Γ.Μ : Μια προσευχή για τον βασιλιά .
Χαίρεται
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ 15.
Ματθ. 15,11       οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
Δεν μολύνει τον άνθρωπον αυτό που εισέρχεται στο στόμα, αλλά εκείνο που βγαίνει από το στόμα. Αυτό τον μολύνει.
 
Όταν έναν λογισμό  ,χωρίς να τον εξετάσω από  που προέρχεται εκ του αγαθού ή εκ του πονηρού  , τον εκφράσω  ,τότε το αντίστοιχο πνεύμα  με κυριεύει .
Το ίδιο ισχύει και όταν πράξω αυτό που σκέφτομαι ,χωρίς να το εξετάσω , γίνεται ΚΥΡΙΟΣ μου το πνεύμα που μου σπέρνει τους λογισμούς .
Αυτός είναι ο πνευματικός αόρατος πόλεμος ,εδώ χρειάζεται η αρετή της ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ .
Με την χάρη του Θεού ,να  διακρίνω  μέσα από τις σκέψεις μου  ,τους λογισμούς που είναι σειρά σκέψεων ποιος μιλάει .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ.7
 
Μαρκ. 7,16     εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.
 
Ακούω ,γρηγορώ και ελέγχω  τις σκέψεις μου ,πρίν  γίνουν λόγια και πράξεις  ,γίνουν απεικόνιση στην πραγματικότητα και εγώ  υπηρέτης  του Κυριου που μου έσπειρε στο μυαλό τις σκέψεις .
Τόσο σημαντικές είναι οι σκέψεις ,τόσο σημαντική η παρακολούθηση κάθε σκεπτικού .
λέει ο Κύριος πάλι στο ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝεκ γαρ των λογων σου δικαιωθήσῃ και εκ των λογων σου καταδικασθήσῃ.
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ.26
 
Ματθ. 26,41       γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
 
Πόσο όμως δυνατό είναι αυτό; να προσέχω τον εαυτό μου ,τις σκέψεις μου  ,για να μην πω λόγια που δεν πρέπει και κάνω πράξεις που δεν πρέπει  και γίνω υπηρέτης του πονηρού ,δηλ. εισέλθω εις πειρασμόν ;
Πως θα νικήσω και θα αποφύγω τον εσωτερικό διάλογο ,που με πιέζει να πω κάτι και να κάνω κάτι που δεν είναι Θέλημα Θεου ,αλλά του πονηρού ;
Αν θέλω να μην εισέλθω  εἰς πειρασμόν· ,να μην ξεκινήσω εσωτερικό διάλογο με τον πονηρό ,να ακούσω την προειδοποίηση ,να μάθω να διακρίνω το πονηρόν από το αγαθόν  ,η συνταγή ειναι  γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε.
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Παλαιά Διαθήκη  ,ΓΕΝΕΣΙΣ Κεφ 3.
 
Γεν. 3,22   καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ Ἀδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν·
 
Το θέλημα του Θεού είναι να μας οδηγήσει την κατάλληλη στιγμή ,πρώτα στο δέντρο ,τον καρπό του ξύλο της γνώσης τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν ,στην διάκριση των πνευμάτων 
Όπου ο αγώνας γίνεται λεπτότερος ,βαθύτερος ,δυσκολότερος ,μέσα στον παράδεισο και έχει έπαθλο τον καρπό του ξύλου της ζωής ,τον Χριστό ,την Βασιλεία των ουρανών.
Απλά ο Αδάμ και η Εύα βιάστηκαν ,ανώριμοι  γεύτηκαν τον καρπό της γνώσης και δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν ,δεν μπορούσαν να παραμείνουν στον παράδεισο  ,γιατί δεν είχαν στερεοποιηθεί στο αγαθό .
Έρχεται στον κατάλληλο χρόνο ο Χριστός , να μπει μπροστά  ,να κατέβει στον Άδη ,για να μας  ελευθερώσει .
 
 
 Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κεφ 15.
 
Ιω. 15,5    χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
 
Για να μπορέσω να ελέγξω τις σκέψεις μου ,να κάνω λόγια και πράξεις τις ορθές και ωφέλιμες για την ψυχή μου και να αποφύγω τα φαύλα .
Για να αποκτήσω διάκριση των πνευμάτων που με περιστοιχίζουν και θέλουν την ψυχή μου  ,αλλά για καλό και άλλα για κακό .
Ας δεχθώ ότι αυτό γίνεται γύρω μου  ,  υπάρχει λεπτότερος αόρατος κόσμος  που επικοινωνώ μαζί του και αυτός μαζί μου ,με τον πραγματικό εαυτό μου .
Δεν μπορώ να  αντιμετωπίσω αυτόν τον κοσμο ,να τον διακρίνω , χωρίς προσευχή ,χωρίς το όνομα Κυρίου πρίν  κάθε λόγο και κάθε  πράξη μου ,για να είναι ευλογημένο  και ασφαλές .
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 16.
 
Ματθ. 16,3        ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;
Πειρασμός είναι η δύσκολη  κατάσταση που μπαίνω ,είναι η παρουσία ,η κατοχή και επιρροή των πονηρών πνευμάτων  και της σκοτεινή και κακής ενέργειας τους στο πνεύμα  μου ,στην ψυχή μου 
Είναι η έλλειψη ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ησυχίας ,μόνωσης , νηστείας  από social ,ειδήσεις  , άχρηστες  πληροφορίες που το προκαλεί και εκέι έρχονται οι δαίμονες να με ξεγελάσουν ,στην φασαρία …
Εγώ όμως δεν πρόσεξα ,δεν έκανα έλεγχο στις  σκέψεις μου ,πρίν μιλήσω  πρίν πράξω ,μα κυρίως δεν έκανα την ΠΡΟΣΕΥΧΗ μου .
Όταν ξύπνησα και πάτησα τα πόδι μου  κάτω ,όταν έφαγα  ,όταν έφυγα από το σπίτι ,όταν μπήκα στο αυτοκίνητο ,όταν ανέβηκα στο μηχανάκι μου , είναι γιατί δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου .
Αν δε βλέπω τι γίνεται γύρω μου ,ας παρατηρήσω τουλάχιστον τα σημεία στην ζωή μου ,όταν δεν κάνω την προσευχή μου και όταν την κάνω ,όταν εκκλησιάζομαι ,όταν εξομολογούμαι ,όταν κοινωνώ ,όταν διαβάζω το ψαλτήρι ,όταν προσεύχομαι .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ.2
 
Αποκ. 2,28         καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.
 
Ο Βασιλιάς  κοιμάται μέσα στον καθένα Βαπτισμένο  Ρωμιό  
κοιμάται ,δεν πέθανε στον καθένα  από εμάς  ,από την στιγμή που βαπτιστήκαμε εγκαταστάθηκε ο Βασιλιάς μέσα μας και περιμένει να σηκωθεί ως ἀστέρας  πρωϊνός.
 
Η νέα τάξη πραγμάτων , προσπαθεί να τον κρατήσει κοιμισμένο πρώτα μέσα μας ,μαρμαρωμένο να μην ξυπνήσει  και τους πάρει και τους σηκώσει ,να μην σηκωθεί και ανοίξει το στόμα του  και ζητήσει την βοήθεια του Θεού για τον λαό του .
 
Η προσευχή σου ,η προσευχή μου ,η προσευχή μας .
,θα σώσει  τον εαυτό μας ,την οικογένεια μας ,τον τόπο μας ,θα αλλάξει τον κόσμο όλο ,ξεκινώντας από μέσα πρός τα έξω .
Τότε  ο Θεός θα μιλήσει στην καρδιά του Βασιλιά  ,θα τον αναστήσει και θα τον αναδείξει ,
Θα ζωντανέψει τον μαρμαρωμένο Βασιλιά ,που ,θα μπει μπροστά  και ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντριβήσεται κατ εντολή και με την δύναμη του Κυρίου  ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου.
 
Εμείς μόνο την ΠΡΟΣΕΥΧΗ  βάζουμε ,όλα τα υπόλοιπα τα κάνει ο Θεός  ….
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση