Ενώ ξεκινώ με διάθεση τα πνευματικά, γρήγορα τα παρατάω

Η διάθεση και η σταθερότητα στα πνευματικά.

Αφήστε μια απάντηση