Ισραήλ: ” εκκενώστε προς το άγνωστο” Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδας και Γάζης: “δεν το κουνάω πουθενά”

(Εκ της ιστοσελίδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016, Κυριακή της Τυρινής, όπου εορτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη του Αγίου Πορφυρίου Επισκόπου Γάζης στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην Γάζα).

 
Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ

Προσευχόμαστε για τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιβεριάδος και Πατριαρχικό Επίτροπο Γάζης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κ. Αλέξιο, ο οποίος ζώντας τη φρίκη του πολέμου στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, δεν εγκαταλείπει το ποίμνιο που του εμπιστεύτηκε ο Χριστός και η Εκκλησία, πεπεισμένος πως το μεγαλύτερο όπλο για την ειρήνευση και την συνύπαρξη των λαών είναι η προσευχή. Άξιος, άξιος, άξιος!

Ιερά Μονή Αγίου Πορφυρίου Αρχιεπισκόπου Γάζης του Θαυματουργού, στην πόλη της Γάζας, (λωρίδα της Γάζας)του Ελλ. Ορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων.

 
Συμφώνως προς τον βιογράφο αυτού διάκονο Μάρκο, ο άγιος Πορφύριος προσήλθε εκ Θεσσαλονίκης, πόλεως της καταγωγής αυτού, περί το έτος 380 μ.Χ. εις την Αγίαν Γη και εμόνασε εις τινά Ιερά Μονή αυτής παρά τον Ιορδάνη ποταμό διακριθείς εις την άσκησι και πάσα αρετή.
Ασθενήσας, ανήλθεν εις Ιεροσόλυμα και εθεραπεύθη δια της Χάριτος του Θεού. Το 392 μ.Χ. εχειροτονήθη Πρεσβύτερος και Σταυροφόρος του Ναού της Αναστάσεως. Το 395 μ.Χ. εχειροτονήθη επισκόπος Γάζης.
 
Προσελθών εις Γάζαν συνήντησεν οξείαν αντίδρασιν παρά των Ελλήνων ειδωλολατρών, καθ᾽ ότι η Γάζα παρέμενεν εισέτι ισχυρόν προπύργιον του ειδωλολατρικού Ελληνισμού. Η αντίδρασις των ειδωλολατρών εναντίον των Χριστιανών της Γάζης ήτο ισχυρά, εις σημείον εκκινήσεως διωγμών και απαγορεύσεως ανεγέρσεως Εκκλησιών.
 
Μεταβάς εις Κωνσταντινούπολιν, έλαβε διάταγμα παρά του αυτοκράτορος Αρκαδίου, τη εισηγήσει και βοηθεία της αυτοκρατείρας Ευδοξίας, δυνάμει του οποίου εκήρυξε τον Χριστιανισμόν εις Γάζαν, κατέστρεψεν ειδωλολατρικούς ναούς, και κυρίως τον Ναόν του Μάρνα ίδρυσε χριστιανικούς Ναούς και εργασθείς ιεραποστολικώς, εγκατέστησεν τον Χριστιανισμόν, προσελκύσας χιλιάδας ψυχών εις αυτόν.
 
Έκτοτε η Γάζα παρέμεινε μία των Επισκοπών της Εκκλησίας Ιεροσολύμων με λατρευτικόν κέντρον αυτής Ιερόν Ναόν αφιερωμένον εις το όνομα του Αγίου Πορφυρίου και οικοδομηθέντα πέριξ και άνω του τάφου αυτού.
 
Ο τάφος ούτος του Αγίου και ο Ιερός Ναός αυτού αποτελούν το λατρευτικόν κέντρον της Ελληνορθοδόξου Αραβοφώνου Κοινότητος του Πατριαρχείου, αριθμούσης περί τας τρεις χιλιάδας μέλη και επιβιούσης των δεινών συνθηκών, συνεπεία της διαμάχης και των συνεχών συρράξεων μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, υπό τον πνευματικόν ποιμένα αυτής Πατριαρχικόν Επίτροπον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Τιβεριάδος κ. Αλέξιον.
 
(Εκ της ιστοσελίδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016, Κυριακή της Τυρινής, όπου εορτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη του Αγίου Πορφυρίου Επισκόπου Γάζης στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην Γάζα).
 
Εχθές Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023, μιλήσαμε τηλεφωνικά με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Αλέξιο. Είναι όλοι τους, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, μέχρι στιγμής. Φιλοξενεί δε στο μοναστήρι και έχουν βρει εκεί καταφύγιο πάνω από εκατόν πενήντα χριστιανοί επί το πλείστον, αλλά και μουσουλμάνοι, που καταστράφηκαν ολοσχερώς τα σπίτια τους. Βοηθός του ο ιερομόναχος π. Σίλας και όλη η εκλεκτή συνοδεία τους. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε να τους δίνει ο Θεός δύναμη. Μεγάλη αγκαλιά αγάπης ο δεσπότης Αλέξιος, ένας ήρωας επίσκοπος μέσα στην δίνη του πολέμου, αυτός και η συνοδεία του. Άξιος, άξιος, άξιος!
(Σήμερα Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 στο μοναστήρι στην Γάζα, οι άμαχοι φιλοξενούμενοι έχουν φτάσει τους εξακόσιους και αυξάνεται ο αριθμός ολοένα).

Αφήστε μια απάντηση