Όταν “κλέβουμε” τη δόξα του Χριστού

Να προσέξουμε πολύ με τα πνευματικά, γιατί ο Χριστός εν τω μέσω υμών.

Αφήστε μια απάντηση