Οποίος το κάνει αυτό, ο Θεός θα τον δοξάζει και θα έχει όλη την ευλογία Του

Οποίος το κάνει αυτό, ο Θεός θα τον δοξάζει και θα έχει όλη την ευλογία Του

Αφήστε μια απάντηση