Γ.Μ : Πρίν την παγκόσμια κλήση .
Χαίρεται
Απόσπασμα σπό την Αγία Γραφή .την Καινή Διαθήκη , το ατά Ιωάννη Ευαγγέλιο .
Ιω. 14,6             λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι  μια εσωτερική κατάσταση που θέλει τον χρόνο της ,θέλει την προετοιμασία της ,αυτά είναι διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο .
Για τον ληστή στον σταυρό ήταν θέμα λεπτών ,για κάποιους είναι θέμα πολλών ετών
Ενώ για κάποιους δεν θα έλθει ποτέ ,γιατί δεν ακολούθησαν τον σωστό δρόμο την ΟΔΟ , αυτό είναι η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ η αδυναμία ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ,η άρνηση του Χριστού ως Θεανθρώπου ,η απιστία στο πρόσωπο του .
Όλα αυτά είναι γνωστά στον Θεό ,για τον καθένα μας με ασύλληπτη  λεπτομέρεια ,αν ,πως και ποτέ θα έλθουμε σε κατάσταση ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
Οι παγκόσμιες εξελίξεις  που  παραχωρεί ο Θεός να συμβαίνουν έναν σκοπό έχουν ,να φέρουν σε κατάσταση ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ τους δυνάμενους να μετανοήσουν .
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που διά Ιησού Χριστού ,χτυπάει την πόρτα της καρδιάς όλων μας .
Η Πίστη μας στον Χριστό ,στις εντολές του .στα λόγια του .στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ της εκκλησίας του ,είναι το κλειδί για να ανοξει η καρδιά μας και να δεχτεί την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος  ,της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
 
Τώρα που ξεκινάει το πανηγύρη στον Ευφράτη και γύρω από αυτόν ,είναι η αρχή των ωδίνων .η κλήση για ΜΕΤΑΝΟΙΑ που περνάει από την ΠΙΣΤΗ ,εμπιστοσύνη , ΑΓΑΠΗ πρός το πρόσωπο του Χριστού .
Αν δεν δώ τον Χριστό ως ΣΩΤΗΡΑ ,ως Θεάνθρωπο ,ως μόνη όδο σωτηρίας .ως την μόνη ΑΛΗΘΕΙΑ σε ότι λέι και μου πεί μέσω των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ .
Δεν πρόκειται ούτε στην ΜΕΤΑΝΟΙΑ να φτάσω .αλλά ούτε και να αντέξω την κλήση που θα κληθεί όλος ο πλανήτης σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.
 
Ερχεται  η  Αρχή ωδίνων .η ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ για όλον τον πλανήτη
Ενα πρ’οσωπο  .’ενας μόνο μπορεί να μας οδηγήσει στον δρόμο της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  
Να λάβουμε την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ,να δούμε  τον ΠΑΤΕΡΑ.
 
 
 
Ο πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 
 
 
 
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση