Γ.Μ : Πρέπει να γίνει πόλεμος ….

Χαίρεται

Είμαστε σε αόρατο πόλεμο  …
 
Όταν το μόνο που σκέφτομαι είναι η δουλειά ,η καριέρα μου ,οι  καταθέσεις μου ,το καλό φαγητό ,οι διακοπές μου ,τον εαυτο μου και νοιάζομαι  αποκλειστικά για όσους μόνο έχω κάποιο συμφέρον από αυτούς  .
Οταν η γυναίκα μου , ο άνδρας μου ,τα παιδιά μου ,οι συγγενείς και οι φίλοι μου είναι πλέον σκεύη για μένα και όχι ψυχές με πνευμα .

Αυτό με την πάροδο του χρόνου μεταδίδεται συνεχώς σαν πανδημία γύρω μου και γίνεται ο μόνος αυτοσκοπός 
Αν δείχνω πετυχημένος ,  αγωνιώ μόνο για τα κεκτημένα και την εικόνα μου , πως θα τα πολλαπλασιάσω ,είναι η πλεονεξία πλέον ενός image maker .
Επιδεικνύω με κάθε τρόπο αυτή μου την εικόνα και την συντηρώ  μέσω των social media .

τότε  είμαι ήδη  αιχμάλωτός αυτού του πολέμου και πορεύομαι σταδιακά με τους τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.

ατθ. 6,33      ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
 
Όταν μου πει κάποιος  ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ …
Αν αυτός ζεί το ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. και  το  Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
Αν του αρκούν τα λίγα και είναι ικανοποιημένος και χαρούμενος με τα λίγα ,ζει μέρα με την μέρα .
 
θα γελάσω ειρωνικά  με την φτώχια του ,με την τρέλα του ,με την αεργία του ,θα τον ειρωνευτώ μάλλον  άντε βρές καμία δουλεία … 
 
Είναι γιατί  αυτός είναι και παραμένει ζωντανός τω πνεύματι  και εγώ νεκρός  τω πνεύματι.
Αυτός επέλεξε με την καρδιά του την πτωχεία αρνήθηκε  την κλήση του σατανά για προσκύνηση και εγώ προσκύνησα και θυσίασα στα είδωλα ,για να έχω  να τρώω και να διασκεδάζω για την σαρκα και τα θέλω της ,σκότωσα το ΠΝΕΥΜΑ  .
Αυτός είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και εγώ αιχμάλωτος ενός αόρατου πολέμου που διαδραματίζεται γύρω μου και θέλει την ψυχή μου ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ μου .
 
ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.
 
Ο πόλεμος είναι  ανάμεσα στο ΦΩΣ και το σκοτάδι  και τα δύο με καλούν τω πνεύματι.
Εκεί που είναι το ΦΩΣ η βασιλεία τοῦ Θεοῦ το πρόσωπο του Χριστού  είναι ο ήλιος και εκεί που δεν τον Θέλουν ως  Θεό ,τον Χριστό και εκεί  υπάρχει αιώνια ζωή και φαυλότητα αλλά σκοτάδι και πόνος  αιώνιος ,ψυχικός ,ατελεύτητός σκώληξ .
Το πρόσωπο του Χριστού είναι φως αλλά και φωτιά ,αγαλλίαση και πόνος  και ο Χριστός δεν θέλει να προκαλεί πόνο και αποσύρεται ,έτσι όπως έκανε και με τους Ιουδαίους ,μένει εκεί τον αγαπούν και τον θέλουν .
 
Χωρίς τον Χριστό ,αν τον αρνηθώ φεύγει για να μην υποφέρω  από την παρουσία του 
Τότε για μένα σημαίνει σκότος ,εμμονή ,δεν υπάρχει ΦΩΣ υπάρχει απλά ζωή μέσα στον πόνο και στο σκοτάδι νέκρωση τω πνεύματι .  .
 
Ιω. 5,29             καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.
 
Όλα γίνονται από  τω πνεύματι και για  τω πνεύματι .
 
Με κινεί το δικό μου  πνεύματι  και ότι εγώ το πλήρωσα ,το γέμισα  ,πρός την αναζήτηση της βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ  ή με κινεί πρός τους  τὰ φαῦλα πράξαντες 
Κινούμαι  τω πνεύματι πρός την πτωχεία ,την ολιγάρκεια ,με ΠΙΣΤΗ στην πρόνοια του Θεού ότι  ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν και έτσι ζώ καθημερινά το θαύμα ,μέρα με την μέρα .
Η κινούμαι   τω πνεύματι  στα  φαῦλα  να πιστεύω στις δυνάμεις μου ,να μπαίνω σε έναν ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ που ξεκινάει όταν κυνηγάω  και ζητώ κάτι που από την αρχή του είναι πλάνη ,ψευτικό ,απάτη ,αλατόνερο ,αντικατοπτρισμός .
 
 
Οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες  ….
 
Α Κορ. 6,9          ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται
οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.
 
Αυτοί είμαστε εκει καταλήγουμε ἄδικοι όσοι   αρνούμαστε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ   .
 Αυτά κάνουμε , επιμένουμε σε αυτά  και δεν αλλάζουμε  ,δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πρόβλημα είναι βαθιά  τω πνεύματι .
Αυτοί  που σκοτιστήκαμε τω πνεύματι ,  δεν θα κληρονομήσουμε ως υιοθετημένα τέκνα του Θεού την βασιλείαν του Θεοῦ .
Κολλημένοι κάποιοι   τὰ φαῦλα πράξαντες  δεν μπορούμε, γιατί  δεν θέλουμε να μετανιώσουμε ,να αρνηθούμε τις ηδονές παρά τον ονειδισμό των δαιμόνων που βιώνουμε και θα βιώνουμε εις τους αιώνας .
 
Α Κορ. 6,11        καὶ ταῦτα τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
 
Ο πόλεμος δεν είναι για να μην αμαρτήσουμε ,κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε κάποιον συνάνθρωπο του και να τον δασκαλεύει χωρίς να νοιώθει το παντες γαρ ημαρτον και υστερουνται της δοξης του θεου.
Αυτό που το κάνει αυτό είναι ψευτικός ,ψευδοχριστός και ψευδοπροφήτης , κύμβαλο αλαλάζων  ,είναι γεμάτος ο τόπος από δαύτους , με ράσα κι γενειάδα ή χωρίς,  αυτοδικαιωμένους  …
 
Ο πόλεμος είναι και γίνεται ισχυρότερος συνεχώς , τω πνεύματι.
 
Για να μην μπώ  σε μία εκκλησία και ἀπελούσασθε για να μην  ἡγιάσθητε  ,για να μην   λάβω άφεση των αμαρτιών μου ,να μην προχωρήσω στην ΜΕΤΑΝΟΙΑ  ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
 
Α Κορ. 5,5    παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
 
ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ…
 
Ο Θεός θα επιτρέψει τον πόλεμο ,την πείνα ,να μπούμε εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός 
Για να σωθούμε από την πνευματική καταστροφή και την αδυναμία μας να αντισταθούμε πλέον στα σχέδια του σατανά 
Σχέδια που έχουν   την έκδοση ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  εκεί που υπάρχουν ακόμη εστίες ΦΩΤΟΣ ,στα Ορθόδοξα έθνη  
Ταυτότητα  που θα είναι συνδεδεμένη  με το θηρίο των Βρυξελλών  ,συνδεδεμένοι με την δική του εκκλησία 
Νέα ταυτότητα που στοχεύει κατευθείαν κέντρο , τῷ Πνεύματι  μας  ,την ψυχή μας .
 
 καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας
 
Πρέπει να γίνει  πόλεμος  ,για να απελευθερωθούν οι αιχμάλωτοί και να γλυτώσουν οι υπόλοιποι .
Από έναν αόρατο πόλεμο που ηδη γίνεται ,για να ξυπνήσουν αυτοί  που θα τρέξουν να πάρουν το πρόδρομο του χαράγματος  πριν δουλωθούν και βουλωθούν με την σφραγίδα του σατανά και να γίνουν μέλη στην εκκλησία του  ,με έδρα τις Βρυξέλλες .
Αυτοί που πάντα πρίν από όλες τις καταστροφές   ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο    έχοντας χάσει την πνευματική τους ικανότητα και παραδόθηκαν στις σαρκικές επιθυμίες  και δεν νοιώθουν ,δεν βλέπουν ,δεν ακούνε ,πάχυνε και σκλήρηνε  η καρδιά τους …
 
 Θα γίνει  ΠΟΛΕΜΟΣ ,θα είναι επέμβαση της πρόνοιας του Θεού ,  γατί αν δεν επέμβει ο Θεός  είμαστε για το  ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας,  και το ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας.
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση