Γερόντισσα Γαλακτία: Ο Σταυρός είναι ασπίδα και ταυτότητά μας!

Σε όλους έδινε ξύλινο σταυρό και κρεμούσανε στο λαιμό τους. Δεν ήθελε κανείς να μην μείνει χωρίς σταυρό. Έλεγε πως ο σταυρός είναι ασπίδα και ταυτότητά μας.

«Να προσεύχεσθε με την ευχή <Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με>, αλλά και Τριαδολογικά. Εγώ λέγω»:

«Πατέρα επουράνιε συγχώρεσέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Πνεύμα Άγιον φώτισέ με».

«Όποιος φοβάται, δεν φοβάται». Δηλαδή, όποιος φοβάται την αμαρτία δεν φοβάται τίποτα.

simeiakairwn

Αφήστε μια απάντηση