Γ.Μ : Όταν τελειώσει ο προαυλισμός ;
Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 14
 
Ιω. 14,2             ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν· πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν·
 
 Εάν δεν υπήρχον, θα σας το έλεγα· Ο Κύριος διαβεβαιώνει τους μαθητές του  για το τι τους περιμένει  μετά από αυτή την ζωή .
Τι τους περιμένει  όταν και θα περάσουν τις θλίψεις ,τις ταλαιπωρίες ,τα μαρτύρια ,αυτής της ,εφήμερης ,μάταιης πρόσκαιρης ζωής και θα ολοκληρώσουν το αποστολικό τους έργο .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη , Β’ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ , Κεφ. 12 .
Β Κορ. 12,4   ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄῤῥητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.
 
Ο απόστολος Παύλος μιλά  βιωματικά για μία  ανθρωπίνως αδύνατόν να περιγράφει κατάσταση ,αυτή  του παραδείσου . 
Για αυτήν που είχε  μιλήσει ο Κύριος  στο Μυστικό δείπνο .
Μιλά για μία κατάσταση που όλοι είμαστε προσκεκλημένοι ,αλλά  χρειάζεται  να περάσουμε  διά πολλῶν θλίψεων εἰσελθεῖν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
Ο ίδιος ο Κύριος μιλά στον Νικόδημο  για μία άλλη απίστευτη κατάσταση που μας περιμένει  πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε ;
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 14
 
Ιω. 14,3             καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε.
 
Σε αυτόν τον τόπο ,στον προθάλαμο της Βασιλείας των Ουρανών  ,στον παράδεισο  ,μόνο δια Ιησού Χριστού μπορούμε να πάμε .
Αυτός ο τόπος είναι  και πρέπει να είναι  η επιδίωξη μας ,ο σκοπός της επίγειας  ζωής μας.
Να δούμε με κάποιο τρόπο το πρόσωπο του Χριστού  ,αυτός θα μας παραλάβει , θα μας  οδηγήσει εκεί και θα είναι μαζί μας .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 16
 
Λουκ. 16,25        εἶπε δὲ Ἀβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι·
 
Γιατί κάποιοι έχουν και ξοδεύουν  ,διασκεδάζουν και κάνουν διακοπές  ,μέσα στην χλιδή ,ξοδεύοντας τεράστια ποσά  ,μόνο για τις διακοπές τους .
Ενώ κάποιοι  ΦΤΩΧΟΛΑΖΑΡΟΙ  τους  υπηρετούν για ένα κομμάτι ψωμί ,  αντιμετωπίζοντας την ἐπηρμένη ὀφρύ του κάθε πλούσιου ,μεγιστάνα ,την αλαζονεία ,την έπαρση ,ενίοτε και κρυμμένα ταπεινοσχημά του κάθε αριστοκράτη .
Όλα αυτά τα βλέπει και τα παραχωρεί  ο Θεος  και ετοιμάζει την μονή  , χτίζει την βίλλα  και οργανώνει τις αιώνιες διακοπές του  ΦΤΩΧΟΛΑΖΑΡΟΥ εν αγνοία του ενίοτε .
Ο ΦΤΩΧΟΛΑΖΑΡΟΣ  δεν πήγε  ποτέ διακοπές ,δεν άκουσε ποτέ για τα μπάνια του λαού εδώ κάτω στην γή ,τον  φύλαξε ο Θεός …..
Βασανίστηκε ,ταλαιπωρήθηκε εδώ στην γη αλλά κέρδισε τον παράδεισο δια των θλίψεων εδώ στην γή .
 
Θα μπορούσε και ο πλούσιος να τον κερδίσει ,αν σεβόταν και  ελεούσε  τον ΦΤΩΧΟΛΑΖΑΡΟ ,αλλά το καραβόσκοινο δεν μπορεί να περάσει από την τρύπα της βελόνας …
 
Ο Λαός του Θεού απολαμβάνει τώρα τον σύντομο  προαυλισμό ,πρίν επιστρέψει ,για να αντιμετωπίσει  τις επερχόμενες ,νέες  πιεστικότερες Θλίψεις ,κλήσεις για ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Αυτές όμως είναι  που τον οδηγούν στο παράδεισο και αλλοίμονο σε όποιον δεν τις έχει .
Είναι ευκαιρία προετοιμασίας  πρίν την επιστροφή πίσω από τα  κάγκελα  ,πίσω στις θλίψεις ,που θα είναι εντονότερες .
 
Ο Θεός δίνει χρόνο  προετοιμασίας και ξεκούραση στον λαό του ,πρίν  την μάχη ,πριν τον πόλεμο  ….
 
Όταν τελειώσει ο προαυλισμός  .
Μας περιμένει  ο πόλεμος  ,οι μάχες  ,οι θλίψεις  ,αλλά  μας περιμένει και ο παράδεισος στο βάθος …
Χωρίς θλίψεις παράδεισο δεν έχει .
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση