ΟΥΡΑΝΟΥ Η ΑΝΑΤΟΛΗ -Συγκινητικότατο ψαλτοτράγουδο στην Παναγία από την μαθήτρια Νεφέλη Σούρσου.

Λυπηρῶν ,δυσχερῶν,τῶν δεινῶν καί παθῶν καί τῶν πικρῶν.
Λύτρωσε Ἁγνή,Κατοπυλιανή,Μήτηρ τῶν πιστῶν ὤ Καλυβιανῆ.
Κατακεκρυμένη καί Λαυριωτισσά,Ὁδηγήτρια ,Μυρτιδιώτισσα.
Οὐρανοῦ εἶσαι ἡ ἀνατολή.
Παναγία ἡ καινή ὠδή.
ΒΟΥ- ΓΑ –ΒΟΥ- ΠΑ- ΝΗ- ΠΑ- ΝΗ –ΝΗ.

Ἀναγκῶν,θλιβερῶν,σκοτασμῶν.λογισμῶν καί στεναγμῶν.
Σῶσον ὤ Παρθένε Χοζοβιώτισσα,Βατοπεδινή καί Προυσιώτισσα,
Χρυσαφίτισσα,Πορταϊτισσα,κάλλος τῆς Κερνίτσης καί Γαυριώτισσα.
Τῶν Ἀγγέλων ὁ γλυκασμός.
Παραδείσου εἶσαι ὁ Ψαλμός.
ΒΟΥ- ΓΑ –ΒΟΥ- ΠΑ- ΝΗ- ΠΑ- ΝΗ –ΝΗ.

Τῶν λυγμῶν,τῶν πληγῶν,τῶν σκιῶν ,τῶν φρικτῶν καί πειρασμῶν.
Ἐλευθέρωσον Εἰκονίστρια,Ἀρμενοκρατοῦσα.Πονολύτρια.
Στόλισμα τῆς Τήνου, Πόντου Σουμελᾶ,
Μυροβλύτισσα, Ἀγγέλων ἡ Κυρά.
Ἄνθος,ἄσμα τερπνόν.
Ἀγαλλίαμα λαμπρόν.
ΒΟΥ- ΓΑ –ΒΟΥ- ΠΑ- ΝΗ- ΠΑ- ΝΗ –ΝΗ.

Φόβων τῶν τρομερῶν, νόσων κι’ἀσθενειῶν τῶν χαλεπῶν.
Γιάτρισσα Παρθένε ἴασαι ταχύ,
Μολυβδοσκεπάστου ἡ Ζωοπηγή.
Μάχαιρας καί Κύκκου τό θησαύρισμα,
Εἴκοσιφοινίσσης τό ἀγλάϊσμα.
Παναγιά ,πάντων ἡ χαρά.
Βασιλείας εἶσαι τό Ὡσαννά.
ΒΟΥ- ΓΑ –ΒΟΥ- ΠΑ- ΝΗ- ΠΑ- ΝΗ –ΝΗ

Βίντεο-Φωτογραφίες: Ηρακλής Σούρσος και Μαρία Σπηλιοπούλου.

Στίχοι-Μελωδία:π.Διονύσιος Ταμπάκης.

Αφήστε μια απάντηση