Γ.Μ : Άγιος Παίσιος : H μέλλουσα οργή του Θεού .
Χαίρεται
Μαρκ. 6,34    Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.
 
Με την πάροδο του χρόνου ,ο λαός του Θεού  ,είτε παλαιός Ισραήλ λέγεται ,είτε νέος Ισραήλ  λέγεται  ,κυλάει συνεχώς ,πέφτει ,χάνει την Θεωρία του Θεού ,αποκόπτεται και υποφέρει ψυχοπνευματικά .
Αλλά συνεχίζει να υπάρχει και να είναι μυστικά ενωμένος  με τον Θεό του ,στην καρδιά  ,εκέι είναι ο πόλεμος να σβήσει ,να αλωθεί .
Τότε οικονομεί ο Θεός  ,τότε ἐξελθὼν  με κάποιο τρόπο ο Ιησούς εμφανίζεται εν ετέρα μορφή ,ως Άγιος Μάρκος Ευγενικός , ως Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ,ως Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς .
και συγκεντρώνει τα πρόβατα του σε ένα ποίμνιο ,διαλύοντας κάθε εχθρό και πολέμιο.
Ως πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.
 
Σε αυτή την κατάσταση είμαστε  ΤΩΡΑ ,  φιλότιμοι ,εργατικοί , στο βάθος αρνιά ως πρόβατα  ,που όμως μας απωθεί η διοικούσα εκκλησία  ,που και αυτή κατρακυλά όπως ο λαός  και ο κλήρος , με την υπεροπτική μας στάση.
Έτσι  παραμένουν  οι εκλεκτοί  έξω ως πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. και η εκκλησία γεμάτη κλητούς .
Οι εκκλησίες έχουν κόσμο  ,αλλά τα πρόβατα τα εκλεκτότερα ,τα  περισσότερα , παραμένουν μακριά και απέξω .
Ο λόγος είναι ότι το πλήρωμα της εκκλησίας ,διοικούσα και λαικοι είμαστε μέτριοι  ,σκληρόκαρδοι και διώχνουμε με την καρδιά μας ,τον τρόπο σκέψης μας ,την ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΙΑ μας τους αδελφούς μας  ,που είναι καλύτεροι από εμάς .
 
 Ψαλμός 50  Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι
 
Αυτό ισχύει για άπαντες ,λαό και κλήρο ,που είμαστε  τοπικά  μέσα στην εκκλησία  ,αλλά  ίσως είμαστε  τροπικά έξω από αυτήν ,πιστεύοντας κρυφά ότι είμαστε άξιοι .
Έχουμε καβαλήσει καλάμι ,ενώ οι  αριστούχοι ,αυτοί που  έχουν ,χωρίς να το ξέρουν καρδιά που  λειτουργεί ακόμα και σπλαχνίζεται  ,που είναι αδελφάκια του Χριστού είναι στην απέξω τοπικά 
Αλλά τροπικά ίσως είναι πιο ενωμένοι με τον Χριστό  ,καλύτερα για αυτούς ,  θα τους κατασκανδαλίζαμε  μέσα στον ναό μόνο με τις ματιές μας …
Απόσπασμα από την επιστολή του Αγίου Παισίου  πού στάλθηκε πρός τόν Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, προηγούμενο τότε τής Ιεράς Μονής Πετράκη καί ιδρυτή τού ” Ορθόδοξου τύπου” απο΄ όπου τελευταία ή επιστολή αυτή δημοσιεύτηκε.
 
Λέει ο άγιος .
 
Επομένως, η μέλλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπισθή με συνεταιρισμόν αμαρτωλών (διότι διπλήν οργήν θα λάβωμεν), αλλά με μετάνοιαν και τήρησιν των εντολών του Κυρίου.
 
Μετά λύπης μου από όσους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό.

Ο Κύριος, όταν θα πρέπη, θα παρουσίαση τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγόριους Παλαμάδες, δια να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, δια να ομολογήσουν την Ορθόδοξον Πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την Μητέρα μας.

 
Επίσης, ας γνωρίσωμεν καλά ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμμίαν έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις, που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ιεραρχών και Ποιμένων με πατερικές αρχές.
 
Ολόκληρη την επιστολή αξίζει τον κόπο κάποιος να την μελετήσει ,γιατί πρόκειται για προφητικά λόγια του Αγίου .
 
τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας,..
 
Είναι έξω από την εκκλησία ,δεν τους έλκει η κατάσταση αλλά τους απωθεί η τυπολατρία , η επιφανειακή αγαπολογία που κρύβει μία  σκληρότητα ,έτοιμη να κόψει σαν μαχαίρι ,όποιον κάνει αντίλογο ,πει κάτι διαφορετικό.
Είναι ενδιαφέρον κάποιος να παρακολουθεί  τα σημεία , για να αντιληφθεί ,πως απροσδόκητα  θα επέμβει ο Χριστός στην ιστορία όπως λέει και ο Άγιος Παίσιος για να  δια να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, δια να ομολογήσουν την Ορθόδοξον Πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την Μητέρα μας.
 
 
Η επιστολή του Αγίου Παισίου δεν είναι απλές διαπιστώσεις ,αλλά είναι ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ που αφορά το μέλλον της εκκλησίας της Ελλάδος .
 
Ας το προσέξουμε ο άγιος μιλά με βεβαιότητα για, μέλλουσα οργή του Θεού  ,με σκοπό να συγκεντρώσει και να προστατέψει ο Κύριος    όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας δια να ομολογήσουν την Ορθόδοξον Πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την Μητέρα μας.
 
όλη του η επιστολή  είναι μία προφητεία του παρελθόντος ,του παρόντος και του μέλλοντος .
Περιγράφει τους λόγους που θα  προκαλέσουν ,θα φέρουν την Οργή του Θεού πάνω μας ,αλλά και τους τρόπους που θα την αντιμετωπίσουμε όταν θα επέλθει ως αστραπή για τον κόσμο ,αλλά και τον καθένα ξεχωριστά .
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση