Γ.Μ : Η Πολιτική Αποστασία σας ενημερώνει. τρίγωνα κάλαντα …
Χαίρεται
Δευτ. 32,37        καὶ εἶπε Κύριος· ποῦ εἰσιν οἱ θεοὶ αὐτῶν, ἐφ᾿ οἷς ἐπεποίθεισαν ἐπ᾿ αὐτοῖς;
                      Και ο Κυριος θα είπη τότε· που είναι οι θεοί των, στους οποίους είχον πεποίθησιν;
Που είναι η επιστήμη σας .που είναι η τεχνολογία σας ,που είναι η προνοητικότητα σας ,που είναι οι ανθρώπινες υπερδυνάμεις σας η φοβερή οργάνωση  της πολιτικής προστασίας ;
Δευτ. 32,38        ὧν τὸ στέαρ τῶν θυσιῶν αὐτῶν ἠσθίετε καὶ ἐπίνετε τὸν οἶνον τῶν σπονδῶν αὐτῶν; ἀναστήτωσαν καὶ βοηθησάτωσαν ὑμῖν καὶ γενηθήτωσαν ὑμῖν σκεπασταί.
 
Φωνάχτε να σας ακούσουν οι θεοί σας ,σε αυτούς που πιστεύεται και να σας σκεπάσουν να σας σώσουν  …
Γιατί αφήσατε τον ΣΤΑΥΡΟ και βάλατε ΤΡΙΓΩΝΑ  κάλαντα να σας φυλάνε…
 
Το φοβερό επιχειρησιακό σχέδιο “τρεχάτε ποδαράκια μου”
 
Η Πολιτική Προστασία  σας ενημερώνει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ,μαζέψτε τα και φύγετε πριν  καείτε  και καούμε ,εκεί καταλήγει όλο το επιχειρησιακό σχέδιο …
 
Που είναι η ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ;  βαρέστε το τριγωνάκι να έλθει βοήθεια εξ ουρανού ,μας πείραζε ο ΣΤΑΥΡΟΣ  και βάλαμε τα τρίγωνα κάλαντα  και τις πυραμίδες να τις  προσκυνάμε …
ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ  μόνο θα σβήσουν τις φωτιές και θα περιορίσουν τον καύσωνα .
 
Ρίξτε ΑΓΙΑΣΜΟ στα σπίτια σας ,βάλτε ΣΤΑΥΡΟ   ,κάντε ΠΡΟΣΕΥΧΗ με ΠΙΣΤΗ και ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Ξεχάστε την πολιτική προστασία , τα  δαιμονικά τρίγωνα  ,ζητήστε την μόνη δυνατή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ έστω και την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ στιγμή .
 
 
Εκκλησία ..απών 
 
Κάντε  στις περιοχές που καίγονται Λιτανείες  γιατί ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ και περιμένει ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Έχει και ευθύνη η διοικούσα εκκλησία και κατά τόπους που δεν κινείται  να ενημερώσει να μιλήσει για ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση