Γ.Μ : Πνευματική καταιγίδα….
Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Παλαιά Διαθήκη , το βιβλίο των Ψαλμών .
 
Ψαλμός 48 .21 καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.
Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα
Ὤ! τὸν ταλαίπωρον ἄνθρωπον! Ἐνῷ εἶχε τιμὴν καὶ ἀξίαν ὡς φέρων ἐν ἑαυτῷ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, δὲν κατενόησε τοῦτο. Ἐξισώθη πρὸς τὰ ἀνόητα καὶ ἄλογα κτήνη καὶ ὡμοιώθη πρὸς αὐτά.
 
———————————————————————————————————————–
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’
Β Τιμ. 3. Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι,  γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς,  ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι,
 
ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι……
 
Το περιστατικό  που συνέβη στο Blue Horizon  αύριο μπορεί να βρεί και μένα και σένα και τον καθένα  σαν θύτη ή θύμα .
Γιατί και πως όμως το προλαβαίνω ,γιατί ενώ είμαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ μεταβάλλομαι αστραπιαία χάνοντας τον έλεγχο  σε κτήνος
Είναι  ξαφνικά και συμβαίνουν αστραπιαία αυτά τα γεγονότα ,δεν μπορεί να τα ελέγξει η λογική ,είναι θέμα της στιγμής και εκέι φαίνεται τι κρύβω μέσα μου .
Δεν νομίζω ότι αυτός που έσπρωξε τον Αντώνη  ήθελε να τον σκοτώσει και θα το χιλιομετανιώσουν   εκέι που θα πάνε όλοι .
——————————————————————————————————————–
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη , ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Ρωμ. 7,15          ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω· οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλ᾿ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ.
                 Κυριευμένος και σκοτισμένος από το πάθος δεν γνωρίζω καλά αυτό το κακόν που πράττω. Διότι δεν πράττω αυτό το οποίον εσωτερικώς θέλω, αλλά κάμνω εκείνο το οποίον μισώ
———————————————————————————————————————-
 
 
Σε αυτή την κατάσταση είμαστε οι περισσότεροι κυριευμένοι από την αμαρτία ,με το πονηρό πνευμα να φωλιάζει μέσα μας ,στα σκοτάδια της ψυχής μας ,έτοιμο να ξεπεταχτεί να μας καταστρέψει ,να κάνει το κακό .
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο για αυτούς που οδηγούνται στην φυλακή χωρίς να έχουν ακόμα καταλάβει πως το έκαναν και πως συνέβη .
Μήπως αύριο είναι η σειρά μου ,η σειρά σου ,η σειρά του ,να ξεπεταχτεί το κρυμμένο πονηρό από μέσα μου και να αρχίσει να καταστρέφει .
Ρωμ. 7,19          οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ᾿ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω.
 
Όταν ο άνθρωπος  μεταβάλλεται αστραπιαία σε  ένα κτήνος ,ενώ έχω πλαστεί για να γίνω άγιος από τον Θεό
Τότε αυτό είναι ΣΗΜΕΙΟ ότι μέσα μου κυριαρχεί η ΑΜΑΡΤΙΑ και μόνο η επιστροφή στον Θεό ,η ΠΡΟΣΕΥΧΗ η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ,
Τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ  μόνο μπορούν  να με βοηθήσουν ,να καθαρίσουν την ΨΥΧΗ ,την ΚΑΡΔΙΑ μου ,να διώξουν το  σκοτάδι από το  ΠΝΕΥΜΑ μου .
Αλλά επειδή αυτή την χρονική στιγμή η διοικούσα εκκλησία  κατ ουσία έγινε ΚΟΣΜΟΣ και αδιαφορεί  έμπρακτα για τον ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ να περιμένουμε ηχηρή επέμβαση του Θεού .
Ανάγκη ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Μήπως μέσα στον καθένα ,είναι μία πνευματική καταιγίδα έτοιμη να ξεσπάσει ,ενάντια σε όλους και σε όλα και τότε τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει παρά μόνο η ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
Επιστροφή στον Θεό ,στον Χριστό ,ΠΡΟΣΕΥΧΗ πρίν ξεσπάσει αυτό που κρύβω μέσα μου και κάποια στιγμή
Μόνο η ΠΡΟΣΕΥΧΗ η στροφή του ΝΟΥ πρός τον Θεό σώζει τον άνθρωπο απο το να  καταστρέψει και να καταστραφεί .
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας .
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση