ΑΡΘΡΑ 20 Αυγ 2023 - 15:48

Γ.Μ : Η ώρα της ΚΑΡΔΙΑΣ

Γ.Μ : Η ώρα της ΚΑΡΔΙΑΣ
Χαίρεται
Γιατί δεν είναι δυνατή η ΜΕΤΑΝΟΙΑ μετά θάνατο ; 
 
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι  αποτέλεσμα  της άκτιστης ενέργειας του Θεού  ,είναι όπως  η  επίδραση  των ακτίνων του ήλιου πάνω στο  σώμα .
Ο Χριστός είναι ο νοητός  πνευματικός  ήλιος που φωτίζει την γή  αοράτως, παράλληλα με τον αισθητό  ήλιο  
Οι ακτίνες του νοητού ηλίου , θερμαίνουν  , φωτίζουν  ,μαλακώνουν  τις δεκτικές ψυχές ,στοχεύοντας  κατευθείαν στην καρδιά  του κάθε ανθρώπου .
Αλλά δεν  φτάνουν στον άδη ,ώστε να οδηγήσουν την ΨΥΧΗ σε   ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,γιατί  ο άνθρωπος παγιώθηκε δε θέλει  πλέον .
Η μόνη ελπίδα είναι η ΑΓΑΠΗ των ζώντων πλέον να καλυτερεύσουν την θέση των κεκοιμημένων 
Με την δύναμή της εκκλησίας του Χριστού ,που μπορεί να βγάλει από τον άδη ψυχές ως κλειδοκράτορας πλέον και του άδη .
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή Διαθήκη ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ. 3
 
Αποκ. 3,20         ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.
 
Αυτη η διεργασία της άκτιστης ενέργειας  που  αποστέλλεται  σε όλους μας  ,κατά την διάρκεια της ζωής μας ,δεν είναι αντιληπτή με τα βιολογικά μάτια ,από το σώμα  ,αλλά διενεργείται στον χώρο του πνεύματος .
Ο άνθρωπος αποδέχεται ή δεν αποδέχεται την άκτιστη ενέργεια  που τον καλεί  ποικιλοτρόπως να στραφεί προς αυτήν .
Να ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ και να αρχίσει να τον Θεραπεύει με τις ενέργειες του το Άγιον Πνεύμα ,υπό την  εποπτεία και επιτήρηση του Χριστού .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Παλαιά διαθήκη  , ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ  Κεφ. 23
 
Παρ. 23,26         δός μοι, υἱέ, σὴν καρδίαν,
 
Εν αγνοία της  διανοητικής μας  πλευράς  ,του εγκεφάλου μας  ,ο Χριστός  μας καλεί μέσα από τον πνευματικό κόσμο να τον ακολουθήσουμε με την καρδιά μας  .
Στον πνευματικό χώρο  της  ΚΑΡΔΙΑΣ διενεργείται η ΜΕΤΑΝΟΙΑ  ή διενεργείται  η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ,ως απάντηση  στην κλήση του Θεου ,που είναι άκτιστη ενέργεια ,που είναι  ασύλληπτες για εμας  ακτίνες ενός όμως ακτίστου ΦΩΤΟΣ .
 
   Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 21

 

 
Ιω. 21,17     καὶ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, σὺ πάντα οἶδας.
 
Το τι έχει στην ΚΑΡΔΙΑ του κάθε άνθρωπος το αγαθό ή το πονηρό ,  είναι εις γνώση του Κυρίου μας ,του δημιουργού μας .
όπως κατάλαβε  και είπε ο πρωτοκορυφαίος απόστολος Πέτρος Κύριε, σὺ πάντα οἶδας. μετά την δοκιμασία και την ΜΕΤΑΝΟΙΑ του .
Εκεί μέσα  στην κάθε καρδια  ΚΑΡΔΙΑ  το πόμολο είναι από μέσα και είναι στο χέρι μας αν θα ανοίξουμε .
Ανοίγουμε  μόνο εμείς ο καθένας  ξεχωριστά ,για την δική του ΚΑΡΔΙΑ στα χτυπήματα που δεχόμαστε .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  Κεφ. 11
 
Λουκ. 11,26    τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.
 
Εκτός από τον Χριστό που ζητάει να του ανοίξουμε την καρδιά μας  ,να τον γνωρίσουμε ,για να μας ελευθερώσει 
Οπως λέει γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. και φωνάζει   εάν τις διψά, ερχέσθω πρός με και πινέτω.
Υπάρχουν  και  τα πονηρά πνεύματα   ως επιλογή  ,διαφορετικά δεν θα είμασταν  πραγματικά  αυτεξούσιοι αν είχαμε μόνο μία επιλογή .
έχουμε το ΦΩΣ από την μία και το χωρίς φως από την άλλη ,το σκοτάδι ,την δική μας σκοτεινή ενέργεια .όλα στην ΚΑΡΔΙΑ .
 
  Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 16
 
Λουκ. 16,25        εἶπε δὲ Ἀβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι·
 
Οσο υπάρχει αυτή η γή και όσο υπάρχει η ανθρωπότητα  ,θα διεξάγεται αυτός ο αγώνας  ,ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
Πόλεμος για την κατάκτηση  και την κατάταξη  της κάθε ΚΑΡΔΙΑΣ  ,της κάθε ΨΥΧΗΣ  στον χώρο που επέλεξε .
Από την μία καλή το ΦΩΣ ,η ΑΛΗΘΕΙΑ  ο Χριστός  να  παρακαλεῖται  μέσα στο ΦΩΣ του Χριστού 
Από την άλλη ,το χάος ,η άβυσσος ,ο άδης σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· εκέι που δεν  φέγγει το ΦΩΣ του Χριστού ,εκει που αρνήθηκε η ΨΥΧΗ τον Χριστό  και έτσι δεν φωτίζεται για να μπει σε κατάσταση ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ   .
Η επιλογή είναι από και στην ΚΑΡΔΙΑ .
 
τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ την ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  για να μην χάσεις τὰ ἀγαθά που απολάμβανες  ἐν τῇ ζωῇ σου.., σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι·
Η ΚΑΡΔΙΑ σου επέλεξε τον χρυσό .
Λάζαρος ὁμοίως ὅτι ἀπέλαβε τὰ κακά  ἐν τῇ ζωῇ του ,όταν αρνήθηκε να παραλάβει την ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΑ 
και τα έχασε όλα .. νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται..
Η ΚΑΡΔΙΑ του επέλεξε τον ΧΡΙΣΤΟ .
 
Κύριε, σὺ πάντα οἶδας….
 
Φτάνει η ΩΡΑ να μιλήσει η ΚΑΡΔΙΑ  του λαού  ,και αυτός ο λαός  στην ΚΑΡΔΙΑ  έχει ακόμα ΧΡΙΣΤΟ .
Δεν ελπίζω σε δεσποτάδες  και ρασοφόρους ,σε  μορφωμένους  καλαμαράδες , σε  πολυλογάδες  πολιτικούς  ,που μπαίνουν μπροστά όλοι αυτοί ΙΔΙΟΤΕΛΩΣ .
 
Ελπίζω μόνο  στην ΚΑΡΔΙΑ αυτού του λαού , σε ανθρώπους  πραγματικά ταπεινούς  που  είναι του Χριστού  ,τον αγαπούν και τους αγαπά ,που ακόμα έχουν  ΠΙΣΤΗ που σιγοκαίει μέσα τους και θα τον κάνει να επέμβει την κατάλληλη ώρα .

 

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση