Γ.Μ : Αυγουστίνος Καντιώτης: “θα έρθουν μέρες που θα εισέλθουν στην εκκλησία… λύκοι βαρείς!”

Χαίρεται

Αυγουστίνος Καντιώτης: “θα έρθουν μέρες που θα εισέλθουν στην εκκλησία… λύκοι βαρείς!”

Η Ευθύνη για αυτό είναι η δική μας, είναι  δική μας αμέλεια και απροσεξία , ο λάθος τρόπος  ΠΙΣΤΗΣ  όχι ἐξ ἀκοῆς διὰ ῥήματος Θεοῦ .
Μελέτη του Λόγου του Θεού  ,ώστε να καρποφορήσει μέσα μας ,είναι ο δρόμος της ΠΙΣΤΗΣ .
Αλλά μέσω ενός άλλου είδους ειδωλολατρία , κυνηγώντας λάθος ρασοφόρους ,πρόσωπα  που έχουν χαθεί μέσα σε εξωτερικά σχήματα, μα κυρίως  χωρίς  ανάγνωση του λόγου του Θεού .
Ο Λόγος του Θεού  είναι λίπασμα  για τον σπόρο της ΠΙΣΤΗΣ ,είναι ο μόνος τρόπος   για να αυξηθεί η ΠΙΣΤΗ να γίνει δέντρο και να μην μπορεί κανένας λύκος να μας πλανήσει .
—————————————————————————————————————————-
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Καινή Διαθήκη , Επιστολή Απ. Παύλου προς Ρωμαίους Κεφ. 10
Ρωμ. 10,17     ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Θεοῦ.
 
Η ταπείνωση   της  καρδιάς  και όχι η ταπεινοσχημοσύνη , αποδεικνύεται έμπρακτα  όταν  πιστεύω στον Λόγο του Θεού  ἐξ ἀκοῆς, ,δηλαδή δέχομαι  όσα ο Λόγος του Θεού λέει και εντέλλεται ως ΝΟΜΟ .
Αυτός είναι και ο καρπός της ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ η γνώση και υπακοή στον ΛΟΓΟ του Θεού ,κάθε άλλη ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ είναι  εξωτερικό ,ψευτικό σχήμα ,που κάποια στιγμή σπάει σαν απόστημα .
 
Δεν θα με σώσει κανένας γέροντας ,ο Χριστός θα με σώσει και εκεί  με πάει ο σωστός Πνευματικός
Με πάει μου τον δείχνει και με αφήνει μετά ,στον Λόγο του Θεού να είναι πλέον ο πνευματικός οδηγός μου.
 
———————————————————————————————————————-
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,Παλαιά Διαθήκη , ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ Κεφ. 8 .
 
Δευτ. 8,3      ὃ οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ῥήματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.
 
——————————————————————————————————————–
 
Έχουμε πρόβλημα   ΠΙΣΤΗΣ  , ειδικά αυτοί που κινούνται εντός  της εκκλησίας  , το πρόβλημα όμως εχει  ρίζα  και αιτία .
Γίναμε  θαυματολάγνοι ,γεροντολάγνοι , πάμε από λάθος δρόμο πρός την απώλεια και νομίζουμε ότι είμαστε ευσεβείς σωσμένοι ,επειδή ακολουθούμε κάποιους εξωτερικούς  τύπους και κάποιους λύκους βαρείς και βλέπουμε βιντεάκια και τα μοιραζόμαστε στο viber στα social media γενικά .
Προσπαθούμε να πείσουμε  για την ΠΙΣΤΗ μας και  πιέζουμε τους άλλους να πιστέψουν ,περιγράφοντας θαύματα ,μεταφέροντας λόγια γερόντων , διδαχές  διάφορες ,βιντεάκια ,αποσπάσματα από ομιλίες , αποσπάσματα από λόγια  γερόντων .
Αλλά δεν σηκώνουμε κουβέντα ,δεν ταπεινωνόμαστε απέναντι σε μια πίεση , δεν κλείνουμε το στόμα μας ευκολά ,αποδεικνύοντας ότι μέσα μας είμαστε λύκοι βαρείς και εμείς όπως και οι οδηγοί μας ,που δεν σηκώνουν διάλογο ,κουβέντα , όπως ο πάπας ….
——————————————————————————————————————-
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  Κεφ.12 
Μαρκ. 12,24       καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ;
 
———————————————————————————————————————-
 
Το πρόβλημα  του κλήρου σε όλα τα επίπεδα  και του λαού που τους ακολουθεί  και  νομίζει ότι βρίσκεται Εν Πνευματι μέσα στην εκκλησία του Χριστού ,στο σώμα του ,στο πλήρωμα του είναι δεδομένο πλέον .
Το πρόβλημα  είναι ότι γνωρίζει το ΓΡΑΜΜΑ της Αγίας Γραφής ,τους ΤΥΠΟΥΣ της ιεράς παράδοσης ,αλλά αγνοεί  και δεν μπορεί να δεχτεί επ ουδενί λόγω ΕΠΑΡΣΗΣ ότι έχασε το ΠΝΕΥΜΑ  που αυτά περιέχουν .
Η  επιμονή στην  μελέτη ,η βαθιά γνώση της Αγίας Γραφής ,  δίνει συνεχώς νέα  τροφή για το πνεύμα  .
Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος  της πνευματικής ζωής  και της  αποφυγής της πλάνης ,των παγίδων του πονηρού ,της διάκρισης των λύκων από τους ποιμένες .
Η Αγία Γραφή ολόκληρη είναι ο λόγος του Θεού  και είναι αληθινή και απαραίτητη τροφή για την ψυχή .
Λόγος του Θεού που οδηγεί στην σωτηρία τον όλο  ‘άνθρωπο και τον διδάσκει στην επίγνωση για  τὴν  ύπαρξη και την  δύναμιν τοῦ Θεοῦ
 
 
Οι μέρες που οι λύκοι Βαρείς θα εισέλθουν στην εκκλησία  και θα ζυγιστούν  έφτασαν  …
 
Οι λύκοι βαρείς  , δεν θα δούν στις νέες ταυτότητες κανένα Θεολογικά ζήτημα , χωρίς πρόβλημα θα θελήσουν να θυσιάσουν τα αρνιά .
Θα αποδείξουν ότι πλέον έγιναν  ένα με τον κόσμο  ,θα δοκιμαστούν ,θα μετρηθούν  και θα βρεθούν  Λύκοι ..
Αλλά δεν θα προλάβουν
καθησυχάζουν τον λαό όπως έκαναν και οι ψευδοπροφήτες πρίν τις καταστροφές ,χωρίς καμία διάθεση αγώνα ενάντια στο σύστημα ,αφού πλέον είναι στο  σύστημα .
——————————————————————————————————————-
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Παλαιά Διαθήκη , τον Προφήτη Δανιήλ.
Δαν. 5,25           καὶ αὕτη ἡ γραφὴ ἐντεταγμένη· μανή, θεκέλ, φάρες.
 
———————————————————————————————————————-
 
Η πορεία κάθε αμετανόητου είναι προδιαγεγραμμένη και για τους λύκους βαρείς και για το ποίμνιο τους ,που κατατρώγουν και αδιαφορούν για το υπόλοιπο ποίμνιο και από ποιμένες έγιναν λύκοι .
μανή  Μετράει ο Θεός  όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος της ευκαιρίας  ..
θεκέλ Βρίσκει το αποτέλεσμα  λειψό …
φάρες  Στέλνει τον λύκο με τους λύκους  να αλληλοτρώγονται .
 
 
Διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς   …..
 
Τι λέει η Αποκαλύψη ,τι λέει ο Λόγος του Θεού ; αυτή είναι η  μόνη  ΑΛΗΘΕΙΑ .
Ότι περιέχει μέσα το  666 ,το χψς , ότι είναι  υποχρεωτικό δεν μπορεί να κινηθείς χωρίς αυτό  
είναι προχάραγμα  ,πρίν το κάνουν υποχρεωτικό μέσα μας ,είναι από τον σατανά ,αυτό λέει ο Λόγος του Θεού .
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση