Γ.Μ : Σύνδεση με την κόλαση …
Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Κεφ 2.
Φιλιπ. 2,10      ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,
 
Εάν ο Θεός κατέβαινε  μέσα στην πλήρη δόξα του να μας συναντήσει  ,όλοι θα πέφταμε χλωμοί από φόβο ,με το πρόσωπο στο χώμα από την τρομάρα μας .
Τότε θα τον προσκυνούσαμε μέσα στον φόβο και στον πανικό μην μας εξαϋλώσει και όχι από ΠΙΣΤΗ και ΑΓΑΠΗ.
Όταν ο Μωυσής ζήτησε να τον δει ,ο Κύριος του επέτρεψε να τον δεί πολύ λίγο ,γιατί ήταν επικίνδυνο για την ανθρώπινη φύση του.
Κατά την διάρκεια της δευτέρας του επί γῆς παρουσίας , όταν και θα κρίνει τον κόσμο  ,θα τον δούμε δοξασμένο  και πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων.
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Κεφ 2.
 
Φιλιπ. 2,7       ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος,
 
Έτσι ο Θεός .ο πλάστης ,ο δημιουργός που όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην τα πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.
Έγινε άνθρωπος μορφὴν δούλου λαβών για να μας καλέσει  ΣΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Ελευθερά χωρίς να θέλει να μας τρομάξει  και επιφανειακά να τον λατρέψουμε από  φόβο ,αλλά από ΑΓΑΠΗ .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κεφ 4.
 
Ιω. 4,23             ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.
 
Ο τριαδικός Θεός  κρύβεται από τους ὑπερηφάνους ,ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, δεν μπορούν και δεν αντέχουν να δεχτούν την παρουσία του ,καίγονται .
Ο υπερήφανος άνθρωπος ,όπως και οι δαίμονες  δεν  αντέχουν να αποδεχτούν ,την απείρως άκτιστη τελειότητα του ,την  ανωτερότητα του ,που είναι απρόσιτη για εμάς τα κτίσματα .
Για εμάς τα πλάσματα του , χρειαζόμαστε να κατέβει και να μας αποκαλυφθεί  για να μπορέσουμε  ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ να κοινωνήσουμε  με τον δημιουργό μας .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη , ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κεφ 11.
Ματθ. 11,12       ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.
Για να προσεγγίσω τον Θεό  ,που κατέβηκε και με αναζητά πρώτος αυτός μέσω του ενανθρωπήσαντα Υιού του
Με καλέι να ΒΙΑΣΩ την τάση που έχω να πιστεύω σε μένα  και ότι είμαι το κέντρο του κόσμου .
Είναι βιασμός ,είναι άσκηση πίεσης ,είναι σταυρός  ενάντια  μίας εσωτερικής  τάσης για  πίστη στον εαυτό μου
 Μιας πίστης στις δυνάμεις μου ,πίστη στις ανθρώπινες δυνατότητες ,στην επιστήμη ,ενάντια στην ΠΙΣΤΗ στον παντοδύναμο τριαδικό Θεό .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κεφ 4.
 
Ιω. 4,24     πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
 
Ο  Θεός πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.  
Πρίν μου αποκαλυφθεί η ΑΛΗΘΕΙΑ ,το ΜΕΓΑΛΕΙΟ του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού  και με  τρομοκρατήσει ,αυτή την ώρα της δευτέρας του παρουσίας .
Πρίν  λυγίσουν τρέμοντας τα γόνατα μου ,πρίν η ψυχή μου γεμίσει φόβο  εμπρός στον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο .
Πρίν την ώρα της κρίσης ,είχα  και  θα έχω την ευκαιρία να τον γνωρίσω με σεβασμό ,με ευσεβή φόβο , να τον προσκυνήσω σε αυτή την ζωη  , ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ .
 
Οι προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ.
Έχω σε αυτή την ζωή την ευκαιρία ,πριν φτάσω εμπρός του  ,να αποδείξω ότι τον λατρεύω ,τον πιστεύω ,τα αφήνω όλα σε αυτον και τον προσκυνώ και πιέζω τον εαυτό μου για αυτό .
όλα αυτά μπορούν να γίνουν ,αν αρνηθώ να παραλάβω  την Νέα Ταυτότητα ,τότε τον ομολογώ και τον
προσκυνώ  ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ .
Που είναι ο Θεός ; 
 
Ο Θεός αποκαλύπτεται στους ταπεινούς που δεν κινδυνεύουν  από το ΜΕΓΑΛΕΙΟ του  ,επειδή απέκτησαν και έχουν τον καλό φόβο ,τον σεβασμό  και κάποιοι κάποτε ,φτάνουν στη ΑΓΑΠΗ για τον Θεό .
Κρύβεται από τους ὑπερηφάνους ,τους προστατεύει και τους περιμένει ,τους δίνει χρόνο ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ γιατί δεν αντέχουν την δόξα ,το μεγαλείο του ,δεν αντέχουν την ΑΛΗΘΕΙΑ .
Όπως τον απόστολο Παύλο ,που του αποκαλύφθηκε την κατάλληλη στιγμή .
Όλοι από την ίδια αφετηρία ξεκινάμε ,την υπερήφανη φύση μας , άλλοι παλεύουν να την  νικήσουν με την Χάρη του Θεού και άλλοι  τους απορροφά το ΕΓΩ τους και υπηρετούν τους ήδη  χαμένους δαίμονες .
έτσι βλέπουν μόνο το εγώ τους ,τον άνθρωπο ,την επιστήμη ,τον δαίμονα  τύχη ,δεν βλέπουν τον δημιουργό ,δεν αντέχουν ότι κάτι άπειρο  ,τέλειο  , τους δημιούργησε, ,τους σκεπάζει και τους υπερβαίνει .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κεφ. 5.
Ιω. 5,22             οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ,
Τα δύσκολα θα είναι εκέι που  θα υπάρχει ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων , δαιμονικά νεύρα ,τσατίλα,   όταν  δούμε τελικά ,την ώρα της κρίσης ,της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ του Θεού ,ότι τελικά υπάρχει Θεός ,είναι πάνω από εμάς .
Ότι έγινε άνθρωπος και  του δόθηκε η εξουσία να μας κρίνει  ως  ΤΕΛΕΙΟΣ ΘΕΟΣ που δεν μπορούμε να δούμε  αλλά και τέλειος δοξασμένος ΑΝΘΡΩΠΟΣ που θα  βλέπουμε .
 
Ο Χριστός  Θα μας κρίνει ως ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ,θα αποδεικνύεται μέσα από την παρουσία του η ύπαρξη του Θεού .
Θα μας κρίνει γιατί δεν τον πιστέψαμε ,δεν τον ακολουθήσαμε ,δεν τον ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΜΕ .παρά τις επίγειες ευκαιρίες που μας έδωσε .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κεφ. 10.
 
Ματθ. 10,32       Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
 
Σεπτέμβριος 2023 .τέρμα τα ψέματα …
 
Η  κυβέρνηση θα προχωρήσει στην έκδοσή τους τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ θα έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας.
Λέει η Κυβέρνηση .
Στόχος μας είναι να τις παρουσιάσουμε στο κοινό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αρχές Σεπτεμβρίου 
 
Όλο αυτό ειναι η δυνατότητα έμπρακτης ομολογίας και προσκύνησης του Χριστού  , ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ   ,η δυνατότητα να αρπάξω την Βασιλεία των ουρανών .
Είναι η άρνηση παραλαβής της νέας ταυτότητας , με τις όποιες απειλές ,συνέπειες ,μπορεί να έχει .
Μεγαλύτερη απώλεια από αυτήν της ΨΥΧΗΣ δεν υπάρχει και  μεγαλύτερη  επιβράβευση από την Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ 13.
 
Αποκ. 13,18        Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς
 
 
To κρυμμένο 666.
 
Ο  σκοπός του συστήματος της νέας τάξης πραγμάτων ,είναι να συνδεθεί αυτή η ταυτότητα με τα πάντα ,με όλες τις υπηρεσίες και ενέργειες .
Αντί για τους  κωδικούς taxis που τώρα χρειαζόμαστε για τα πάντα , θα χρειάζεται αυτός ο μοναδικός αριθμός 
Αριθμός  που ήδη περιέχει  κατ εντολή  των σιωνιστών  ,μέσα στο ψηφιακό  κωδικό  στην αρχή το 6 ,στην μέση το 6 και στο τέλος το 
Λένε ΨΕΜΜΑΤΑ  υπηρετούν τον πατέρα του ψεύδους , όταν λένε ότι δεν υπάρχει ,είναι δεδομένο ότι υπάρχει Μάλιστα υπάρχει χωρίς καμμία λογική  ,χωρίς λόγο και μάλιστα δυσκολεύει την ανάγνωση του digital αρχείου 
Αυτή η τοποθέτηση  του αριθμού 6 στην αρχή στην μέση και στο τέλος του ψηφιακού αριθμού δείχνει δόλο .
 
Eίμαστε Νερόβραστοι φανεροχριστιανοί …
 
Αν δεν επέμβει ο Χριστός , καταλαβαίνετε ότι  είμαστε Νερόβραστοι φανεροχριστιανοί … 
Στην πλειοψηφία μας δεμένοι και ανέτοιμοι ενάντια στο θηρίο  ; 
Καταλαβαίνετε ότι είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με την κόλαση ,να αρνηθούμε εν πνεύματι και αληθεία ,στην ΠΡΑΞΗ τον Χριστό και δεν το νοιώθουμε ,δεν το φανταζόμαστε και πρέπει να παρακαλάμε να επέμβει .
Καταλαβαίνετε και αυτοί που νομίζουν και πιστεύουν ότι είναι έτοιμοι ,δεν είναι   ,αλλά πρώτοι θα τρέξουν στα δύσκολα  και στην πίεση και μάλιστα κρυφά .
Καταλαβαίνετε την ανάγκη ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ,της μόνης ΑΛΗΘΕΙΑΣ αυτή της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  για όλο τον κόσμο ;
Την αναγκαιότητα της επέμβασης του Χριστού στην ιστορία ,της σφαλιάρας στον σατανά ,πρίν μας συνδέσει με την κόλαση ,
Να ανασυνταχτούν ,να ενωθούν  ,οι δυνάμεις του φωτός  ,να εξαλειφθούν  οι πλάνοι. οι λύκοι  και οι  ψευδοπροφήτες ,να ετοιμαστεί  ο λαός του Θεού για την τελική μάχη .
 
 
 
Αποκ. 10,11        καὶ λέγουσί μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.
Και μου είπαν τότε ο ισχυρός άγγελος και οι άλλοι επτά· τώρα που κατενόησες πλέον την προφητείαν, πρέπει να την αναγγείλης πάλιν στους λαούς και εις τα έθνη και εις τας γλώσσας της οικουμένης και εις πολλούς βασιλείς.
 
 
Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση