Γ.Μ : Μία καμένη ταυτότητα ….
Χαίρεται
Από το βιβλίο: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Β’ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ.
 
Δυστυχώς, και πάλι ορισμένοι Γνωστικοί  φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά, 
δήθεν για να μη στενοχωριούνται. Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτε.
 Αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε ! Ή λένε: Μη μιλάτε για αυτό το θέμα , για τις ταυτότητες, το σφράγισμα ,για να μη στενοχωριούνται οι άνθρωποι  ….
 
Ρωμ. 3,23   πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.
 
Όλο το ανθρώπινο γένος ,όλοι μας όταν γεννηθούμε ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία  ,το ίδιο δεδομένο .
Όπως αναφέρεται και  στον 50ο ψαλμό  Ἰδού γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέν με ἡ μήτηρ μου.
 
 
Ρωμ. 3,24   δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
 
Η λύτρωση ,η σωτηρία ,η διαφυγή από τα δεδομένα δεσμά της αμαρτίας έρχεται  δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι 
Ο λυτρωτής προσφέρει σε εμάς  την σωτηρία διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι όπως αναφέρει ο απόστολος μας ,ο άγιος Παύλος και όχι με cookies  αλλά με σάρκα και αίμα Χριστού …
Εμείς οι Ρωμιοί ,οι Έλληνες ,όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί βιώνουμε  ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ λίγο πολύ αυτή την απολύτρωση Συντηρώντας ενάντια στον υπόλοιπο κόσμο τῇ αὐτοῦ χάριτι  την ΠΙΣΤΗ μας ,την ΑΚΤΙΣΤΗ ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εντός μας .
Oσο και αν φαίνεται ότι την χάσαμε ,αυτό είναι αδύνατο ,δεν θα επιτρέψει ο Χριστός να μας σβήσει ή να μας χαράξει κανείς τόσο ευκολά  …
 
Ιω. 16,7             ἀλλ᾿ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς·
 
Εμείς οι βαφτισμένοι  και χρισμένοι εις το όνομα του Πατρός ,του Υιού και του Αγίου Πνεύματος έχουμε μέσα μας ένα  παντοδύναμο χάραγμα ,που δεν το έχουν οι άλλοι λαοί , γιατί δεν το θέλησαν ,το αρνήθηκαν ,πίστεψαν σε πάπες ,σε πλάνους .
Αν είναι να πιστέψουν έχει ο παντοδύναμος Θεός τρόπους να τους διδάξει και να τους δώσει ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Ακόμα και οι  λαοί  ,οι λεγόμενοι χριστιανικοί λαοί ,οι όποιοι όμως είναι αιρετικοί ,έχασαν τον Χριστό γιατί μόνο αυτό σώζει ,είναι η ΟΔΟΣ.
Η διαφορά μας με τους άλλους , είναι  η παρουσία του Αγίου Πνεύματος , που μόνο στην Ορθόδοξη εκκλησία  δίνει σωρεία σημείων της παρουσίας του .
 
Από το Άγιο Φως που μόνο στον Ορθόδοξο αρχιερέα δίνεται ,η μυρόβληση και ευωδία λειψάνων αγίων 
Η αφθαρσία  σκηνωμάτων αγίων  ,η αποδεδειγμένη διαφορετική μοριακή δομή του νερού μετά τον αγιασμό του 
τα αμέτρητα θαύματα ,οι μάρτυρες που χωρίς ίχνος φόβου ομολογούν Χριστό  ,από που αντλούν την δύναμη ;
Ο Ορθόδοξος ιερέας με το επιτραχήλιο μόνο καταδιώκει και φοβίζει τους δαίμονες κάνει εξορκισμούς .
Άγους μόνο η Ορθοδοξία δίνει συνεχώς στον κόσμο ,με συνεχή θαύματα  και παρουσίες  .
 
 
Λουκ. 11,26        τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.
 
Ο αγώνας του σατανά ,ο πόλεμος είναι να  σβήσει ,να μουτζουρώσει ,αυτό το χάραγμα που φέρει ο νέος Ισραήλ ,από την βάπτιση του και το χρίσμα και να τοποθετήσει πάνω το δικό του χάραγμα.
Η πρώτη του απόπειρα ήταν το εμβόλιο  ,τώρα επιστρέφει  με ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ
Ο σατανάς και η νέα τάξη πράγματων που τον υπηρετεί έχουν μαρκάρει τους άλλους λαούς έτσι εύκολα  χωρίς αντίσταση 
Δεν βρίσκουν τον τοίχο που λέγεται Άγιο Πνεύμα  και σπάνε τα μούτρα τους  , βρίσκουν αντίσταση συντρίβονται όπου βρούν το Άγιο Πνεύμα μέσα να είναι ενεργό σε μία καρδία ,σε μία ψυχή ,σε έναν λαό ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται .
 
Α Θεσ. 5,19        τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε .
 
Αν το κατανοήσουμε ,ότι είμαστε λαός του Θεού ,είμαστε ο νέος Ισραήλ ,είμαστε ευλογημένοι και έχουμε μέσα μας ,γύρω μας ,στην εκκλησία μας ,ζωντανή την παρουσία του Θεού ,του Αγίου Πνεύματος .
Αλλά αυτό μας κάνει ΜΙΣΗΤΟΥΣ  από τον σατανά ,που δεν μπορεί να μας πειράξει ,αν εμείς δεν αποστατήσουμε και σβήσουμε το Πνεύμα μακριά από τον Θεο .
Αυτό θέλει πολύ προσπάθεια για να γίνει και είναι δύσκολο ,γατί δεν μας εγκαταλείπει έτσι ευκολά το ΕΛΕΟΣ του Θεού .
Μα με ένα ατύχημα ,μα με μία ασθένεια ,μα με ότι η πρόνοια του Θεό προβλέψει μας φυλάει και μας επαναφέρει στην ΠΙΣΤΗ στην ταπείνωση .
Αποκ. 12,13        Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄῤῥενα.
 
Η ψηφιακή νέα ταυτότητα ,είναι άλλη μια λυσσασμένη ,ωραιοποιημένη  οργανωμένη προσπάθεια  του σατανά ,που δεν μπορεί να μας βλέπει ,μας μισεί για την ΠΙΣΤΗ μας .
Είναι μία ακόμα  σχεδιασμένη   σε κάθε λεπτομέρεια  προσπάθεια  ,με όλες τους τις δυνάμεις ,με όλη του την πανουργία ,με όλη του την κακία  ,να μας αποσπάσει από την προστασία του Θεού .
Προσπάθεια  για να μας τραβήξει μακριά από τον Θεό ,στο σκοτάδι ,στο ψέμα ,στην διαστροφή του ,να  σβήσει το Άγιο Πνεύμα που για εμάς είναι ΦΩΣ και Θερμότητα για αυτόν ειναι  φωτιά και πόνος .
 
Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
 
Η μόνη  ζωντανή  εκκλησία ζωντανή είναι αυτή που  ἔτεκε τὸν ἄῤῥενα  για αυτό την καταδιώκει ο σατανάς ,αυτή τον καίει ,όπου τον πετύχει .
Σε αυτή την εκκλησία που  πιστεύει στην Υπεραγία Θεοτόκο  ,όχι απλά  στην Χριστοτόκο , αλλά μητέρα του Θεού ΘΕΟΤΟΚΟ  επιφέρεται το Άγιο Πνεῦμα και την αγιάζει και καίει κάθε ενάντιο .
Σε αυτήν  την εκκλησία που  ο ἄῤῥενας είπε  ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς  
Συνεχώς αποδεικνύεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος  μέσα στην εκκλησία που αυτός έστειλε .
Αυτό είναι που την κάνει ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΗ ώστε ούτε πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
 
 
Αποκ. 13,18  Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
 
Όταν  το Άγιον Πνεῦμα επιφέρεται εντός της Ορθοδόξου  Εκκλησίας  ,η υπόθεση ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ είναι μία χαμένη υπόθεση ,ένα καμένο χαρτί που θα διαλυθεί  ,είναι θέμα χρόνου .
Είναι μία ανόητη προσπάθεια του joker ,να ξεγελάσει τον λαό του Θεού ,να σβήσει το ΦΩΣ ,να αρνηθεί την δύναμή του ,να χάσει την ΠΙΣΤΗ του και να πάρει την  φωτιά στα χέρια του  …
 
 
Ματθ. 21,44       καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
 
Όχι μόνο δεν θα προλάβουν αλλά και θα καταστραφούν ,για αυτή τους την προσπάθεια να μας καταστρέψουν ολοκληρωτικά ,πνευματικά .
Διακόσια χρόνια προσπαθούν  ,δεν μετανοούν  και θέλουν να μας καταστρέψουν ,αλλά τώρα θα καταστραφούν ,ο χρόνος τους τελείωσε. 
Επειδή ανόητα  προσπάθησαν να διαφθείρουν ανεπανόρθωτα τον νέο Ισραήλ  ,αυτό και θα είναι η καταστροφή των σύγχρονών Αιγυπτίων .
 
Αποκ. 18,2         καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου·
 
Ούτε την νέα ταυτότητα θα προλάβουν να μας δώσουν ,αλλά και θα καταστραφούν  ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται 
Η φωτιά που κρατάνε στα χέρια τους ,θα κάψει τους ίδιους  ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν…..
Γιατί κάποιο θα ακολουθήσουν τις οδηγίες του Αγίου Παισίου… να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στον Χριστό, και να μη φοβάστε τίποτα….
 
Η κατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του Αγίου Παισίου αντιμετωπίζεται  όχι με  

δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτε ,αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε , ή μη μιλάτε για αυτό το θέμα , για τις ταυτότητες, το σφράγισμα …

Αντιμετωπίζετε ως εξής  ,πως ένας πνευματικός προετοιμάζει σωστά τα πνευματικά του παιδιά 

 
 Ενώ αν τους πουν  να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στον Χριστό, και να μη φοβάστε τίποτα, στο κάτω – κάτω θα πάμε και μάρτυρες , θα τους προετοιμάσουν κάπως.
Αν κανείς γνωρίζει την αλήθεια, προβληματίζεται και ταρακουνιέται. Πονάει για την σημερινή κατάσταση, προσεύχεται και προσέχει να μην πέσει σε παγίδα.
 
Ο καιρός γαρ εγγύς .
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση