ΑΡΘΡΑ 28 Σεπ 2023 - 12:20

Γ.Μ : ἐσχάτη ὥρα …

Γ.Μ : ἐσχάτη ὥρα …
Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη , ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ.24  
Ματθ. 24,15       Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ -ὁ ἀναγινώσκων νοείτω-
 
 
τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως…
 
Το πνεύμα παραμένει ίδιο διαχρονικά  , τα πρόσωπα , οι άνθρωποι που το φέρουν αλλάζουν μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας .
Ο σατανάς ως πνεύμα χρειάζεται  σώμα  ,έτσι επιλέγει το ανθρώπινο κουφάρι  που είναι συνεργάσιμο
Το καταλαμβάνει , μπαίνει μέσα σε αυτο και το οδηγεί ως όχημα ,με έναν και μόνο σκοπό ,την καταστροφή όσων περισσότερων ανθρώπων μπορεί .
—————————————————————————————————————————–
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη , ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α’
Α Ιω. 2,18           Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.
 
ἐσχάτη ὥρα ἐστί,
Αυτό γινόταν στο παρελθόν ,γίνεται κα τώρα ,θα γίνει και στο μέλλον με τον αντίχριστο .
Πρίν τον χειρότερο από όλους ,τον  πιο πονηρό ,,τον πιο μοχθηρο  ,ύπουλο , κακό άνθρωπο της ανθρώπινης ιστορίας ,θα  εμφανίστηκαν και θα εμφανιστούν κατά τόπους  μικρότερης εμβέλειας  αντίχριστοι .
ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.
 
Όταν  εμφανίζεται ένας  άνθρωπος μέσα στην ιστορία  ενός τοπου ,μιάς χώρας  ,παμπόνηρος , που υπερηφανεύεται και επιδεικνύει την παρα φύση ζωή του ,που εναντιώνεται στον Λόγο του Θεού ,στο Ευαγγέλιο .
Παρουσιάζεται ως σωτήρας για να πλανήσει ,να γοητεύσει  τον κόσμο ,τότε γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.
για αυτή την χωρα ,για αυτόν τον τοπο .
 
———————————————————————————————————————-
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’
 
Β Τιμ. 3,13         πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.
 
Σαν Χώρα είμαστε στην ἐσχάτη ὥρα  στην ΄΄ωρα πρίν την καταστροφή ,είμαστε  στην αρχή των ωδίνων  , που πλησιάζει το κακό   τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.
 
————————————————————————————————————————–
Τα σημεία  δείχνουν ότι πλησιάζει  η καταστροφή   και ξεκίνησε από την Θεσσαλία .
Η εμφάνιση  ως σωτήρα ενός   αρσενοκοίτη  που για τον Θεο  είναι βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως  δηλαδή εγκαταλελειμμένος από την χάρη του Θεού και πλήρης  πονηρού πνεύματος ,σαγήνης και γοητείας 
Ο  κόσμος  εξίσου σε ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ  να πιστεύει σε αυτόν  τον  μικρό αντίχριστο Θεομάχο υποκριτή  για σωτήρα
Αποδεικνύει  ότι είμαστε ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
————————————————————————————————————————-
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β’
Β Θεσ. 2,3         μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
υἱὸς τῆς ἀπωλείας
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ μας έφερε  τον μικρο υποκριτή ψεύτη ,έναν μικρο αντίχριστο στο προσκήνιο να διεκδικεί την εξουσία ,ασκώντας δαιμονική γοητεία ,σαγήνη και να πλανά  τους αποστάτες .
Δεν είναι δυνατόν ενας λογικός άνθρωπος να πιστεύει έναν αρσενοκοίτη και να στηρίζει τις ελπίδες σε έναν ΄άνθρωπο που εγκατέλειψε έμπρακτα τον Θεό με τις πράξεις και τις επιλογές του και τον εγκατέλειψε και ο Θεός
Μόνο όσοι χάνουν τον Θεο ,τον εγκαταλείπουν ΑΠΟΣΤΑΤΟΥΝ χάνουν το ΦΩΣ δεν βλέπουν την ΑΛΗΘΕΙΑ
Αυτοί βλέπουν για σωτήρα ένα βδελυγμία της ερημώσεως που θελει μόνο την καταστροφή κάθε ανθρώπου γιατί ειναι κατοικητήριο δαιμόνων .
Τωρα απλά περιμένουμε την ΚΑΤΑΤΡΟΦΗ και όποιος προλάβει πρόλαβε …
 
 
τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας .
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση