Επιτρέπεται, πριν κοινωνήσουμε, να ασπαζόμαστε το χέρι του λειτουργού;

Επιτρέπεται, πριν κοινωνήσουμε, να ασπαζόμαστε το χέρι του λειτουργού;

Αφήστε μια απάντηση