ΑΡΘΡΑ 30 Ιούλ 2023 - 20:50

Γ.Μ : Η ώρα της ἄρκου ;

Γ.Μ : Η ώρα της ἄρκου ;
Χαίρεται
Αποκ. 13,2           καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον …. καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου
                             και τα πόδια του σαν της αρκούδας…
 
 Αποκ. 13,3         καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου.    
Σε αυτό το σημείο της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ  περιγράφεται  το  διαχρονικό Θηρίο  που καταδυναστεύει την οικουμένη , αναδεικνύοντας  σε κάθε εποχή  μία διαφορετική αυτοκρατορία και Βασίλειο  .
Το θηρίο είναι ίδιο σε όλες τις εποχές  ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά,  κάθε κέρατο και κάθε κεφαλή είναι  ένα Βασίλειο μια αυτοκρατορία που αναδεικνύεται μέσα στην ανθρώπινη ιστορία ,μέσα στον χρόνο .
 
καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου
 
Αυτός ο στίχος της   ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ  μας  προετοιμάζει για μία αυτοκρατορία που έμοιαζε κατεστραμμένη και θα υπερισχύσει , ώστε όλος ο κόσμος  θα θαυμάσει την αλλαγή ,αλλά και την επικράτηση της κάποια στιγμή .
 
 
Ματθ. 16,3   υποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;.
Το ότι drones ξανά έφτασαν μέχρι την Μόσχα  ,είναι  μία σοβαρή  κλιμάκωση  της αντιπαράθεσης της δύσης με την Ρωσία .
Αλλά είναι και ένα πνευματικό  σημείο ,ότι το ΚΑΚΟ  απειλεί την Ρωσία ,την ΚΑΡΔΙΑ της και έφτασε μέχρι την πόρτα της ,έτσι ώστε να  δράσει αργά η γρήγορα .
Δεν είναι ουκρανικά τα drones …αλλά  δυτικά ,ίσως και  τούρκικα ,για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι την Μόσχα .
Αυτο το γεγονός είναι ένα ΣΗΜΕΙΟ  σοβαρής κλιμάκωσης  .
Είναι σημείο casus belli  ,που θα εκνευρίσει την αρκούδα και τους Bricks και θα τους ωθήσει σε αντίμετρα στην καρδιά της Βαβυλώνας .
τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;.
 
Ο Θεός επικοινωνεί  με έναν διαφορετικό τρόπο ,πνευματικό ,μέσω των γεγονότων  ,που όλα  έχουν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ   βαρύτητα και εξήγηση  .
 
Δεν υπάρχει ΤΥΧΗ παρά μόνο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ νόμου που οδηγούν την κτίση και τα κτίσματα  στο σκόπιμο και λελογισμένο τέλος , όπως αναφέρει συνεχως στα βιβλία του ο Άγιος Νεκτάριος .
Οδηγεί τους ανθρώπους στην ΜΕΤΑΝΟΙΑ  στην Βασιλεία των Ουρανών να περπατούν με τον Θεό ή στην ΑΠΩΛΕΙΑ  στην κόλαση να βασανίζονται από τον διάβολο και τους δαίμονες .
Κάπως έτσι θα αρχίσει η πτώση της Βαβυλώνας  μέσα σε μία νύχτα …
 
Οι Βααβυλώνες όταν έλθει η ωρα να πέσουν ,πέφτουν  μέσα σε μία  νύχτα  τις αντικαθιστά ο Θεός με άλλα Βασίλεια .
Έτσι θα πέσει και η δυτική Βαβυλώνα ,θα καταρρεύσει  μέσα σε μία νύχτα και την θέση της θα πάρουν οι Bricks 
Το κέρατο  το Βασίλειο που λέγεται  U.S.A   πλησιάζει η ώρα να πέσει και την θέση του να πάρει η Ρωσία 
Ρωσία  που πέρασε  μία πολύ δύσκολη εποχή μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου.
 
 
Πλησιάζει η ώρα της ἄρκου .
 
Ρωσία , που όταν θα επικρατήσει μαζί με τους συμμάχους της ,θα πιεστεί  από  θαυμαστά γεγονότα  ,να καταλάβει  ότι το  το συμφέρον της είναι να μας παραχωρήσει την Πόλη ,
Δεν θα μπορεί να κάνει διαφορετικά  , θα  μας δώσει την Κωνσταντίνου Πόλη .
Όλα θα συντελέσουν να επιστρέψει η Κωνσταντίνου Πόλη στα χέρια μας ,να ξανά γίνει επιτέλους πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης για όσο χρειαστεί  
Με σκοπό να προετοιμαστεί ο κόσμος για την τελική μάχη με τον αντίχριστο ,τον ίδιο τον διάβολο .
 
 
Καιρός γάρ εγγύς …
              
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση