ΑΡΘΡΑ 17 Αυγ 2023 - 13:28

Γ.Μ : To catwalk των golden boys …

Γ.Μ : To catwalk των golden boys …
Χαίρεται
 
Απόσπασμα σπο την Αγία Γραφή ,την Καινή διαθήκη, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α. Κεφ. 4
 
Α Πε. 4,17          ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρῖμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ· ….
 
Διότι έφθασε πλέον ο καιρός να αρχίση η κρίσις και η δοκιμασία από τον οίκο του Θεού ,τους πιστούς πρώτον.
 
Όταν  η κρίση του κόσμου ξεκινάει ,όπως αναφέρει ο απόστολος Πέτρος ξεκινάει από  ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ· 
Πρώτα γίνεται εκκαθάριση στην εκκλησία του ,σύμφωνά με το σχέδιο του Θεού ,από τους πιστούς ,από τον οίκο του ξεκινάει ο Θεός .
Αυτό αναφέρεται και από προφήτες της Παλαιάς διαθήκης όπου οι ιερείς πρώτα κρίνονται και τιμωρούνται .
Αλλά  και μέσα στο τελευταίο Βιβλίο της Καινής διαθήκης την Αποκάλυψη…πρώτη καταμέτρηση  ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·
Απόσπασμα σπο την Αγία Γραφή ,την Καινή διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 10
 
Ιω. 10,11    ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων·
 
Ο Χριστός παραδειγματίζει  τους  ποιμένες του  …
πέρασε έξη δικαστήρια ,έξη κακοδικίες ενάντια  σε ψευδομαρτυρίες ,σε χλευασμούς ,σε χτυπήματα ,σε απίστευτους , άδικους εξευτελισμούς ,αυτό περιμένει και από τους ποιμένες του και όχι να κρύβονται …
Τον λοιδόρησαν ,τον έφτυσαν ,τον μαστίγωσαν και στο τέλος τον σταύρωσαν ,δεν κρύφτηκε  
Μέσα σε αυτή την δοκιμασία , απέδειξε ότι είναι ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ  ,ο κυρίαρχος του κόσμου , με την θέληση του  μπήκε σε αυτή την δοκιμασία  και ούτε τον άγγιξε , ατάραχος αντιμετώπισε τα πάντα .
 
Άραγε ποίος είναι έτοιμος να του μοιάσει ,να τον μιμηθεί ,να αντέξει  τέτοια η μικρότερη πίεση ;
 
Απόσπασμα σπο την Αγία Γραφή ,την Καινή διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ.14 ,20
 
Ιω. 14,27           Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.
Θεός Ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχων Ειρήνης, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος.
 
Αν θέλω να λέγομαι και να είμαι Χριστιανός ,ένα θέλω να είναι το όπλο μου ,το χάρισμα μου από τον Θεό .
Η ΕΙΡΗΝΗ του Χριστού ,η Χάρη του  , είναι το ζητούμενο ,αυτή είναι που τα κάνει όλα .
Αυτή δίνει το θάρρος ,την υπομονή , για να αντέχω κάθε θλίψη κάθε πίεση του κόσμου .
Αυτη η ΕΙΡΗΝΗ είναι που δόθηκε δις στους αποστόλους  μετά από τρία χρόνια μαθητείας στον Κύριο ,ώστε να λάβουν και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος  αργότερα.
 
Πρίν φύγει για να πάθει  ,τους οπλίζει με την ΕΙΡΗΝΗ του .
 
Ιω. 20,19           Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν.
 
Ιω. 20,21           εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.
 
Μετά την ανάσταση του ,όταν επανεμφανίζεται τους ανανεώνει την ΕΙΡΗΝΗ .
 
Α Πε. 4,17          ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρῖμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ· 
Διότι έφθασε πλέον ο καιρός να αρχίση η κρίσις και η δοκιμασία από τους πιστούς πρώτον,
 
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό  του Βασιλιά  ,η αδιατάρακτη ΕΙΡΗΝΗ ,αυτή μοιράζει στους μαθητές του ,όταν τους ευλογεί .
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των μαρτύρων ,των ομολογητών ,των  αληθινών Χριστιανών  η ΕΙΡΗΝΗ 
Αυτή είναι η ΕΥΛΟΓΙΑ  του Θεού πατέρα στα παιδιά του. που διώχνει τον φόβο και γεμίζει την καρδιά ΕΙΡΗΝΗ ,ΑΓΑΠΗ .
Εμπρός στις θλίψεις ,την πίεση  ,στον χλευασμό ,στο μαρτύριο η ΕΙΡΗΝΗ και η ΣΙΩΠΗ  είναι η απάντηση ενός ΑΓΙΟΥ .
Αυτή είναι η  ανίκητη δύναμη που  όταν έλθει η ώρα της κρίσης ,αυτος που νομίζει τον εαυτο του ικανό και Χριστιανό θα δοκιμασθεί και μόνο η ΕΙΡΗΝΗ του Χριστού θα τον σώσει .
 
Ιω. 17,9    Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι,
 
Ξεκινάει ο   καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρῖμα  που  το καζάνι ξεχείλισε   ,η εκκλησία ,οι δούλοι που έπρεπε να διακονούν τους συνδούλους τους  , έχουν   πλέον γίνει κατά ένα  μεγάλο  μέρος κόσμος .
 
Η εκκλησία δεν είναι Μ.Κ.Ο ,την έκαναν ,δεν  χρειάζεται Golden Boys .
 
 
ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ ….. λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου. Ψαλμ. 140, 5
 
Εμείς τους χρειαζόμαστε ,την βοήθεια τους ,την ιεροσύνη τους ,την στήριξη τους την ΜΕΤΑΝΟΙΑ τους πάνω από όλα   και εκείνοι  …
Έγιναν κόσμος  ,πίνουν ,μεθούν με το κρασί της δόξας του κόσμου  ,διασκεδάζουν ,απολαμβάνουν  την συμβίωση με τον κόσμο και κατασπαταλούν τα αμαρτωλά χρήματα της Ε.Ε  ,τα ΕΣΠΑ  που δεν θα έπρεπε να τα αγγίζουν .
Μητροπόλεις ,μοναστήρια  ,ενορίες  έγιναν ΚΟΣΜΟΣ  ….
Έχουν δημιουργήσει  μεγάλα χρέη απέναντι στο δημόσιο  ,στα ταμεία  ,πληρώνουν για πανάκριβές εκδόσεις που ανταλλάσσουν μεταξύ τους και μετά τις πετάνε ,κυκλοφορούν με λιμουζίνες και υπηρέτες τους κουβαλάνε τις αποσκευές   ,δεν χορταίνουν δόξα και χρήμα ,ούτε τα  πρόσχηματα πλέον δεν κρατάνε .
Ουσιαστικά   αδιαφορούν για τους πονεμένους ,ταλαιπωρημένους   μικρούς  αδελφούς του Χριστού  ,κάνοντας έργα για την προβολή ,το θεαθήναι και τα μπράβο .
Είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τον χώρο της εκκλησίας ως  catwalk  ,ως πασαρέλα  για να προβάλλουν τις γνώσεις τους ,τα πτυχία τους ,την ανθρώπινη σοφία τους ,την στοχαστική τους ικανότητα αλλά είναι τάφοι  κεκονιαμένοι .
 
Απόσπασμα σπο την Αγία Γραφή ,την Καινή διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 24
 
Ματθ. 24,51       καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
 Και θα τον σχίση εις τα δύο και θα τον βάλη μαζή με τους υποκριτάς· εκεί θα είναι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων.
Στο 24ο κεφάλαιο του ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ όπου περιγράφεται η συντέλεια του κόσμου  , περιέχεται και η  παραβολή Ο πιστός και ο κακός δούλος  όπου αναφέρεται στην κρίση του κλήρου .
Δείχνοντας με την αναφορά του στο ειδικό  της περίπτωσης .
 
Θα έλθει αναπάντεχα …
 
Ματθ. 24,50       ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,
 
H εκκλησία δεν είναι catwalk  πασαρέλα επίδειξης  για golgen boys , για καλοπληρωμένους  χαρτογιακάδες γιάπηδες , καλαμαράδες….
Αν έγινε  όπως φαίνεται και γέμισε με δαύτους  , έχει ο Θεός ξανά το σχέδιο του  ,το έχει ξανακάνει  και θα το ξανακάνει  ξαφνικά και αναπάντεχα ,έτσι όπως δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους. …
 
Τώρα απλά μας δίνε σε όλους χρόνο  , να βάλουμε ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 
Σε όποιο επίπεδο και αν βρισκόμαστε για την ΜΕΤΑΝΟΙΑ μας θα κριθούμε ,τίποτα άλλο δεν έχουμε να δώσουμε παρα μια ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ .
 
 
Αποκ. 3,19         ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση