Γ.Μ : Ο πόλεμος ξεκινάει από ….
Χαίρεται
 
Λουκ. 17,21   οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.
 
Μήπως  ἐντὸς ὑμῶν  ξεκινούν και βρίσκονται τα  πάντα και εμείς τα αναζητούμε ,τα περιμένουμε ,προετοιμαζόμαστε για εξωτερικές καταστάσεις ; αλλά ήδη της ζούμε εσωτερικά .
Μήπως η μεγάλη ΠΛΑΝΗ είναι να περιμένουμε  εξωτερικά  τον πόλεμο ,την πείνα ,τις προφητείες ,αλλά είμαστε ήδη ΤΡΟΠΙΚΑ μέσα σε αυτές ,έχουμε μέσα  μας την καταστροφή ,την σήψη ,που εξαπλώνεται ; 
 
Λουκ. 17,23        καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν· ἰδοὺ ὧδε, ἰδοὺ ἐκεῖ· μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε.
 
Επαναλαμβάνει όμως παρακάτω ότι θα ακούσετε αυτή την πρόκληση  ἰδοὺ ὧδε, ἰδοὺ ἐκεῖ·….
Αλλά μην βγείτε έξω ,ούτε να ακολουθήσετε κανέναν πλανεμένο που τα λέει αυτά .
Είναι επειδή πεθαίνω ,σαπίζω ,  πνευματικά εσωτερικά  ,αδιαφόρησα ουσιαστικά για την ψυχή μου ,όλα είναι για το σώμα μου ,το συμφέρον μου ,άντε και κανενός δικού μου .
 
Έτσι περιμένω τον Αρμαγεδδώνα  ,ενώ τον κουβαλάω μέσα μου .
 
 ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο , ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν·
 
Πρίν τις καταστροφές  όλα φαίνονται ομαλά και ήρεμα ,ανθηρά και σε σε αναπτυξιακή πορεία  ,χωρίς τίποτα να υποδηλώνει την επερχόμενη καταστροφή που έρχεται .
Απλά κάθομαι πάνω στην καταστροφή…
Όλοι χαίρονται ,το χρήμα  και το κρασί ρέουν άφθονα και τα εδέσματα  πλούσια ,στις σάλες, στα σαλέ και στα αρχονταρίκια ,τα ΕΣΠΑ  λαδώνουν τους πάντες …
Ο κόσμος  λαός και κλήρος διασκεδάζει κάνει δημόσιες σχέσεις  και εργάζεται  ,όλα αυτά όμως γίνονται μόνο για το σώμα ,ενώ η ψυχή νεκρώθηκε .
Ο άνθρωπος αδιαφορεί για το πολύτιμο του μέρος ,αυτό της ψυχής ,του πνεύματος και έτσι καταλήγει σάπιος στην χωματερή του άδη .
 
Η καταστροφή πρώτα έρχεται εσωτερικά ,μέσα μου , αντί για την βασιλεία του Θεού ,γίνομαι κατοικητήριο των πονηρών πνευμάτων .
Το μόνο μου ενδιαφέρον είναι  το βόλεμα  …ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν  και η διασκέδαση μου ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο 
 πως θα πολλαπλασιάσω ,θα αυγατίσω τα κέρδη μου ,θα καλοπαντρέψω ,θα σπουδάσω ,θα βολέψω τα παιδιά μου και τους δικούς μου .
 
Λουκ. 17,37     ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ ἐπισυναχθήσονται καὶ οἱ ἀετοί.
 
Όταν νοιάζομαι μόνο για το σώμα , την κοιλιά , τα πάθη μου  ,τότε αδιαφορώ για την ΨΥΧΗ ,δεν έχω χρόνο για εκκλησία ,για μυστήρια ,για ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Αλλά και να έχω  χρόνο για εκκλησία ,είναι τοπική η παρουσία μου και όχι ΤΡΟΠΙΚΗ με την καρδιά μου και την ψυχή μου .
Έτσι πετάνε τα όρνια από πάνω μου και είναι θέμα χρόνου να φάνε τι σάρκες μου ,πετάνε οι δαίμονες γύρω μου για να πάρουν την ψυχή μου .
 
Β Τιμ. 3,2           ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι,
ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου.
 
Πρίν από κάθε βιβλική καταστροφή ,ο Λόγος του Θεού  λέει  ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε  για τον κατακλυσμό ,
ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ  για την καταστροφή της Πεντάπολης ,Σοδόμων και Γομόῤῥας ,αλλά και πρίν την δευτέρα του παρουσία ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
 
Οι άνθρωποι είχαν και θα έχουν ρίξει το βάρος στην διασκέδαση ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο και στις κοσμικές εκδηλώσεις ,αλλά και στην πολύ δουλειά ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν.
Έτσι θα είναι νεκροί πνευματικά ,θα είναι όμορφα ζόμπι .
Εξωτερικά προσεγμένοι στην κάθε λεπτομέρεια ,με  το βάρος όλο να πέφτει στην εξωτερική εμφάνιση ,καλοπέραση ,δημόσιες σχέσεις βασισμένες στο συμφέρον, με την αλαζονεία και την έπαρση να ξεχειλίζει πλέον σαν δυσωδία .
ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ αὐτήν, ζωογονήσει αὐτήν
Ενώ το πολύτιμο ,το αιώνιο ,το άφθαρτο ,είναι το εντός υμών ,ενώ καλούμαι να επιλέξω να θέσω προτεραιότητα τον καθαρισμό ,τον καλλωπισμό και την φροντίδα του και να το προετοιμάζω για να αποφύγει την καταστροφή .
Αυτό γίνεται μόνο στη εκκλησία ,αν απαρνηθώ τον εαυτό μου και αφεθώ στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ ,παραδώσω την ΨΥΧΗ μου στον Χριστό για να την σώσει  ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ αὐτήν, ζωογονήσει αὐτήν
 
Εγώ προτιμώ ,επιλέγω να αδιαφορώ και να επιλέγω σαν προτεραιότητα , ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν
Δηλαδή τι κάνω βάζω την δουλειά ,την καριέρα σαν προτεραιότητα μου και μετά τις ψυχαγωγίες του κόσμου για να αναπαύσω μία διψασμένη ψυχή ,την ψυχή μου .
θεωρώ οτι ΕΓΩ θα ΨΥΧΑΓΩΓΗΣΩ σωστά την ψυχή μου ,δεν έχω ανάγκη τον Θεό , την εκκλησία ,τα χέρια μου να είναι καλά…
μέσα από τον κύκλο δουλειά και διασκέδαση ,αλλά καταλήγω σάρκα για τα όρνια ..
Αποκ. 19,17        Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι· δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ,
 
Αποκ. 19,18        ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων
 
Πρίν από την κάθε καταστροφή , τον κατακλυσμό του Νώε , της Πεντάπολης ,των δύο παγκοσμίων πολέμων , τις εκρήξεις των ηφαιστείων ,τα τσουνάμι .η Χιροσίμα ,το Ναγκασάκι ,τις πανδημίες .
 Σε κάθε καταστροφή μικρή η μεγάλη ,είχε επέλθει η καταστροφή η νέκρωση του εντός υμών ,δεν υπήρχε πλέον ζωή και πιθανότητα να έλθει η Βασιλεία .
Μέσα υπήρχε η σήψη ,η σαπίλα ,ο Θάνατος ,μόνο δουλειά και γλέντια ..
Έτσι και όλες οι επερχόμενες καταστροφές , θα έρχονται από μέσα πρός τα έξω  και θα προβάλλονται στον ορατό κόσμο ,
‘Ετσι απλά ότι συμβαίνει και παγιώθηκε μέσα στην ψυχή μου ,’ἔρχεται ή ώρα που από τον projector  του Θεού , προβάλλεται πλέον και εξωτερικά .
 
Όρνεα  εξωτερικά κατατρώνε τις σάρκες και δαίμονες εσωτερικά, πνευματικά την ψυχή …
 
Επειδή επέλεξα ,επιλέγω και θα επιλέγω για προτεραιότητα μου  ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν
και μετά να γεμίζω το κενό με ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο.
Τρόπος ζωής που ικανοποιεί τα πάθη ,την σάρκα και νεκρώνει την ψυχή σταδιακά και ύπουλα ,έως να την σκοτώσει τελείως .
Έως να έλθει η ώρα που θα γίνω το δείπνο για τα όρνεα και τους δαίμονες .
Α Κορ. 6,12        Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει·
 
Η ΨΥΧΗ και το σώμα , μπορεί να είναι δώρα από τον Θεό ,μπορεί να είμαι ελευθερός  να επιλέξω τι θα κάνω με αυτά ,πως θα ψυχαγωγήσω την ψυχή και πόσο  και τι θα επιτρέψω στο σώμα μου  να ζητά .
Πάντα μοι ἔξεστιν   όλα μου επιτρέπονται  ,μήπως όμως αυτό είναι επικίνδυνο χωρίς  οδηγό και βοήθεια ,να πέσω και να οδηγήσω αυτά που μου δόθηκαν μέσα στο πηγάδι ,μέσα στον άδη ,να τα ρίξω μέσα στο σκοτάδι αιώνια .
Να τα δώσω τροφή στα όρνια και στους δαίμονες .
 
 
καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔ­­­χεις πολ­­λὰ ἀγαθὰ ­κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου
 
Τα σημεία που  υποδηλώνουν την εσωτερική κρυφή  καταστροφή ,νέκρωση και θάνατο εντός του ανθρώπου είναι ότι βάζει προτεραιότητα του τα  ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν και να ἔ­­­χει πολ­­λὰ ἀγαθὰ ­κείμενα εἰς ἔτη πολλά  ψυχαγωγείται με ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο. φάγε, πίε, εὐφραίνου
 
Όταν αυτά στους μετρητές του Θεού δείξουν τέλος  ΘΑΝΑΤΟ τότε εξαπολύει για το σώμα τα όρνια και για την ψυχή επιτρέπει στους δαίμονες να την πάρουν .
 
ἄ­­φρον, ταύτῃ τῇ νυ­­­κτὶ τὴν ψυχήν σου ­ἀ­­­παιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμα­σας τίνι ἔσται; 
 
O Αρμαγεδδών ξεκινάει από μέσα μου  και με κατατρώει , ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος  θα είναι η εξωτερική προβολή ενός πολέμου ,που ήδη γίνεται εντός ημών στον καθένα ξεχωριστά ,με πνευματικούς δύο μυριάδες μυριάδων εχθρούς 
 
Αποκ. 9,16 καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἵππου δύο μυριάδες μυριάδων· ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν.
 
Οι χαμένοι αυτού του πολέμου  θα καταφαγωθούν και παραλαμβάνονται από τα όρνεα ,τους σκοτεινούς δαίμονες  επειδή επέλεξαν  να ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο. φάγε, πίε, εὐφραίνου  
παρά τις επανηλειμένες κλήσεις  του νικητή για ΜΕΤΑΝΟΙΑ  αυτοί  ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν είχαν  πολ­­λὰ ἀγαθὰ ­κείμενα εἰς ἔτη πολλά και νόμιζαν ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής .
 
Οι νικητές θα αρπαγούν  και αρπάζονται συνεχώς μέσα στον χαμό  ,από τον νικητή και με τον νικητή. 
Αυτοί που απλά κατάλαβαν ,πίστεψαν ,ενώ αντιμετώπισαν τα γέλια ,την χλεύη  του κόσμου ,αλλά δέχθηκαν το …
 
Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμΐν.
 
 
Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει …
Από μέσα πρός τα έξω ,έτσι γινόταν ,γίνεται και θα γίνεται μέχρι την τελική μάχη του Αρμαγεδδώνα.
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση