Η με τον προφήτη του Γένους (Άγιο Παΐσιο) ή με το Μάγο της φυλής…Ραβδί κρατεί ο ένας ραβδί κι ο άλλος. Πρόσκληση σε Ραβδομαχία..

Το ραβδί του αληθινού Γέροντα θα γίνει όφις που θα καταπιεί το φίδι που εξήλθε από το ραβδί του Μάγου της Φυλής!

Η με τον προφήτη του Γένους ή με το μάγο της φυλής...Ραβδί κρατεί κι ο ένας ραβδί κι ο άλλος … στο τέλος θα δοθεί η μάχη η ραβδομαχία…πρόσκληση σε ραβδομαχία… και οι 2 διεκδικούν το πλήρωμα της εκκλησίας αυτός που παίζει για τους σύγχρονους Φαραώ θα ηττηθεί. Η ράβδος του προφήτη του Γένους θα γίνει όφις και η ράβδος του μάγου της φυλής ομοίως, όμως ο όφις που εξήλθε από τη ράβδο του προφήτη του γένους θα καταπιεί το φίδι που βγήκε από τη ράβδο του μάγου της φυλής..Η μάχη της ράβδου του Ααρών με τους Μάγους του εκάστοτε Φαραώ κρατεί αιώνια…και η έκβαση είναι πάντα η ίδια όταν βρίσκεται ένας Γέροντας ο Μωυσής να του εμπιστευθεί την ράβδο του, το μπαστούνι του.

   ”Εισήλθον λοιπόν ο Μωϋσής και ο Ααρών προς τον Φαραώ, και έκαμον ούτως ως προσέταξεν ο Κύριος και έρριψεν ο Ααρών την ράβδον αυτού έμπροσθεν του Φαραώ και έμπροσθεν των δούλων αυτού, και έγεινεν όφις. Εκάλεσε δε και ο Φαραώ τους σοφούς και τους μάγους και οι μάγοι της Αιγύπτου έκαμον και αυτοί ωσαύτως με τας επωδάς αυτών. Διότι έρριψαν έκαστος την ράβδον αυτού, και έγειναν όφεις η ράβδος όμως του Ααρών κατέπιε τας ράβδους εκείνων.”  «Έξοδoς», κεφ. Ζ/7, εδ. 10-12. 

Η ιστορία της Εκκλησίας είναι ΜΙΑ επαναλαμβάνεται απλά σε νέα επεισόδια σε διασκευή με άλλους πρωταγωνιστές .

Ο Προφήτης του Γένους είναι ο Αγ Παΐσιος ο μεγαλύτερος Αγιορείτης του 20αι. που κλήθηκε να οδηγήσει το λαό του στην πνευματική εστία του.. ηγέτης στην Έξοδο…

Το ποιός είναι ο Μάγος της φυλής.. δεν είναι δύσκολο κανείς να το βρει…. Και ο καθείς που φέρει ράβδο δεν σημαίνει ότι είναι εκ Θεού .. μπορεί να είναι μάγος στην υπηρεσία κάποιου ή κάποιων Φαραώ…. ή μπορεί να είναι απλός ραβδούχος σε ξένη στρατιωτική μπάντα…

dimpenews.com

Αφήστε μια απάντηση