Τελευταία προειδοποίησις Αγίου Όρους – «Δεν έχομε πλέον άλλοθι ούτε χρόνον»

Μόλις επέστρεψε πνευματικός μου αδελφός από το Άγιον Όρος.  Γνωρίζοντας ότι έχει άνω των 20 ετών εμπειρίες από εκεί, με πολύ γνωστούς όλους τους κορυφαίους Αγιορείτες, τους οποίους επισκέφθηκε, έσπευσα να τον ερωτήσω τί συμβουλεύουν. 

Η απάντησίς των ήταν ψυχρολουσία.  Δεν λένε σχεδόν τίποτα παρά μοιράζουν τυπωμένο το χειρόγραφο του Οσίου Παϊσίου “ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ (1987). 

Ο αδελφός μου, με την πείρα του, αποκωδικοποίησε αυτά που εννοούσαν οι Αγιορείτες : 

«Ο Όσιος Παϊσιος τα έγραψε με το χεράκι του πριν από 35 χρόνια, για να μην αμφισβητείται ότι είναι πλαστό το κείμενο.  Ο Όσιος “επικαιροποίησε” όσα ο Μέγας Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προφήτευσε προ 250 ετών.  Χρόνον πολύ είχαμε για εμπέδωσιν και η κλεψύδρα άδειασε. 

ΔΕΝ ΕΧΟΜΕ ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΟΘΙ ΟΥΤΕ ΧΡΟΝΟΝ». 

Όπως πολλαπλώς έχω γράψει το νόημα των προφητειών δεν είναι αν θα γίνει χαμός, αν θα πέσουν οι 7 πληγές του Φαραώ ή οι 17 πληγές των πολιτικών, αν θα σκιστεί το καταπέτασμα και μας κυριεύσουν οι κατσαρίδες και τα τρωκτικά (αυτό έχει ήδη συντελεστεί από την τρωκτικοκυβέρνησιν) ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΜΥΑΛΑ, ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΜΕ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ. 

Όπως λοιπόν είπε ο Χριστός στους μαθητές του «ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με» (Λουκ.ι’16), όποιος αγνοεί τα ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ας ακούσει αυτό από τον Χριστόν : «ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» (Ματθ.ις’3). 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ : Όποιος αγνοεί τις από χρόνων προειδοποιήσεις είναι “υποκριτής” κατά Χριστόν!!! 

Να αναλάβει λοιπόν τις ευθύνες του, που αντί να ζητά βοήθεια από τον Προφητάνακτα Δαυίδ, επιλέγει τον κάθε πορδοάνακτα Κουλομωυσή. 

Και όποιος δεν είναι με τον Χριστόν, σκορπίζει «ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει» (Λουκ.ια’23). 

Οπότε επιλέγετε άμεσα : ή με τον Χριστόν ή με τον μαμμωνά με τα χίλια προσωπεία (ΟΗΕ, ΠΟΥ, Soros, Gates, Biden, ΝΑΤΟ, ΕΕ, πολιτικό σύστημα ακόμα και η πλειοψηφία της ιεραρχίας, ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΜΙΛΟΥΝ για τα δεινά πού έρχονται). 

Και μία προειδοποίησις προς κάποιον επιτήδειον, που “κλέβει” προφητείες από τους επώνυμους τιμημένους προφήτες της Ορθοδοξίας, βάζει τα δικά του και επαίρεται ότι πέτυχε τις προβλέψεις σαν να ήταν μέντιουμ.  Αγνοεί ότι η έπαρσις τον θέτει εκτός Ορθοδοξίας, όμως το χειρότερον είναι ότι παραπλανά τους αναγνώστες από την ουσίαν της προφητείας, την Μετάνοιαν, προς χάριν του εγωιστικού του σκοπού.  Ας μάθει ότι άλλος ο Νέος Κόσμος που λειτουργεί και άλλος ο Νέος Κόσμος που έρχεται… 

«ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» 

CyanUranus  

υγ. Μέσα στο κείμενο σας δίνω τον σύνδεσμον για τα ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ του Οσίου Παϊσίου.

Αφήστε μια απάντηση