) τοῦ κατηχουμένου, ἀπό παντός μολυσμοῦ ἀκαθάρτου πνεύματος και παραμένει καθαρά, για να δεχθεῖ την Χάρι και τις δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά το Ἃγιον Βάπτισμα και το Ἃγιον Χρίσμα και να συμφιλιωθεῖ με τον Θεό.

Βλέπε και στον τρίτο Ἀφορκισμό στην Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος στην.ἰστοσελίδα: https://www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs/p/b/baptism/gr/bk.baptism.pdf   ὃπου διαβάζουμε: «Καὶ ἐμφυσᾷ αὐτῷ (αὐτῇ) τρίτον ὁ Ἱερεύς καὶ σφραγίζει τὸ μέτωπον αὐτοῦ (αὐτῆς)καὶ τὸ στόμα, καὶ τὸ στῆθος,λέγων·Ἐξέλασον ἀπ’ αὐτοῦ (αὐτῆς) πᾶν πονηρὸν καὶ ἀκάθαρτον πνεῦμα, κεκρυμμένον καὶ ἐμφωλεῦον αὐτοῦ (αὐτῆςτῇ καρδίᾳ (καὶ λέγει τοῦτο ἐκ γ’). Πνεῦμα πλάνης, πνεῦμα πονηρίας, πνεῦμα εἰδωλολατρίας καὶ πάσης πλεονεξίας·πνεῦμα ψεύδους καὶ πάσης ἀκαθαρσίας, τῆς ἐνεργουμένης κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ διαβόλου. Καὶ ποίησον αὐτόν (αὐτήν)πρόβατον λογικὸν τῆς ἁγίας ποίμνης τοῦ Χριστοῦ σου, μέλος τίμιον τῆς Ἐκκλησίας σου,σκεῦος ἠγιασμένον, υἱόν(θυγατέρα) φωτὸς καὶ κληρονόμον τῆς Βασιλείας σου· ἵνα, κατὰ τάς ἐντολάς σου πολιτευσάμενος(πολιτευσαμένη),καὶ φυλάξας(-ξασα) τὴν σφραγῖδα ἄθραυστον,καὶ διατηρήσας (διατηρήσασατὸν χιτῶνα ἀμόλυντον, τύχῃ τῆς μακαριότητας τῶν Ἁγίων ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου. Χάριτι, καὶ οἰκτιρμοῖς, καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σουΥἱοῦ, μεθ’ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σουΠνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν……»].

Παραπομπή: (*) Ὃτι στην ψυχή τοῦ ἀβαπτίστου, ἐμφωλεύει ὁ διάβολος (ἀποτέλεσμα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος) ὁ ἐχθρός τοῦ Θεοῦ: (Ἁγ.Διαδόχου Φωτικῆς Κεφάλαια γνωστικά 76,SC,5b,134) – (Βλέπε και βιβλίο Ἁγίου Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ: “Το Ἃγιον Βάπτισμα, ἡ ἐλευθερία τῆς θείας χάριτος” κεφ.V140-150 και πρόλογος Ἰερομ.Γρηγορίου σελ.40  Ἒκδοσις Ἰ. Κελλίου Ἀγ.Ἀρχαγγέλλων-Ἂγ.Ὂρος 2012).  

 Βλέπε τη συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων και στο προηγούμενο μέρος (ἀνάρτηση) με γενικό τίτλο: “Μποροῦν οἰ ἀβάπτιστοι, οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ ἀλλόθρησκοι  νὰ σωθοῦν;”  ( 4ον ἀπό 16) Ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία;

4ον : Ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος και Ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ: https://www.triklopodia.gr/4%ce%bf%ce%bd-%e1%bc%80%cf%80%cf%8c-16-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%e1%bf%a6%ce%bd-%ce%bf%e1%bc%b1-%e1%bc%80%ce%b2%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%e1%bc%b1%cf%81%ce%b5/

Αφήστε μια απάντηση