Η ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ  ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Είναι προφητευμένο, ότι ο σπουδαίος, σημαντικός και περικαλλής Ναός του Σολομώντος, θα ξανακτιστεί, για τρίτη και τελευταία φορά στα έσχατα χρόνια του κόσμου.  Σημείο και αυτό περίτρανο, ιδιαίτερα για τους Εβραίους, ότι ο Θεός είναι Τριαδικός. Είναι σαν να τους φωνάζει και να τους λέγει:

«Μόνο από το ότι κτίσατε τρεις φορές το Ναό του Σολομώντος, έπρεπε να καταλάβετε ότι είμαι ένας Θεός μεν, αλλά Τρισυπόστατος, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα και όχι μόνο ένα Πρόσωπο, όπως πιστεύατε και πιστεύετε. Γι’ αυτό και επέτρεψα καθ’ όλη την ύπαρξή σας σαν έθνος και λαός, τρεις φορές να τον κτίσετε. Έναν, για κάθε Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος…».

Αυτόν λοιπόν, τον τρίτο και τελευταίο Ναό του Σολομώντος, θα τον ανεγείρει ο ίδιος ο Αντίχριστος προκειμένου να αποδείξει, ιδιαίτερα στους Εβραίους, ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας τους.
«Ανέστησεν ο σωτήρ και απέδειξε την αγίαν σάρκα αυτού ως ναόν (Ιω. β’, 19), και αυτός αναστήσει τον εν Ιεροσολύμοις λίθινον ναόν» 1.

Είναι σαν να τους λέει ο Αντίχριστος:

«Να, εκτός όλων των άλλων σας ξαναφτιάχνω και τον σημαντικό αυτό Ναό σας, τον Ναό του Σολομώντα, τον Ναό του Θεού σας, τον Ναό του Μεσσία σας. Τι άλλο θέλετε για να πιστέψετε, ότι εγώ είμαι αυτός που περιμένατε χρόνια;»

Έτσι λοιπόν, σ’ αυτόν τον Ναό πρώτα θα τον ενθρονίσουν και θα τον προσκυνήσουν ως «μεσσία» και «θεό» οι Εβραίοι.

Μας λέγει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: «ώστε αυτόν (τον Αντίχριστον) εις τον ναόν του Θεού ως θέον καθίσαι, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί θεός» (Β’ Θεσ. β’, 3-4).

Δηλαδή:

«Τόσον δε πολύ θα αλαζονευθή αυτός, ώστε θα καθίση ως θεός εις τον ναόν του Θεού και θα προσπαθή με πονηρά και δόλια τεχνάσματα να αποδείξη τον εαυτόν του, ότι είναι θεός» (Β’ Θεσ. β’, 3-4).

 

Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει:

«Και θα μπει όχι στο ναό του Θεού, τον δικό μας, αλλά στον παλιό, τον ιουδαϊκό. Γιατί δεν θα εισέλθει σε μας αλλά στους Ιουδαίους· δεν θα είναι υπέρ του Χριστού αλλά κατά του Χριστού και των οπαδών του, γι’ αυτό λέγεται και αντίχριστος»2

 

Και ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει·

«…Σε ποιόν ναό άραγε; Των Ιουδαίων, λέγει, ο οποίος έχει καταστραφεί. Μη γένοιτο, να εννοεί αυτόν στον οποίο βρισκόμαστε. Γιατί το λέγω αυτό; Για να μη θεωρηθεί ότι χαριζόμαστε στους εαυτούς μας. Διότι, εφόσον έρχεται ως Χριστός στους Ιουδαίους, θέλει ασφαλώς και να προσκυνείται από Ιουδαίους, και για να τους απατήσει περισσότερο, δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα για τον ναό, δίνοντάς τους έτσι την εντύπωση, ότι αυτός είναι από τη γενιά του Δαβίδ, ο οποίος θα ανοικοδομήσει τον ναό που ο Σολομών είχε οικοδομήσει».  3

 

Στην συνέχεια βέβαια θα καθίσει και στους δικούς μας Ναούς, αφού, δυστυχώς, όπως μας προλέγουν οι Άγιοι Πατέρες μας, δεν θα είναι ολίγοι εκείνοι οι Χριστιανοί ανά την οικουμένη, που θα τον δεχθούν ως ερχόμενον, ή ξαναερχόμενον «Χριστόν».
Τότε θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ γιατί, δυστυχώς ακόμη και ιερείς και αρχιερείς, (οι περισσότεροι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) θα προτρέπουν τους πιστούς να δεχθούν και να προσκυνήσουν τον Αντίχριστον ως «χριστόν», ως «μεσσία», ως «θεόν», ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.

 

«Δεν θα οδηγήσει εκείνος στην ειδωλολατρία, αλλά θα είναι κάποιος αντίθεος, και θα καταλύσει όλους τους θεούς, και θα προστάξει να προσκυνούν αυτόν αντί του Θεού, και θα καθίσει στο ναό του Θεού, όχι μόνο στον ναό των Ιεροσολύμων, αλλά και στις Εκκλησίες που βρίσκονται παντού»,   μας λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπονοώντας βεβαίως  την εκούσια σύνταξη και συμμετοχή των «ποιμένων» στην αποδοχή και προβολή του Αντιχρίστου!

 

Λέγεται μάλιστα ότι θα τον φτιάξει σε τρεις ημέρες, προκειμένου να επαληθεύσει τον λόγον του Κυρίου μας που είπε στους Ιουδαίους, ότι μπορεί να καταστρέψει και να ξαναφτιάξει τον Ναόν σε τρεις ημέρες, εννοώντας βέβαια τον Ναό του σώματός Του, την τριήμερον ταφή και Ανάστασή Του· «ούτος έφη, δύναμαι καταλύσαι τον ναόν του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομήσαι αυτόν» (Ματθ. κστ’, 61).

 

Λέγει και πάλιν ο Άγιος Ιππόλυτος:

«Ανέδειξε ο Χριστός την ιδίαν σάρκα ως ναόν, και ανέστησε τον εαυτόν Του μετά από τρεις ημέρες και αυτός θα πράξει ακριβώς το ίδιο και θα αναστήσει μέσα σε τρεις ημέρες στα Ιεροσόλυμα τον λίθινον ναόν»5 και λίγο πιο κάτω:

«Και κατόπιν θα οικοδομήσει τον ναόν στα Ιεροσόλυμα και θα τον ανυψώσει ταχύτατα και θα τον αποδώσει στους Ιουδαίους». 6

 

Στο ερώτημα δε, πώς είναι δυνατόν να φτιαχτεί μέσα σε τρεις μέρες ένα τόσο μεγάλο έργο, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολη η απάντηση· ιδιαίτερα σήμερα με τόσα μέσα και τέτοια τεχνολογία, όλα είναι δυνατά.

Άλλωστε σήμερα υπάρχουν πολλά σπίτια και μάλιστα πολυτελή που είναι προκατασκευασμένα, είναι από πολύ καλύτερα υλικά και πολύ πιο όμορφα από τα συνήθη.

Και από ό,τι ακούγεται και γράφεται, τα θεμέλια του Ναού έχουν ήδη γίνει, αφού στο κάτω μέρος του σημερινού Τεμένους Ομάρ, εκεί που ήταν παλαιώτερα ο Ναός του Σολομώντος, βρίσκεται σήμερα μία συναγωγή των Εβραίων και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα, χωρίς να πάρει κανείς είδηση ή να τους ενοχλήσει κανείς.

Ακόμη, όπως έχει γραφεί και ειπωθεί πολλές φορές από τους ιδίους τους Εβραίους, πολλά μεμονωμένα κομμάτια και τμήματα του Ναού τους, είναι ήδη έτοιμα και προκατασκευασμένα στα Ιεροσόλυμα, περιμένοντας την κατάλληλη ώρα για να τα συνδέσουν όλα μαζί, παρουσιάζοντας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ανεγειρομένο τον Ναό τους, εις κατάπληξιν και θαυμασμόν πάντων και ολοκληρώνοντας ταυτόχρονα το αιώνιο και μεγάλο τους όνειρο…

Οι Εβραίοι, όπως οι ίδιοι έχουν πει και δημοσιεύσει επίσημα μέσα από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες και ιστοσελίδες, ήδη έχουν έτοιμα τα σχέδια του Ναού, έχουν παραγγείλει εδώ και πολλά χρόνια 60.000 τόνους ονυχίτου, καθώς και τα ιερά σκεύη του Ναού, τις ιερατικές τους στολές, την στολή του Μέγα Αρχιερέα τους, του «μεσσία» γι’ αυτούς και του Αντιχρίστου για μας και είναι κατά πάντα έτοιμοι για να τον ανεγείρουν μόλις έλθει η κατάλληλη στιγμή.

Θα πρέπει βέβαια πριν κατασκευαστεί ο Ναός, να γίνουν δύο πράγματα.

Το πρώτο είναι να πέσει το Τέμενος του Ομάρ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και δεσπόζει εκεί που ήταν παλαιότερα ο Ναός του Σολομώντος.

Το Τέμενος αυτό το έφτιαξε ο Χαλίφης Ομάρ, γι’ αυτό και πήρε και το όνομά του, όταν οι Άραβες το 680 μ.Χ. κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα.
Το έφτιαξαν ακριβώς στην θέση που ήταν ο Ναός του Σολομώντα, επειδή πιστεύουν ότι από το μέρος εκείνο αναλήφθηκε ο προφήτης τους Μωάμεθ στον ουρανό.
Μάλιστα μέσα στο Τέμενος υπάρχει μέχρι και σήμερα ένας βράχος αρκετά μεγάλος, που θεωρείται από τους Μουσουλμάνους, ότι είναι ακριβώς το σημείο εκείνο, από το οποίο έγινε η ανάληψις του προφήτη τους.

Έκτοτε, το Τέμενος του Ομάρ, θεωρείται ιερό και το δεύτερο πιο σημαντικό παγκόσμιο προσκύνημα για τους Μουσουλμάνους, μετά την Μέκκα.

Πώς λοιπόν, θα πέσει ένα τόσο σημαντικό προσκύνημα των Μουσουλμάνων; Πώς θα αφήσουν να συμβεί κάτι τέτοιο, χωρίς να αντιδράσουν;

Πολλά σενάρια λέγονται και πολλά ακούγονται σχετικά με αυτό το θέμα.

Για μένα, ταπεινά, δεν έχει καμμιά σημασία το ΠΩΣ θα γίνει.
Εάν θα ρίξουν πύραυλο ή ρουκέτα, κατά λάθος ή όχι, εάν θα το ανατινάξουν με βόμβα, εάν θα το βομβαρδίσουν από το αεροπλάνο, εάν θα το ανατινάξουν «τρομοκράτες», εάν θα το γκρεμίσουν κάποιες φανατικές ομάδες μουσουλμάνων που είναι σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, εάν θα προηγηθεί πόλεμος και ήττα των Παλαιστινίων και Αράβων και στην συνέχεια το γκρεμίσουν με την άνεσή τους, ή οποιοδήποτε άλλο σενάριο.

Σημασία έχει ότι θα γίνει. Και μάλιστα πολύ σύντομα.

Και το δεύτερο που πρέπει να γίνει, είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου, αφού, όπως είναι προφητευμένο, θα τον κατασκευάσει ο ίδιος.

Ας είναι, «κοντός ψαλμός αλληλούϊα» που λέει και ο σοφός λαός μας…

 

 

_______

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:


  1.  Αγίου Ιππολύτου ΒΕΠΕΣ 6, 200
  2.  Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού P.G. 94, 1216D
    3.  Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων ΕΠΕ, 2, 140
  3. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, ΕΠΕ 23, 54
    5. Αγίου Ιππολύτου ΒΕΠΕΣ 6, 283
    6. Αγίου Ιππολύτου ΒΕΠΕΣ 6, 285

 

agioskosmas.gr/eshatologika

Αφήστε μια απάντηση