Γ,Μ : Ένα δειλινό στον παράδεισο …
Χαίρεται
Γεν. 3,8   Καὶ ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν….
 
Είναι η συνταρακτική εικόνα που ακούγονται τα βήματα  περιπατοῦντος του Θεου ,του Χριστού , που προσποιήται ότι δεν γνωρίζει τι έκαναν  , λέγοντας  Ἀδάμ, ποῦ εἶ ;  
Δίνοντας χρόνο ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  που δεν εκμεταλλεύτηκαν και έτσι έπεσαν στην κατάσταση που είμαστε όλοι τώρα  την προσωρινή επίγεια  ζωή .
Αλλά ο Κύριος μας δεν μας εγκατέλειψε ,δεν μας εγκαταλείπει ποτέ ,εμείς τον εγκαταλείπουμε ,τον 
αποστρεφόμαστε .
 
Αποκ. 1,13         καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν·
Αντί να πάω στα Μυστήρια  στην εκκλησία εκεί που  ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν  περπατά και βρίσκεται ο κύριος Αντί να αναλάβω τον ζυγόν μου  που είναι χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν .
Είτε είναι εντός οικογενείας ,εντός ενός δύσκολου επαγγελματικού χώρου ,μιά βαριάς ασθένειας ,μιά οποιαδήποτε δύσκολής κατάστασης .
Γιατί εντός της εκκλησίας , με την Χάρη του Θεού και μόνο αντέχεται η προσωπική ,η οικογενειακή ,η τωρινή αλλά και η επερχομένη θλιβερή κατάσταση που είναι και  θα είναι όντως οδυνηρή ,αλλά εις ΜΕΤΑΝΟΙΑ άγει ..
Μετρημένο το βάρος του σταυρού μου ,στα χιλιοστά του γραμμαρίου και ταιριαστό στους ώμους μου ,από τον πανάγαθο ,πάνσοφό Θεό .
Ιω. 7,37   Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.
 
ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.
Η δίψα της ψυχής ,μόνο με τον Ιησού φεύγει , μόνο ο Λόγος του Θεού ξεδιψά και δροσίζει την ψυχή μου
Μόνο ο Υιός και Λόγος του Θεου ,οι εντολές του ,είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ  που ενυδατώνει την ψυχή , είναι το ενεργειακό ποτό  της ψυχής .
Για το δέρμα ,για  το σώμα υπάρχουν πολλά προϊόντα  , που το τρέφουν ,το ενυδατώνουν ,το συντηρούν ,το θεραπεύουν ,πρίν πάει στο χώμα και χωριστεί από την ψυχή ,αυτός είναι ο πρώτος θάνατος ο σωματικός .
Ματθ. 24,4    καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
 
Οταν ξεκινά ο Ιησούς να προλέγει το τέλος το κόσμου  ,η πρώτη του  νουθεσία και στα τρία Ευαγγέλια, που αναφέρονται στα σημεία της δευτέρας παρουσίας του .
 Στο κατά Ματθαίον  και στο κατά Μάρκον  βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. και στο κατά Λουκά  βλέπετε μὴ πλανηθῆτε είναι ο πρόλογος της εξιστόρησης των σημείων .
Ο Ιησούς δεν μιλά υποθετικά ,αλλά  ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ για αυτά που σε εμάς είναι μέλλοντα ,το πρώτο  που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι , να ξεφύγουμε από την ΠΛΑΝΗ .
Ακολουθώντας την στενή και τεθλιμμένη οδό και όχι την ὁδὸ την ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν.
Ματθ. 7,13     Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς.
 
Ποιός είναι πίσω από κάθε πλάνη ; αυτός που πρότεινε και στους πρωτόπλαστους   την  πλατεῖα πύλη καὶ εὐρύχωρος  ώστε να γίνουν Θεοί .
Αυτό κάνει συνεχώς με τα όργανα του  ,προτείνει εναλλακτικούς τρόπους Θέωσης ,εύκολούς  ικανοποιώντας τα ανθρώπινα πάθη .
Ψαλμός ιστ. 4 Διά τους λόγους των χειλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς.
Ο διάβολος είναι αυτός που προτείνει την εναλλακτική Θέωση ,μέσα από την  συντήρηση των παθών του ανθρώπου .
Μέσα από την διακοπή της σχέσης με τον δημιουργό ,τον κατασκευαστή ,που μόνο αυτός αγαπά και θελει το καλό του πλάσματος του .
Η τήρηση των λόγων των χειλέων του Θεού  είναι κόπος ,θλίψη ,πίεση , από τον αντίδικο που είναι συνεχώς δίπλα μας και μας πιέζει για να κάνουμε το θέλημα του ,που σημαίνει απώλεια ,άδης ,πνευματικός θάνατος ,
Ιω. 8,32      καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.
Η απόδειξη της ΑΓΑΠΗΣ του Θεού ,η απόδειξη ότι ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ ,είναι εμπρός μας ,γύρω μας και φωνάζει Κράζει στο διψασμένο ,  άρρωστο ,εξασθενημένο  παιδί  του ,ως άνθρωπος   ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.
Φωνάζει μέσα στην καρδιά μου , έλα στην εκκλησία ,στα Μυστήρια ,αυτό της εξομολόγησης ,εκει  σε περιμένω εν ετέρα μορφή να σε ακούσω και να σου πώ την ΑΛΗΘΕΙΑ ,σταδιακά να σε οδηγήσω στην Βασιλεία, με υπομονή και σχέδιο ,τέλειο και στα μέτρα σου .
Έλα στην Θεία λειτουργία να πάρεις ΦΩΣ να διώξω το σκοτάδι ,το ψέμα ,την πλάνη ,που σε πονάει και σε έχει δεμένο χειροπόδαρα .
Η Αλήθεια των ψευδοπροφητών …
 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ και το ΦΩΣ  είναι δεδομένα εντός των Μυστηρίων ,  από ιερέα που φορά το επιτραχήλιο .
Επιτραχήλιο που στην Παλαιά Διαθήκη ονομαζόταν Εφρούδ και το φορά ο ιερέας, όταν ο Βασιλιάς Δαυίδ ζητά τις συμβουλές του ,ώστε να του απαντήσει Εν Αγίω Πνεύματι .
Όταν κάποιος αρχιεπίσκοπος ,επίσκοπος , ιερέας ,λαϊκός ,κληρικός ,γέροντας ,μοναχός ,ιερομόναχος ομιλεί , ποιός με διαβεβαιώνει ότι δεν είναι σε πλάνη ή δεν είναι ψευδοπροφήτης., μόνο η ΔΙΑΚΡΙΣΗ που δίνει το Άγιο Πνεύμα και είναι παρούσα εντός των Μυστηρίων και στους αγίους μόνο .
Γαλ. 1,8    ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.
 
Όσο περνάει ο καιρός , ο κόσμος θα συνθλίβεται από την αποστασία  ,θα χάνουμε ,θα αρνούμαστε την Χάρη ,το ΕΛΕΟΣ του Θεού ,με την καρδιά μας , με τις σκέψεις ,τα λόγια και τις πράξεις μας .
Μακριά από την εκκλησία ,μακριά από τα Μυστήρια ,από την εξομολόγηση ,την Θεία λειτουργία ,ακολουθώντας πλανεμένους εναλλακτικούς που ψάχνουν οπαδούς ,like και followers 
Θα αναζητούμε όλο και περισσότερο εύκολούς τρόπους ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ να ξεφύγουμε από την Θλίψη ,τόσο θα αυξάνεται η εσωτερική βαθιά θλίψη μέσα μας ,πίσω από τους πλανεμένους ψευδοπροφήτες και πλανεμένους γέροντες .αλλά και επιστήμονες κάθε είδους .
Ματθ. 11,30       ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.
O μόνος σίγουρος ,εύκολος , δρόμος που μοιάζει στενός ,βαρύς και δύσκολος ,αλλά είναι στα μέτρα μου ακριβώς
Είναι αυτός των Μυστηρίων ,της υπακοής στην εξομολόγηση και στις εντολές που παίρνω εκεί .
Το βάρος αυτού του ζυγού ,το έχει μετρήσει και το έχει εναποθέσει ο Κύριος στην πλάτη του καθενός μας, ,γνωρίζοντας τις δυνάμεις μας ,ακόμα και τις τρίχες της κεφαλής μας ,τον ακριβή αριθμό .

Ψαλμός 67 ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν ᾿Ισραήλ

Χρειάζομαι ΔΙΑΚΡΙΣΗ για να ξεφύγω από την πλάνη ,για να ακολουθώ την ΑΛΗΘΕΙΑ αυτή θα την βρώ μόνο εκεί που ; ἐν ἐκκλησίαις , ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν στην εκκλησία του περπατά ο Θεός ως υἱός ἀνθρώπου
Εκει με περιμένει να προσέλθω αυτεξούσια ,ελευθερά και να ζητήσω την βοήθεια του ,την καθοδήγηση του ,πρός την Βασιλεία του ,μακριά από την πλάνη ,τους ψευτογέροντες και τους ψευδοπροφήτες .

Γεν. 3,8 Καὶ ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν….

Ο Κύριος έφτιαξε τον παράδεισο για να περιπατεί τα δειλινά με τα πλάσματα του ,εμείς πέσαμε όμως
Έτσι έφτιαξε την εκκλησιά του, περιπατεί μέσα σε αυτήν και μας καλεί μεσα ,για να μας θεραπεύσει μέσα σε αυτήν
Ο δρόμος της επιστροφής περνάει μέσα από την εκκλησία ,μέσα από τα Μυστήρια της .

Αν θέλω να περπατήσω στο δειλινά του παραδείσου ,θα πρεπει να περπατώ όσο ζω μέσα στην Εκκλησία Δίπλα και πίσω από αυτόν που περπατά μέσα σε αυτήν, αοράτως Μυστικά ,Μυστηριακά .
Με καταδιώκει για να με σώσει ,τρέχει από πίσω μου και με φωνάζει , να τον ακολουθήσω για να με σώσει ,να με κανει Θεό ,μύστη των Μυστήριων του .
Θέλω να περπατώ μαζί του το δειλινό στον παράδεισο ,να με προετοιμάζει για να εισέλθω στην Βασιλεία του ,εκέι που θα είναι μαζί μου αιώνια και αυτό γίνεται μόνο εντός ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ .

 

Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας

Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση