Γ.Μ : Άγιος Παΐσιος : Θὰ παλέψουμε μὲ τὸν ἴδιο τὸν διαβολο.
Χαίρεται
Απόσπασμα  από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη  ,ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’ Κεφ. 2
Β Θεσ. 2,3  ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
 
Δεν είμαστε σε καιρούς  που το ύψος της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ έχει φτάσει στο σημείο της εμφάνισης του αντιχρίστου 
Υπάρχει ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ αλλά υπάρχει ακόμα και  ΠΙΣΤΗ , έτσι ο Θεός θα επιτρέψει μια δαιμονική μπόρα για να δοκιμαστούμε και να γίνουμε ΔΟΚΙΜΟΙ .
Θα ειναι δοκιμασία κάποιων μηνών , για να ξεχωρίσουν τα ζιζάνια από το στάρι ,μην βιαστείτε και 
πάτε με τα ζιζάνια .
 
Απόσπασμα  από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 14
 
Ιω. 14,27    . μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.
 
Μην βιαστείτε ,μην ταράζεσθε ,μην φοβάστε  ,για τις Νέες Ταυτότητες .
Όλα στην αρχή ,όταν ο άνθρωπος εγκαταλέιψει τον Θεό ,μοιάζουν καλά και όμορφα σαν να μην υπάρχει τιμωρία ,σαν να μην υπάρχει Θεός  ,είναι που μακροθυμεί και περιμένει ο Θεός .
Αμέσως όμως αρχίζει η  δαιμονική κατοχή  ,όμως δεν  γίνεται αντιληπτή άμεσα ,αλλά ο άνθρωπος ζει με τον διάβολο που του παριστάνει τον άγγελο του φωτός .
Ο πατέρας και εφευρέτης του ψεύδους  δεν φανερώνει αμέσως τις ανθρωποκτόνες προθέσεις του 
Δεν δείχνει αμέσως τα δόντια του , με υπομονή δένει καλά ,σφιχτά και οδηγεί το θύμα του στο πνευματικό  σκοτάδι ,στον δρόμο της απώλειας  ,χωρίς επιστροφή ,εκέι που θα το βασανίζει αιώνια και θα
 βασανίζεται μαζί του .
Ο αλκοολικός από ένα ποτηράκι ξεκίνησε ,ο ναρκομανής από ενα τσιγαράκι ,ο  χαρτοπαίκτης από μία αθώα παρτίδα ,ο τζογαδόρος από μία ζαριά , ο πλεονέκτης από μία κατάχρηση ,ο αιρετικός από μία  φράση…ο  αφελής  ότι η νέα ταυτοτητα δεν έχει το 666 ,όλοι πίστεψαν στον διάβολο .
όλα από μία φαινομενικά αθώα δοκιμή ξεκινούν ,όταν έλθει η ωρα που θα επιτρέψει ο Θεός τον πειρασμό .
Σε αυτήν την δοκιμασία θα μας βάλει ο Θεός ,θα μας δοκιμάσει πρίν μας δώσει την Χάρη να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του πάλι σε όλον τον κόσμο .
 
Μην βιαστείτε ,μην ταράζεσθε ,μην φοβάστε  ,για τις Νέες Ταυτότητες .είναι η καθαριστική δοκιμασία που  διακαθαριεί τον άλωνα του ,πρίν τον επανευαγγελισμό της οικουμένης ,
 
Απόσπασμα  από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη  ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ. 10
Αποκ. 10,10     καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ· καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου.
 
Η πρώτη απατηλή  γεύση το  κακού ,της αμαρτίας που φέρνει η  ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ και ταυτόχρονα  φέρνει το πονηρό  μέσα  στην καρδία .είναι γλυκύ  , κάτι σαν την χάρη του Θεού ,αλλά είναι fake  .
Στην αρχή  μοιάζει  με το καλό ,κρύβοντας το δηλητήριο , την πίκρα του ,την πραγματική του φύση και ουσία .
 
Αν εκνευρίσεις  έναν μασόνο ,ένα βουδιστή ,έναν ινδουιστή ,έναν καθολικό κλπ κλπ θα καταλάβεις τι εστι κακό κρυμμένο καλά και μία εξωτερική feke ειρήνη που πήγε περίπατο .
 
Προσπαθώντας έτσι να με ξεγελάσει  να το δοκιμάσω ,να μπει  μέσα μου ,να με καταλάβει και τότε μόνο να δείξει το πραγματικό του πονηρό πρόσωπο  , τότε που θα έχει πικραθεί  ἡ κοιλία μου.
Είναι όμως γιατί βρήκε ΚΕΝΟ χώρο , είναι γιατί  έδιωξα την Χάρη του Θεού με τις πράξεις μου και έτσι με κατέλαβε το σκότος και τα πνευματικά της πονηρίας 
 
 
Απόσπασμα  από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη  ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ. 16
 
Αποκ. 16,9         καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.
 
Τι καλές ,χρήσιμες , απαραίτητες , με φοβερές διευκολύνσεις θα είναι οι ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ λέει ο πονηρός με τα σκοτισμένα όργανα του  ,για αρχή …
Μετά όταν θα  εισέλθει εις την κοιλία μου ,τότε θα δείξει το πραγματικά ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟ δηλητηριώδες πρόσωπο του και θα  πικράνει τον άνθρωπο .
θα πετάξει το προσωπείο και θα αρχίσει τον βασανισμό της ψυχής ,του όλου ανθρώπου ,θα τον ξεράνει ,θα τον κάνει ζιζάνιο ,παλαβό ,ψυχοπαθή , ανώμαλο ,παρά την φύση του .
 
 
Λέει στην Αποκάλυψη : καὶ ἐκαυματίσθησαν ,καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου,
Αλλά δεν μπορούν πλέον να μετανοήσουν  ,δέχτηκαν το χάραγμα  καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν.
 
Απόσπασμα  από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 17
 
Ιω. 8,44        ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
 
Έτσι περιγράφει ο Χριστός  τον διάβολο  ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
Που σκοπό  του έχει  ἀπ᾿ ἀρχῆς  με κάθε τρόπο την ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ  και δεν έχει τίποτα  αληθινό πλέον πάνω του ,μέσα του .γύρω του .
Μπορεί κάποιος να έχει εμπιστοσύνη στον διάβολο και όποιον  τον έχει  φίλο και πατέρα ; 
Τώρα ὁ ἀγώνας θὰ εἶναι πνευματικός. Θὰ παλέψουμε μὲ τὸν ἴδιο τὸν διαβολο. 
ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ.
 
Πλησιάζει  η ώρα που προφήτευσε ο  ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ  η ώρα που θα ξεχωρίσει ο σίτος από τα ζιζάνια ,που αντίπαλος  θα είναι  ο ίδιος ο διάβολος  .
Μας δόθηκε  ΣΗΜΕΙΟ ,η πανδημία και όλα αυτά που  επέβαλε ,ήταν προειδοποίηση  για μεγαλύτερο pressing 
Αν δεν μετανοήσετε και δεν σταματήσετε  την αμαρτία  , ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.
 
 
Το καμπανάκι βαράει ,αρχίζει ο επόμενος γύρος και ο αντίπαλος πλέον ειναι ο ίδιος ο διάβολος .
 
Μας δόθηκε χρόνος νήψης και προετοιμασίας  ,μας μίλησε ο Χριστός εν ετέρα μορφή  ,με πολλούς τρόπους ,μας δόθηκαν ευκαιρίες ,μας κάλεσε σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Αλλά… οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.
 
Ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του και ο Χριστός για όλους μας ,όμως τώρα χτυπάει το καμπανάκι
πρέπει να βγούμε στο ρίγκ ,ο καθένας μόνος του  και για να προστατέψει  όποιον μπορεί  ,προετοιμασμένος ή απροετοίμαστος θα βγει .
Μας δόθηκε χρόνος  για επιστροφή και ΜΕΤΑΝΟΙΑ   ,να μειώσουμε τα της  σάρκας και να στραφούμε στο ΠΝΕΥΜΑ
Για Πνευματική ζωή ,νηστεία σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκκλησίας ,νηστεία από  ειδήσεις ,τηλεόραση, social media, trash tv , σ
Συμμετοχή στα ιερά Μυστήρια ,εκκλησιασμός ,προσευχή, μελέτη Αγίας Γραφής ,Ψαλτήριον ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ 
Όποιος πρόλαβε τον Κύριο εἶδε .
Αυτά φορτώνουν  την ψυχή ,το ΠΝΕΥΜΑ με ΦΩΣ , μα κυρίως διώχνουν το σκοτάδι με ΦΩΣ 
Άκτιστο  Φως που θα κάψει τον αόρατο αντίπαλο ,που του δόθηκε η άδεια να μας  δοκιμάσει ,να μας πειράξει ,να μας προετοιμάσει εν αγνοία του .
 
 
Η ΠΙΣΤΗ σου σέσωκέ σε .
 
ΠΙΣΤΗ στην άκτιστη ενέργεια ,το άκτιστο ΦΩΣ  ,που δεν  βλέπω ,δεν μπορώ να την δώ .γιατί  είναι ουσία του Θεού  και με υπερβαίνει ,αλλά από αυτο τρέφομαι ζω και υπάρχω σαν ΨΥΧΗ ,όσο ο Θεός μου το δίνει ,όσο το θέλω και εγώ με την καρδιά μου .
Είναι η πολλαπλή  ενέργεια που χρειάζομαι και την νοιώθω μέσα μου να ενεργεί ,όταν ξεκινήσω την πνευματική ζωή .
Ταυτόχρονα αρχίζω ,να αισθάνομαι και το πονηρό ,το κακό που και αυτό δεν το βλέπω ,να αντιστέκεται  ,δεν φεύγει ευκολά ,θέλει αγώνα , διεκδικεί τα κεκτημένα του συνεχώς ,τον χώρο που κατείχε .
Την άκτιστη ενέργεια του Θεού ,τους αγγέλους ,τους αγίους  ,τον διάβολο ,τους δαίμονες ,δεν τα βλέπω ,αλλά τα αισθάνομαι  ως   ΔΙΑΘΕΣΗ που αλλάζει μέσα μου .
Χαρά ή θλίψη ,όλες οι διαθέσεις  μας  θέλουν προσοχή και ερευνά  πόσο διαρκούν και πόσο αληθινές είναι 
Γιατί  είναι αποτελέσματα παρουσίας ή απουσίας της Θείας ενέργειας του ΦΩΤΟΣ αντίστοιχα ,αυτό είναι που θέλει ΠΙΣΤΗ  
 
 
 
Να παρατηρώ τι βιώνω ,τι νοιώθω και να αντιλαμβάνομαι  από αυτά ,με τι πνεύματα συναναστρέφομαι
Να παρατηρώ και τις αλλαγές που προκαλεί ο πνευματικός αγώνας ,στις διαθέσεις μου .
ΔΙΑΚΡΙΣΗ λέγεται , είναι από τον Θεό και έρχεται στην ώρα της ,είναι το πρώτο από τα δύο φρούτο του παραδείσου .
Είναι αυτό της γνώσης καλού και κακού  , είναι το απόλυτο όπλο για τον καλό αγώνα στο προσωρινό παράδεισο και την μετέπειτα είσοδο στην μόνιμη και αιώνια Βασιλεία .
 
 
Από Μικρό και από τρελό θα μάθεις την ΑΛΗΘΕΙΑ .
 
Α Κορ. 1,27        ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά
Α Κορ. 1,28        καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ,
 
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση