Γ.Μ : Καὶ ἰδοὺ κάδος μέλας ,…
Χαίρεται
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη , ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  Κεφ 6.
Αποκ. 6,6    καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.
 
Ο καβαλάρης με το σκούρο άλογο  , ἵππος μέλας αυτόν της πείνας του λιμού ,διατρέχει την οικουμένη κρατώντας  ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· μετράει, ζυγίζει  ΜΕΤΑΝΟΙΑ και αποδίδει ἔλαιον καὶ  οἶνον.
Ανεβαίνουν οι τιμές , μειώνονται τα αγαθά , στερήσεις  και πείνα  διαδέχονται την σπατάλη και την αφθονία .
Όμως τι μπορεί να σημαίνει τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς ;
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ.10 
 
Λουκ. 10,34        καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον,
 
Στην παραβολή του Καλού Σαμαρείτη διαβάζουμε  και εκεί σαν φάρμακα  πλέον το ἔλαιον καὶ οἶνον
Φάρμακα  που χρησιμοποιεί ο καλός Σαμαρείτης  το ἔλαιον καὶ οἶνον ,για να  καταπραΰνει τον πόνο από τις πληγές  του  ἡμιθανῆ τυγχάνοντα .
Έως να τον μεταφέρει στο πανδοχείο να μείνει μαζί του το βράδυ και μετά την επομένη μέρα αναχωρεί ,αφήνοντας και δύο δηνάρια ,για να θεραπευτεί πλήρως  .
 
Λουκ. 10,35        καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
 
Ο καλός Σαμαρείτης   δεν αδιαφόρησε για τον συνάνθρωπο του που βρέθηκε στον δρόμο του ἡμιθανής μισοπεθαμένος .
όπως αδιαφόρησαν πρίν ο  ἱερεύς και ο  Λευΐτης   ,οι τυπολάτρες  ,που δεν κατάλαβαν το Έλεον θέλω και ου θυσίαν  , οι άκαρπες συκιές ,που έκαστος ἀντιπαρῆλθεν  .
Καυτηρίασε ,έτσουξε τις πληγές με τον οἶνον, και  τις μαλάκωσε  με το ἔλαιον ,μία στο καρφί και μία στο πέταλο ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ .
Είχε μαζί του ἔλαιον καὶ οἶνον  , δεν δίστασε να τα χρησιμοποιήσει και ήξερε πως .
Δεν πήρε τον ημιθανή σπίτι του ,αλλά τον πήγε στο πανδοχείο σε έναν κατάλληλο χώρο να  αναρρώσει 
Υπό την επίβλεψη και φροντίδα του πανδοχέα ,που θα βγεί κερδισμένος στο τέλος  ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
 
Λουκ. 10,34         ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ·
 
Αφού τον κουβάλησε έμεινε μαζί του την νύχτα και τον φρόντισε ο ίδιος ,καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών  
την επόμενη  προπλήρωσε  για την παραμονή και θεραπεία του και έφυγε ,λέγοντας ότι θα επανέλθω,, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
Όλοι είμαστε  ημιθανείς  ,άρρωστοι ,καταπληγωμένοι από τις επιθέσεις των δαιμόνων .
Δεν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε  χωρίς την βοήθεια του καλού Σαμαρείτη και του πανδοχέα ,της Εκκλησίας και του κλήρου .
Πανδοχέα  που απλά κάνει την δουλειά που του ανατέθηκε και στο τέλος θα αμειφθεί  ,άλλος πληρώνει 
Με  τα δύο  δηνάρια του ,την σάρκα του και το αίμα του , την Αγία Γραφή κα την ιερά παράδοση ,παρακαταθήκη στον πανδοχέα .
Ήλθε έμεινε μαζί μας την νύχτα ,μόλις ξημέρωσε μας άφησε στην εκκλησία του  με τα  στοιχεία που σώζουν τα Ιερά Μυστήρια του και  είπε ἐπανέρχεσθαί ….
 
Λουκ. 10,37   εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
 
Ο καλός Σαμαρείτης έχει αγαθή προαίρεση ,αλλά είχε και δύο απαραίτητα φάρμακα μαζί του που ήξερε διακριτικά να τα χρησιμοποιήσει  ἔλαιον καὶ οἶνον.
Ξέρει με την Χάρη του Θεού να νουθετεί ,να καυτηριάζει χωρίς να διαλύει ,χωρίς να πληγώνει ,χωρίς να κουνάει το χέρι  σαν αθεράπευτος γιατρός .
Αλλά πρώτος αυτος σταυρώθηκε και έχει σημάδια από τις πληγές στα χέρια και τα πόδια του 
ξέρει να  καταπραΰνει τον πόνο με το λάδι  ,χρησιμοποιώντας εναλλάξ το  ἔλαιον καὶ τον οἶνον.
Ξέρει ποτέ να κάθεται  ἐπεμελήθη αὐτοῦ και πότε ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών  να φεύγει και να αφήνει τον πανδοχέα να κάνει την εργασία του ,Ξέρει όμως και να ἐπανέρχεσθαί…
τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς….
 
Όποιος  προσπαθεί  και θέλει  να μάθει  να  ποίει ὁμοίως  κάποια στιγμή θα του δοθεί  να κουβαλάει μαζί του άφθονα  ἔλαιον καὶ τον οἶνον .
τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον ,τα απαραίτητα υλικά αγαθά, δεν θα λείψουν όταν καλπάζει στην γή το ΜΑΥΡΟ ΑΛΟΓΟ και θα σέρνει κάδους του λιμού  από πισω του  .
Αν μάθω να τα μοιράζομαι ,να τα χρησιμοποιώ για την θεραπεία ,βοήθεια ,συνδρομή ,των  συνανθρώπων μου , αντί να τα πετάω  στις χωματερές  για λίπασμα .
Τότε και δεν θα τα στερηθώ σε αυτή την ζωή ,δεν θα  με βρούν τουμπανιασμένο ,τέζα από τις λαχανίδες χωρίς λαδί που έτρωγα ,όπως στην κατοχή.
 
Ησ. 5,13            τοίνυν αἰχμάλωτος ὁ λαός μου ἐγενήθη διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτοὺς τὸν Κύριον, καὶ πλῆθος ἐγενήθη νεκρῶν διὰ λιμὸν καὶ δίψος ὕδατος.
ο λαός θα γίνη αιχμάλωτος και πολλοί από αυτούς θα πεθάνουν, άλλοι μεν από την έλλειψιν ψωμιού και άλλοι από την έλλειψιν ύδατος.
Όταν δεν μοιράζομαι  και δεν διαχειρίζομαι ορθά το ἔλαιον καὶ τον οἶνον που μου δίνει ο Θεός  ,αλλά έφτιαξα κάδους και προτιμώ να το πετάω για λίπασμα .
Τα πετάω παρά να ελαττώσω την κατανάλωση ,να προσέχω και να μοιράζομαι το περίσσεμα μου ,αλλά και το υστέρημα μου με τους ημιθανείς συνανθρώπους μου 
Για αυτό  και τότε στον παλιό Ισραήλ  πλῆθος ἐγενήθη νεκρῶν διὰ λιμὸν καὶ δίψος ὕδατος.
 
Χωρίς ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ ….
 
Ο  μέλας κάδος είναι αποτέλεσμα της ασέβειας μας , της αδιαφορίας μας για την ψυχή μας , για τον Θεό και συνεπώς για  τον συνάνθρωπο μας  ,όχι την κοιλιά του ,την ψυχή του .
Είναι αποτέλεσμα της σκληροκαρδίας μας  ,της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ μας ,δεν ‘έχουμε ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ πλέον και  αυτό θα φέρει την οργή του Θεού  ,θα φέρει  τον λιμό  …..
 
Φροντίστε να μην πετάτε φαγητό  …..
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση