ΑΡΘΡΑ 3 Σεπ 2023 - 16:45

Γ.Μ : Ο Μεγάλος πόλεμος …

Γ.Μ : Ο Μεγάλος πόλεμος …
Χαίρεται
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ   Κεφ.4
 
Ιω. 4,24      πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
 
Όταν η Σαμαρείτισσα  ρώτησε τον Χριστό , την ερώτηση που έχουμε όλοι μέσα μας για τον Θεό ,πως και που   βρίσκω τον Θεό ,ποιος δηλαδή είναι ο  ο σωστός τόπος για την προσκύνηση του Θεού .
Ήταν ο άνθρωπος  που ρώτησε τον Θεό , πως και  που τον βρίσκουμε ,πήρε την απάντηση  ,είναι ο Θεός  πως και που τον βρίσκουμε ,στην ΚΑΡΔΙΑ μας .
Ο Θεός  πήγε και βρήκε την Σαμαρείτισσα  ,δείχνοντας μας ότι  όσο και να ψάχνω τον Θεό ,αυτός είναι δίπλα μου ,γύρω μου ,εμπρός μου και μου μιλάει ,με καλέι και με αναζητά πρώτος  εκείνος ..
————————————————————————————————————————
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ   Κεφ.4
Ιω. 4,23             ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.
———————————————————————————————————————–
Αυτό είναι  η Ορθοδοξία , προετοιμάζει  τον άνθρωπο για να  μπορέσει να  δεί  και να βρεί τον Θεό που είναι εμπρός στον καθένα μας  ,αλλά δεν μπορούμε  να τον δούμε , να τον ακούσουμε λόγω της ασθένεια μας .
Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία , δεν είναι τρόπος αναζήτησης του Θεού .
Είναι  Μυστηριακός τρόπος  προετοιμασίας κάθαρσης ,φώτισής ,όλης της  ανθρώπινης ύπαρξης  ,ψυχή και σώμα Προετοιμασία ια να δεί χωρίς να καταστραφεί τον Θεό και να ενωθεί μαζί του ,δια Ιησού Χριστού ,εν Αγίω Πνεύματί .
Ο Θεός μας αναζητά ,εμείς δεν μπορούμε να τον δούμε και παίρνουμε άλλους δρόμους πλάνης , είναι πνευματικό ΦΩΣ που μας καταδιώκει συνεχώς ,ως που γίνεται λόγω της αμετανοησίας μας ΠΥΡ .
Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε χωρίς  την μεσολάβηση του Χριστού ,που μεσιτεύει για να λάβουμε το απαραίτητο πνεύμα το Άγιο.
προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ·
 
Η ένωση με τον πατέρα ,τον Ύψιστο , γίνεται δια της αγαπητικής  προσκύνησης  προς αυτον ,με  σεβασμό που πηγάζει από την εσωτερική επίγνωση της ΑΓΑΠΗΣ που μου έχει .
Προσκυνώ τον πατέρα Θεό ,γιατί αντιλαμβάνομαι την ΑΓΑΠΗ που μου έχει ,το  άπειρο μεγαλείο του ,αλλά και την δική μου ασθενή κτιστή φύση εμπρός στο ‘άπειρο, άχρονο ,άκτιστο .
Αυτό  γίνεται μόνο αν καθαριστεί η ΚΑΡΔΙΑ μου ,ο δέκτης της ΑΓΑΠΗΣ του .

 

Προς Ρωμαίους η΄ 29
Ους προέγνω, και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλοίς αδελφοίς  
 

Όλη αυτή η διαδικασία  της ΚΑΘΑΡΣΗΣ γίνεται δια των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ της Ορθοδοξίας ,

Εκέι  που ο εκλεκτός μετουσιώνεται από ακάθαρτος  άνθρωπος σε  μικρό αδελφό του Χριστού  ντύνεται την ἀληθείᾳ  και μπορεί να λάβει το Άγιον Πνεύμα να γίνει ἐν πνεύματι.
 
————————————————————————————————————————
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ   Κεφ.20
 
Ιω. 20,22           καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον·
 
 
————————————————————————————————————————
Η Ορθοδοξία  είναι   ο μόνος  δρόμος  που  οδηγεί μέσω της  ἀληθείας  ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  στην λήψη του Αγίου Πνεύματος  ,έτσι ώστε ο άνθρωπος να  φοβηθεί αρχικά, να  ταπεινωθεί  ,να σεβαστεί και να  αγαπήσει τον Θεό πατέρα .
Αντιλαμβανόμενος μέσα στο  δικό του πνεύμα ο άνθρωπος , βλέπει τον εαυτό του ,την αισχύνη και την αδυναμία του .
βλέπει παράλληλα και την ΑΓΑΠΗ του Θεού πατέρα να τον στηρίζει, να του συγχωρεί τα πάντα ,να ξεχνά τα πάντα ,όταν δεί στην καρδιά ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
 
————————————————————————————————————————
 
Το πρόβλημα δεν είναι ο αντίχριστος .
 
Πρόβλημα δεν είναι οι νέες ταυτότητες ,το χάραγμα , αλλά η άγνοια για την δύναμη που έχουμε ,και την κρατάμε πρός το παρόν ανενεργή .
Εμείς οι απανταχού Ορθόδοξοι  ,το Άγιον Πνεύμα που λάβαμε στην Βάπτιση και στο χρίσμα ,είναι  Θείο  Πυρ αυτό  που λάβαμε στα Μυστήρια και κατακαίει οποιοδήποτε φόβο που προκαλούν οι δαίμονες δια Ιησού Χριστού .
Έχουμε ανά πασα στιγμή δια της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ την δυνατότητα  να το ενεργοποιήσουμε πάλι, δια των Μυστηρίων της εξομολόγησης και της Θείας κοινωνίας .
Δεν ξέρουμε για τον Χριστό για αυτό τρέμουμε τον αντίχριστό ,δεν ξέρουμε ότι ο ἀντίχριστος είναι ήδη ηττημένος  και το μόνο που θα καταφέρει πρίν οδηγηθεί  στην κόλαση είναι να βάλει τους δικούς του ,αυτους που τον πίστεψαν να σκοτωθούν μεταξύ τους στον Αρμαγεδώνα .
————————————————————————————————————————
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή διαθήκη ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ. 19.
Αποκ. 19,18        ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων.
 
————————————————————————————————————————
Ο Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος  θα είναι ένας  Μεγάλος πόλεμος ,όχι όμως ο τελευταίος ο Μεγαλύτερος ,ο Αρμαγεδώνας ,Θα είναι ένας μικρότερος Αρμαγεδώνας .
Θα είναι ένας πόλεμος που  δεν θα  πλήξει εμάς  , γιατί μας χρειάζεται ο Χριστός και θα μας φυλάξει για να κηρύξουμε το  Ευαγγέλιο του ξανά πρίν τον τελευταίο και μεγαλύτερο πόλεμο.
Αυτός ο πόλεμος ,όπως και κάθε πόλεμος ,είναι η χαρά του διαβόλου ,βάζει  όλους αυτούς που αρνήθηκαν  ανεπιστρεπτί  τον Χριστό ως Μεσσία Θεό να αλληλοσκοτωθούν .
Ο Χριστός δεν μπορεί να επέμβει να σώσει ή να διαφυλάξει αυτούς που τον αρνήθηκαν ως ΣΩΤΗΡΑ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ παρά τις συνεχείς κλήσεις ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ χάθηκαν .
Στον πλανήτη θα μείνουν μόνο  αυτοί που έχουν ακόμα λίγο ΦΩΣ μέσα τους και μπορούν να δεχτούν το Ευαγγέλιο .
ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται.
Αρκετά ακούσαμε και μάθαμε για τον αντίχριστο ,ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν,
Ήλθε η ώρα να ρωτήσουμε ,να μάθουμε για τον Χριστό ,για την εκκλησία του ,για τα Μυστήρια της, να ,goοglαρω  για κάτι χρήσιμο για την Ορθοδοξία ,τους πατέρες ,την Ιερά παράδοση για αρχή .
Να μάθω για τις δυνατότητες  ,για το ΦΩΣ  ,την φωτιά  που ήδη έχω μέσα μου ως βαπτισμένος  Ορθόδοξος
Πυρ που κατακαίει τους δαίμονες και φωτίζει με χαρά την καρδιά μου  ,αν μάθω να λέω  τον Ιησού ΚΥΡΙΟ .
 
Πρίν το Μεγάλο Πόλεμο , θα πρέπει να μάθω για τον Χριστό  ….
 
 
Καλή φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση