Οἰκουμενιστικὴ συμπροσευχὴ σὲ ἀρμενικὸ ναὸ στὴν Καβάλα!

Οἰκουμενιστικὴ “ἀρχιερατικὴ θεία λειτουργία” σὲ ἀρμενικὸ ναὸ στὴν Καβάλα, παρουσία τοῦ “Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξων” Ἀρμενίων, Κεγὰμ Χατσεριᾶν ἀλλὰ καὶ τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου Στεφανου!

Ἀριστερὰ τοῦ Κεγὰμ Χατσεριάν ὁ βουλευτὴς ΝΔ Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης.

Ἡ ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητα Καβάλας

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΓΙΝΗ 18/09/2023  thracenews.gr

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀρχιερατικὴ θεία λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητας Καβάλας, παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξων Ἀρμενίων κ.κ. Κεγὰμ Χατσεριᾶν ἀλλὰ καὶ τοῦ Μητροπολίτη κ.κ. Στεφάνου. ὁ Κωνσταντῖνος Παπακοσμᾶς, ἐξιστορεῖ μερικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῶν Ἀρμενίων στὴν Καβάλα.

Ἐπιπλέον ἀναφέρει πληροφορίες γιὰ τὸν Ἀπραὰμ Ἀσυριᾶν μία μορφὴ τῆς Ἀρμενικῆς κοινότητας Καβάλας, ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ πρὶν ἀκριβῶς δύο χρόνια, στὶς 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Ἀναλυτικὰ σὲ ἀνάρτησή του στὸ facebook ἀναφέρει:

Ἡ πρώτη Ἀρμενικὴ Κοινότητα διαμορφώνεται στὴν Καβάλα μετὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦ 1894 – 96 ἀπὸ τὸν Σουλτάνο Ἀβδοὺλ Χαμίντ.

Μετὰ τὴ Γενοκτονία τοῦ 1915 ἀπὸ τοὺς Τούρκους, πολλοὶ Ἀρμένιοι, ξεριζωμένοι ἀπὸ τὰ πατρογονικά τους ἐδάφη, βρίσκουν καταφύγιο στὴν Καβάλα καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή. Ἀκόμη περισσότεροι ἔρχονται κατὰ κύματα τὸ 1922 καὶ διοικοῦνται πλέον ἀπὸ Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση.

Ἡ κοινότητα ἀποκτᾶ τὴν πρώτη της ἐκκλησία τὸ 1912, ἡ ὁποία ὅμως ἐξαιτίας τῶν πολιτικῶν ἀλλαγῶν, παύει νὰ λειτουργεῖ τὸ 1913. Τὴν ἴδια ἐποχὴ λειτουργεῖ καὶ τὸ πρῶτο σχολεῖο, σὲ ξύλινο παράπηγμα στὴν περιοχὴ τοῦ δημοτικοῦ κήπου μὲ περίπου 90 μαθητές.

Τὸ 1932 οἱ Ἀρμένιοι ἀποκτοῦν τὸν Ἱερὸ ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πίσω ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Παύλου καὶ φυσικὰ ἔχουν καὶ μόνιμο ἱερέα. Τὸ σχολεῖο μεταφέρεται στὶς παράπλευρες τοῦ ναοῦ αἴθουσες, ἡ κοινότητα ὀργανώνεται καλύτερα καὶ ἔχει πλέον καὶ μία πνευματικὴ ἑστία. Παράλληλα ἄρχισαν νὰ δραστηριοποιοῦνται τοπικοὶ σύλλογοι, φιλανθρωπικοί, ἀθλητικοί, πολιτιστικοί, ὑπάρχει ἀρμενικὴ νεολαία καὶ διοργανώνονται ἐκδηλώσεις μὲ θεατρικὲς παραστάσεις, παραδοσιακοὺς χορούς, ἀθλητικὲς συναντήσεις κ.λ.π.

Οἱ Ἀρμένιοι ἐντάσσονται ὁμαλὰ στὴν τοπικὴ κοινωνία καὶ συμβάλουν στὴν οἰκονομική της ἀνάπτυξη. Ἀξίζει ν΄ ἀναφέρουμε τὶς ἐταιρίες καπνοῦ Τακβοριᾶν καὶ Μισσιριᾶν, ποὺ ἔχουν δώσει ἐργασία σὲ Ἕλληνες καὶ Ἀρμένιους, ἡ πρώτη μέχρι τὰ πρῶτα μεταπολεμικὰ χρόνια, ἡ δεύτερη μέχρι τὶς μέρες μας.

Ἡ Κοινότητα ἀναπτύσσεται οἰκονομικὰ καὶ ἀριθμητικά, προσεγγίζοντας τὰ 1000 – 1500 ἄτομα. Ἡ ὅλη ὅμως εἰκόνα ἀνατρέπεται τὸ 1946 – 47 μὲ τὸ μεγάλο κύμα παλιννοστούντων στὴν τότε Σοβιετικὴ Ἀρμενία καὶ τὴ μετέπειτα μετανάστευση πρὸς Ἀργεντινή, Καναδά, Αὐστραλία κ.λ.π.

Σήμερα ἡ Κοινότητα ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα μικρὸ ἀριθμὸ Ἑλλήνων πολιτῶν ἀρμενικῆς καταγωγῆς, ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστες ποὺ ἦρθαν στὴν πόλη μὲ τὴ δεκαετία τοῦ 1990 καὶ δὲν ξεπερνᾶ τὰ 100 ἄτομα. Εἶναι ὅμως ὀργανωμένη μὲ τὴν Ἐφορεία τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Ἱερέα ποὺ λειτουργεῖ ἐκ περιτροπῆς σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης καὶ ἔχει ἕδρα τὴν Κομοτηνὴ καὶ μὲ τὸ παράρτημα «Σεβᾶν» τοῦ Ἀρμενικοῦ Σταυροῦ Ἐλέους Μακεδονίας – Θράκης, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε τὸ 1932 καὶ ἀποτελεῖ μία μὴ κυβερνητική, μὴ κερδοσκοπική, ἐθελοντικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ ὀργάνωση.

Πρὶν δύο χρόνια τέτοιες ἡμέρες (19 Σεπτεμβρίου 2021) ἔφευγε ἀπὸ τὴν ζωὴ μία ἐμβληματικὴ μορφὴ τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητας Καβάλας ὁ Ἀπραὰμ Ἀσυριᾶν, τότε εἶχα γράψει: “Ὁ θάνατος τοῦ Ἀπρααμ Ἀσυριᾶν τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ πάντα χαμογελαστοῦ Καβαλιώτη μᾶς ἔχει συγκλονίσει. Δὲν ἔχει περάσει οὔτε ἕνας χρόνος ἀπὸ τότε ποῦ μοῦ ἐμπιστεύτηκε τὴν ἱστορία τῆς Ἀρμενικῆς κοινότητας Καβάλας, ποὺ ὑπηρέτησε δεκαετίες ὁλόκληρες τόσο αὐτὸς ὅσο καὶ ὁλόκληρη ἡ οἰκογένειά του. Μιλοῦσε μὲ καμάρι γιὰ τὴν προκοπὴ τῶν Ἀρμενίων ἀλλὰ καὶ τὶς δύσκολες συνθῆκες ποὺ ἀντιμετώπισαν. Μὲ κάθε τρόπο τιμοῦσε τὴν γενοκτονία τοῦ Ἀρμενικοῦ λαοῦ, ὅπως καὶ ἦταν πάντα παρὼν στὶς Ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ εἰδικὰ στὶς ἀποδόσεις τιμῆς στὸν Ποντιακὸ καὶ Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμό.

Κάθε συνάντηση μαζί του καὶ μία ὄαση Ἱστορίας καὶ αἰσιοδοξίας. Ἡ συζήτηση ἔκλεινε πάντα μὲ ἕνα χαριτωμένο ἀνέκδοτο ποῦ ἔλεγε μὲ τὸν δικό του μοναδικὸ τρόπο. Στόχος του ἡ ἱστορία τοῦ Ἀρμενικοῦ λαοῦ στὴν Καβάλα νὰ ἔχει τὴν θέση της στὸ Δημοτικὸ Μουσεῖο. Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀγαπητὲ Ἀπρααμ. Θερμὰ συλλυπητήρια στοὺς οἰκείους σού”. Ὑπολογίζεται ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ζοῦσαν στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία περισσότεροι ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια Ἀρμένιοι. Ἀπὸ αὐτούς, δυτικὲς καὶ ἀρμενικὲς πηγὲς ὑποστηρίζουν ὅτι σφαγιάστηκε τὸ 1,5 ἑκατομμύριο. Ἡ Συμβολικὴ μέρα τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων θεωρεῖται ἡ 24η Ἀπριλίου τοῦ 1915, ὅταν ξεκίνησε πογκρὸμ ἐναντίον τῆς Ἀρμένικης κοινότητας τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Νεοτούρκους, στὸ ὁποῖο λιντσαρίστηκαν ἑκατοντάδες ἄνθρωποι. (Στοιχεῖα τῆς ἱστορίας τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητας Καβάλας εἶναι ἀπὸ συνέντευξη τύπου ποὺ εἶχε δοθεῖ τὸ 2015 στὸ πλαίσιο τῆς ἀπόδοσης μνήμης γιὰ τὰ 100 χρόνια της Γενοκτονίας . Γιὰ τὴν Ἀρμενικὴ Κοινότητα Καβάλας εἶχε μιλήσει ἡ σημερινὴ πρόεδρος τῆς Κοινότητας κ. Μαρὶ Καλαϊτζιᾶν).

aktines

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/09/blog-post_85.html

Αφήστε μια απάντηση