ΑΡΘΡΑ 23 Ιούλ 2023 - 7:25

Γ.Μ : Το λυσάρι του Θεού …

Γ.Μ : Το λυσάρι του Θεού …
Χαίρεται
Αποκ. 1,1   Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ
 
 
Η Αγία Γραφή εξ ολοκλήρου  είναι  το σημαντικότερο βιβλίο ολοκλήρου της ανθρώπινης ιστορίας .
Εκεί που  ο Λόγος του Θεού λέει εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν· και εκείναί εισιν αι μαρτυρούσαι περί εμού·
Ο Λόγος του Θεού προπορεύεται ως  ο μόνος λόγος και δρόμος που οδηγεί στην σωτηρία .
οδηγεί όσους από το ανθρώπινο γένος  τον ακολουθήσουν , στην  έξοδο από την νοητή ,πνευματική ,αόρατη αιχμαλωσία .
 
 
Τι είναι η Αποκάλυψη ; 
 
Είναι  η περιγραφή των εσχάτων χρόνων ,του χρόνου ανάμεσα στις δύο του Χριστού παρουσίες  και συγκεκριμένα του πνευματικού παρασκηνίου των ιστορικών γεγονότων που συνέβησαν και θα συμβούν .
Αυτή η περιγραφή που περιέχεται στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής , έχει ένα τρομερό χαρακτηριστικό έχει ένα μυστικό ,ενα ΚΛΕΙΔΙ  είναι  ἐν πνεύματι . 
Αποκ. 1,10    ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ …
 
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης  σε μεγάλη ηλικία  πλέον  στην νήσο Πάτμο , καλείται να γίνει ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ να δεί για εμάς τον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ κόσμο  που κινεί τα γεγονότα και όχι αυτά μόνα τα εξωτερικά γεγονότα 
Τον εισάγει ο Θεός μέσα στον χρόνο  και του δίνει την δυνατότητα να δει , να μας μεταφέρει  και να μας περιγράψει τις   ἐν πνεύματι αίτιες των πολέμων ,των επιδημιών ,των καταστροφών ,της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ..και έτσι να πάρουμε τα μέτρα μας ,να κυνηγήσουμε την ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
Αποκ. 8,7           Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.
καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα, καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ
τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.
 
 
Εμείς βλέπουμε ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ αλλά ο Άγιος Βλέπει τους αγγέλους που  σαλπίζουν , Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν ἑαυτοὺς ἵνα σαλπίσωσι.
Μετά αρχίζει να καταστρέφεται η κτίση ,να υπερθερμαίνεται  ο πλανήτης ,να μολύνεται η ατμόσφαιρα ,η θάλασσα ,τα ποτάμια η αμαρτία συσσωρεύεται χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, φεύγει η Χάρις …
 
Εμείς βλέπουμε ΠΟΛΕΜΟΥΣ αλλά ο άγιος βλέπει ότι ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυῤῥός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 
 
Εμείς βλέπουμε ΠΕΙΝΑ αλλά ο άγιος βλέπει  ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ·
 
Εμείς βλέπουμε πανδημίες ,αλλά ο άγιος βλέπει ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ᾿ αὐτοῦ
 
 
Όλο το βιβλίο της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ είναι μία περιγραφή των γεγονότων ,των εσχάτων , που ὁ Θεός, έδωσε  δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ   όλα αυτά που θα γίνουν και γιατί πράγματι πνευματικά θα γίνουν .
 
 
Η Αποκάλυψη είναι  μία  προφητική  ,πριν συμβούν καταγραφή των γεγονότων , δεν περιγράφονται όμως απλά τα γεγονότα  ,αλλά ο πνευματικός κόσμος  πίσω από τα γεγονότα .
Είναι η στήριξη το βοήθημα  το λυσάρι του Θεού  για τα βασανισμένα πλάσματά του δια Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν , δεῖξαι τοῖς δούλοις   όλα αυτά που θα συμβούν σύντομα   ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.
 
Η Αγία Γραφή είναι το σημαντικότερο βιβλίο του κόσμου και στο τέλος έχει και το ΛΥΣΑΡΙ 
Έτσι ο Θεός  καλεί σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ πρίν την καταστροφή  ,που την περιγράφει ,όπως και τα αίτια της .
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση