Γ.Μ : Αρχίσανε τα χαστούκια …
ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: Θα επέμβει ο Χριστός, θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα, θα πατάξει όλο το κακό και θα το βγάλει σε καλό τελικά.
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  .την Καινή διαθήκη ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ !7 .
 
Ιω. 17,9     Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι,
 
Ο Χριστός ασχολείται  ζητά ,ερωτά και παρακαλεί  τον πατέρα για τους δικούς του  και όχι για  τον κόσμο
Δεν ασχολείται με πνευματικά ΝΕΚΡΟΥΣ και ζόμπι για αυτό λέει …ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
Ασχολείται με όσα δικά του αρνάκια ο πατέρας του παραδίδει  περὶ ὧν δέδωκάς μοι ὅτι σοί εἰσι.
Ασχολείται με το δικό του σύστημα παραγωγής αγίων την εκκλησία του ,δεν  τον ενδιαφέρει ο κόσμος που δεν θα διορθωθεί γιατί δεν θέλει .
Όταν λοιπόν μιλά ο άγιος του και προφήτης  ,δεν εννοεί χαστούκι στον κόσμο ,αλλά στην εκκλησία του και σε όποιον επηρεάζει την εύρυθμή λειτουργία της .
Ο Χριστός δεν θα επέμβει να χαστουκίσει τον κόσμο ,γιατί δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα ,θα επέμβει στην Εκκλησία του ,στον κλήρο του ,στον λαό του .
Ο Χριστός θα επέμβει για να βγάλει τον ΚΟΣΜΟ από την εκκλησία και να μπει ο ΛΑΟΣ του ,να την καθαρίσει να την ασφαλίσει ,να την γεμίσει .
Τι σημαίνει οικουμενιστής κληρικός ; 
 
Είναι ο κληρικός που φέρει κρυμμένο το αντίχριστο πνεύμα του πάπα διακρίνετε από τους καρπούς του και βρήκε ανοικτά και μπήκε .
Από την συνολική συμπεριφορά του ,την αδιαφορία και έπαρση , απέναντι σε άσημους ,φτωχούς ,ταλαίπωρούς τα αγενή και μη όντα .
Αλλά και το  ψευτικό ενδιαφέρον που δείχνει στους επώνυμους λαϊκούς  και γνωστούς και υψηλόβαθμούς κληρικούς ,που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ,αυξάνουν τα like και views του ,την φήμη  του .
Είναι αυτός που έχει κοσμικό πνευμα ,που καλοπερνάει αδιαφορεί για τους συνδούλους του  και   σκέφτεται … εν τη καρδία αυτού, χρονίζει ο κύριός μου ελθείν, καί ἄρξηται τύπτειν τούς συνδούλους αυτού, εσθίη δέ καί πίνη μετά τών μεθυόντων.
 
Ο οικουμενιστής ορθόδοξος  κληρικός  ως ΣΚΕΥΟΣ  τελεί τα Μυστήρια  κανονικότατα   ,πρίν και μετά τα Μυστήρια όμως ως άνθρωπος  πλέον , έχει το ίδιο πνεύμα με τον πάπα .
Αλλά σκανδαλίζει τους αδυνάμους και ασθενείς ,φωνάζει  και κουνάει το δάχτυλο  εμπρός τους ώς δίκαιος έτσι έλκει τους όμοιους του ..
Έτσι θέλει ο Θεός ,να συνυπάρχουμε  σίτος με ζιζάνια και  να συναυξάνουμε , με ζητούμενο την ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Ο οικουμενιστής  κληρικός  έχει μια εξωτερική και φαινομενική ευσέβεια ,ηρεμία και κάτι σαν αγάπη  ,που όμως  είναι εξωτερικό σχήμα εύθραυστό .
εξαφανίζεται όταν πιεστεί .όταν προσβληθεί ,όταν  κοντραριστεί ,τότε βγαίνει ο πάπας μέσα από τον παπά. τότε ΣΠΑΕΙ Η ΒΙΤΡΙΝΑ του γίνεται αγενής ,επιθετικός ,λύκος βαρείς .
 
Κανείς όμως δεν ξέρει στο τέλος τι θα γίνει ,αν θα μετανοήσει και αυτός και εμείς ,τώρα τον αποφεύγουμε απλά και διακριτικά αν τον αναγνωρίσουμε.
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  .την Καινή διαθήκη  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ Κεφ. 3
Β Τιμ. 3,5   ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου.
 
Εντός εκκλησιαστικών ,μοναχικών κύκλων έχει εισχωρήσει το  οικουμενιστικό πνεύμα  , έχουν εισχωρήσει τα ΣΧΗΜΑΤΑ και όχι η ουσία .
Αλαζονικά με παπική έπαρση σε όλα τα επίπεδα κληρικοί ,μοναχοί ,ακολουθούνται από ένα ποίμνιο με σχήμα  εξίσου ευσέβειας τελείως εξωτερικό .
Απόδειξη η  όλη συμπεριφορά  μας εντός ναού , είναι τελείως υποκριτική  και ασεβής πρός τον Θεό .
Για παράδειγμα κόβουμε βόλτες στον ναό κατά την διάρκεια της Θείας λειτουργίας  .
Την ώρα του εξάψαλμού δεν πρέπει να κινούμαστε ούτε τον σταυρό μας να κάνουμε ,δεν έχουμε καμμία δουλειά  στον σολέα ως λαικοι   και πολλά άλλα που δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνουμε που είμαστε.
Όλο αυτό όμως έχει πρωταίτιους και οδηγούς ,που  για την ώρα αδιαφορούν .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  .την Καινή διαθήκη  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Κεφ 10.
Εβρ. 10,30         οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος· καὶ πάλιν· Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Τούτους ἀποτρέπου…
 
Η  συμβουλή ,νουθεσία του Αγίου Πνεύματος  ,που εκφράζεται δια του αγίου αποστόλου Παύλου , να τους αποφεύγεις γιατί  ;Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Δεν λέει να φύγω από την εκκλησία ,δεν λέει να φτιάξω δική μου εκκλησία  ,λέει  ΑΠΟΦΥΓΗ .
Είναι θέμα του Θεού ,μακροθυμεί με όλους μας , όλοι  Ιούδες   άσωτοί   είμαστε
Αν κάποιος μπορεί να βλέπει  κάποια πράγματα ,είναι γιατί επιτρέπει ο Θεός να τα δεί για να φυλαχθεί και όχι για να επέμβει , o Λόγος του Θεού που είναι και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ λέει ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος.
 
 
 Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  .την Καινή διαθήκη ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’  Κεφ .3
 
Β Τιμ. 3,13    πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.
Ένας αδόκιμο ,άψητο , χωρίς να έχει καθαριστεί δια της θλίψης  ,αλλά γεμάτο γνώσεις  και στοχασμούς κομμάτι του  κλήρου και λαού  ,από όλα και σε όλα τα επίπεδα είμαστε  .
Δεν βλέπω, δεν ακούω ,δεν διακρίνω την εσωτερική κρυμμένη ΑΛΗΘΕΙΑ  εν ετέρα μορφή και την ψάχνω στα εξωτερικά σχήματα .
Περιφέρομαι  δόξα παρά αλλήλων λαμβάνων  με ένα κοινό πνευμα ,λαός και κλήρος ως έχων το παπικό  ΑΛΑΘΗΤΟ.
Ένα αδόκιμα  ποίμνιο που ακολουθεί  έχοντας στηρίξει την ελπίδα της σωτηρίας του πάνω σε αυτό το πνεύμα Χωρίς να αγωνίζεται ,χωρίς να έχει Μυστηριακή ζωή ,πιστεύει ότι θα σωθεί ΜΑΓΙΚΑ με ομιλίες  και ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ το ένα δεν πειράζει το άλλο, χωρίς φόβο Θεού …
Έτσι νομίζουμε ότι προκόβουμε  πνευματικά αλλά συνεχώς ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  .την Καινή διαθήκη ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ .!0 
 
Ματθ. 10,34       Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν.
Τα χαστούκια που έρχονται και ήδη έπεσε το πρώτο  ,η ΜΑΧΑΙΡΑ που θα μπει  και ήδη μπήκε με τις παραιτήσεις  Μητροπολιτών  , δεν αφορούν τον κόσμο οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ,.
Αφορούνε  την εκκλησία και τους εντός περὶ ὧν δέδωκάς μοι, που  καλοπερνάνε και αδιαφορούνε  έχοντας το πνεύμα του τρισκατάρατου  πάπα .
 
Το χαστούκι θα πέσει και η μάχαιρα θα μπει εντός Εκκλησίας ,με σκοπό να καθαριστεί  
Για να μπούν ,να επιστρέψουν ,να μαζευτούν εντός κιβωτού , τα πραγματικά κατασκανδαλισμένα αδελφάκια του Χριστού .
Να  φύγουν οι λύκοι βαρείς και να ετοιμαστεί η Εκκλησία του Χριστού ,ο στρατός του , με αυτόν να προπορεύεται ,για τον Αρμαγεδδώνα …..
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση