Επιβίωση : Εγχειρίδιο αξιοπρεπούς επιβίωσης σε εποχές οικονομικής στενότητας

Εγχειρίδιο αξιοπρεπούς διαβίωσης σε εποχές οικονομικής στενότητας

Δωρεάν έκδοση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α Ιωαννίνων: Συμμετοχικές επιχειρήσεις η αυτοάμυνα της κοινωνίας. Τα επιτεύγματα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας
Εγχειρίδιο αξιοπρεπούς επιβίωσης σε εποχές οικονομικής στενότητας.

Συμμετοχικές επιχειρήσεις η αυτοάμυνα της κοινωνίας

Μία έκδοση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κ.Α.Π.Α.)

Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί με κοινωφελείς προεκτάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την μείωση των τιμών των τροφίμων και της ανεργίας.

Τα σύγχρονα επιτεύγματα της Κοινωνικής Οικονομίας σε όλο τον κόσμο.

Η ξεχασμένη, στην σύγχρονη Ελλάδα, Κοινωνική Οικονομία των 800.000.000 μελών που συμπορεύεται σε όλο τον κόσμο με την Δημόσια και την Ιδιωτική τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια.

Εισαγωγή

Η παρούσα συνοπτική έκδοση έχει ως σκοπό την ενημέρωση για τις διεθνείς πρακτικές της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως εφαρμόζονται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και την κατάθεση προτάσεων που στηρίζονται σε αρχές και βασίζονται σε μεθόδους, που ακολουθούνται τουλάχιστον για έναν αιώνα.

Από την απαρχή της δημιουργίας του Ελληνικού Κράτους γνωρίζουμε τα δύο κυρίαρχα συστήματα Οικονομιών, την Δημόσια ή Κρατική Οικονομία και την Ιδιωτική Οικονομία της Ελεύθερης Αγοράς, που αντιπαλεύουν για την επικράτηση τους ή συνεργάζονται καθορίζοντας τα μεταξύ τους όρια.

Τον τελευταίο αιώνα είδαμε την Κρατική Οικονομία άλλοτε να ενασχολείται με θέματα που άπτονται της Ιδιωτικής Οικονομίας, και άλλοτε να υποστηρίζει την ενασχόληση του Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς που παραδοσιακά αποτελούν πεδίο της Δημόσιας Οικονομίας. Οι προτεινόμενες επιλογές μας ως Πολίτες, οδηγούν σε μονόδρομους που όμως συνέχεια αλλάζουν.

Πρέπει να επιλέγουμε αναγκαστικά μεταξύ των δύο μοντέλων.

Είναι όμως έτσι;

Υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο επιλογές, ή μήπως υπάρχει μια Τρίτη που αναπτύσσεται παράλληλα με τα γνωστά οικονομικά συστήματα;

Αυτή της Κοινωνικής ή Αλληλέγγυας Οικονομίας, με 800.000.000 μέλη σε όλο τον Κόσμο;

Είναι ένα Οικονομικό Μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή μας οικογένεια, στην γειτονική μας Κύπρο, όπως επίσης και σε όλο τον Κόσμο, και χρησιμοποιείται ως ένα σχέδιο επιβίωσης «παντός καιρού».

Ένα Οικονομικό Μοντέλο που κάποτε, πριν την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, εφαρμοζόταν στις κοινότητες του τόπου μας και υπήρξε o συνήθης τρόπος συνεργασίας και επιβίωσης των ανθρώπων, μια πρωτοπορία του τόπου μας αναγνωριζόμενη διεθνώς εάν και εμείς το έχουμε ξεχάσει.

  • Βασίζεται στην αλληλοβοήθεια και συνεργασία των ανθρώπων.
  • Ενεργεί παράλληλα με τα δύο γνωστά Οικονομικά Μοντέλα.
  • Προσδίδει στην επιβίωση των πολιτών ποιότητα ζωής, ανεξάρτητα από την επικρατούσα κάθε φορά πολιτική κατεύθυνση Κρατική ή Ιδιωτική.
  • Εξασφαλίζει αναδιανομή του πλούτου και περιφερειακή ανάπτυξη.
  • Εφαρμόζει πρακτικές που οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές τροφίμων.
  • Δίνει μεγαλύτερη αγοραστική ισχύ στον πενιχρό μισθό μας.
  • Προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες, προάγει τον πολιτισμό.

Με λίγα λόγια οδηγεί σε αξιοπρεπή διαβίωση.

Είναι μήπως τελικά αυτός ο λόγος, (Κοινωνική Οικονομία) που οι Ευρωπαίοι Συμπολίτες μας απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές τροφίμων από αυτές της Ελλάδας, καθώς και πολλές άλλες κοινωνικές παροχές άγνωστες στον τόπο μας;

Τα Κράτη φαίνεται να εγκαταλείπουν σημαντικό τμήμα του ρόλου της κοινωνικής προστασίας των ατόμων. Ο καθολικός διάδοχος τους, και διαμορφωτής πλέον πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς ενδιαφέροντος, η Ελεύθερη Αγορά, δεν φαίνεται να διακατέχεται από την ανάλογη κοινωνική ευαισθησία, τουλάχιστον στην πατρίδα μας.

Ως παράδειγμα, η Ελεύθερη Αγορά ανεβάζει υπερβολικά τις τιμές σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης, μετά την απελευθέρωσή τους, στις αρχές της δεκαετίας του 90.

ανεβάζει τις τιμές και κατεβάζει την ποιότητα γιατί ΔΕΝ ελέγχεται από κανένα: Καρτέλ 10 πολυεθνικών γιγάντων ελέγχει ΌΛΑ τα τρόφιμα της αγοράς

Αγορά υπηρεσιών από τρίτους λοιπόν ή συμμετοχική εξυπηρέτηση ως επιλογή ανθρώπινης αλληλεγγύης;

Τι και ποιες είναι οι συμμετοχικές επιχειρήσεις, της άγνωστης στον τόπο μας Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Πως το Συνεταιριστικό μοντέλο, η αιχμή του δόρατος της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, ως το παραγωγικό της κομμάτι, μπορεί να παρέχει αποθέματα χρημάτων για την επένδυση τους σε άλλους κοινωφελείς τομείς;

Χωρίς καν να ξοδεύουμε κάτι παραπάνω από τα συνηθισμένα, αλλά με διαφορετική διαχείριση των χρημάτων μας.

Αυτό το θέμα παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο.

Η ανάπτυξη του ακολουθεί σε επτά ενότητες.

Τι είναι

Το συνεργατικό κίνημα ιδρύθηκε µε στόχο να βοηθήσει και να προστατεύσει τον άνθρωπο. Ιδρύθηκε για να απαλλάξει το άτομο από την εκμετάλλευση, να του διασφαλίσει τις δυνατότητες και να του παράσχει τα απαιτούμενα μέσα για να αναβαθμίσει την οικονομική και κοινωνική του θέση.

Είναι καθολικά αποδεχτό ότι οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Παράλληλα µε τη στήριξη που πρόσφερε στο άτομο µε άμεσο τρόπο, ο συνεργατισμός ανέλαβε πλήρως τις ευρύτερες κοινωνικές του ευθύνες και πρόσφερε σημαντικά σε πολλούς τομείς της κυπριακής κοινωνίας.

Η τελική κατάληξη και σε αυτή την περίπτωση ήταν η οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση του ατόμου και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Η ιδέα της ίδρυσης των συνεργατικών κινημάτων είχε κυρίως ως αφετηρία τα οικονομικά προβλήματα του ατόμου και την ανάγκη επίλυσης τους. Παρά τον εμπλουτισμό και την ευρύτητα της συνεργατικής δράσης, το οικονομικό συμφέρον του µέλους τοποθετείται και σήμερα στο ψηλότερο σκαλοπάτι της κλίμακας των προτεραιοτήτων των συνεργατικών εταιρειών.

Στον ορισμό της συνεργατικής εταιρείας, που διατύπωσε η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση, η ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών των µελών ιεραρχείται πρώτη στους σκοπούς που τίθενται και ακολουθεί η ικανοποίηση των κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών.

Η ιεράρχηση αυτή δεν έγινε τυχαία. Ο λόγος που ωθεί τα άτομα να ιδρύσουν μια συνεργατική εταιρεία είναι πρωτίστως η προαγωγή των οικονομικών τους συμφερόντων.

Η ικανοποίηση των κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών ακολουθεί, χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει υποβάθμιση του τεράστιου κοινωνικού και πολιτιστικού έργου που επιτελούν οι συνεργατικές εταιρείες.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (VALUES)

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις βασίζονται στις αξίες:

· της αυτοβοήθειας,
· της αυτοευθύνης,
· της δημοκρατίας,
· της ισότητας,
· της δικαιοσύνης και
· της αλληλεγγύης.

Σύμφωνα µε τη συνεταιριστική παράδοση, τα µέλη των συνεταιριστικών εταιρειών πιστεύουν στις ηθικές αξίες:

· της εντιμότητας,
· της ειλικρίνειας,
· της κοινωνικής ευθύνης και
· της μέριμνας για τους άλλους.

Δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο εδώ.

proionta-tis-fisis.com

Αφήστε μια απάντηση