ΑΡΘΡΑ 28 Οκτ 2023 - 21:08

Γ.Μ : Το φυτίλι άναψε ….

Γ.Μ : Το φυτίλι άναψε ….
Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Καινή Διαθήκη. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Λουκ. 12,49        Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!
Το φυτίλι άναψε  ,μέχρι να φτάσει στην μπόμπα, μας δίνεται χρόνος ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 
Όταν σκάσει η πρώτη μπόμπα ,μπορεί στο Ιράν ,μπορεί οπουδήποτε ,τότε τα γεγονότα θα  θα τρέχουν με ασύλληπτη ταχύτητα και δεν θα υπάρχει χρόνος για ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Τότε κάθε κίνηση πρός τον Θεό ,θα είναι ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ σαν αυτή που είχε ο ΙΟΥΔΑΣ…
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Παλαιά Διαθήκη .ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΕΦ. 1
 
Γεν. 1 ,26  καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν
 
Το  κατ᾿ εἰκόνα του Θεού για κάθε  άνθρωπο είναι δεδομενο , όλοι μας ,ο καθένας ξεχωριστά ,είμαστε εικόνες του Θεού .
Το  καθ᾿ ὁμοίωσιν  είναι όμως επιλογή  του καθενός μας και έχει να κάνει με την βαθιά και εσωτερική  απόφαση να γίνουμε παιδιά του Θεού ,να του μοιάσουμε .
Το  κατ᾿ εἰκόνα του Θεού είναι το δυνάμει  , που αν ο άνθρωπος το αποφασίσει να αφεθεί στο σχέδιο του Θεού ,στο θέλημα του
Είναι απλά θέμα υπομονής και χρόνου το  καθ᾿ ὁμοίωσιν και αυτό ο Θεός το προγνωρίζει .
Από το κατ εικόνα στο καθ ομοίωση κανονικά πάμε μέσω εκκλησίας ,μέσω των Μυστηρίων ,μέσω της ιεροσύνης , δια Ιησού Χριστού εν Πνεύματί Αγίω .
Αν όμως η εκκλησία έχει καταληφθεί από κενόδοξους ιερείς, γοητές ,πλάνους ,ποίμνιο που εμποδίζει τους εκλεκτούς να μπούν, που πλανώνται και πλανούν ,τότε χρειάζεται ΠΟΛΕΜΟΣ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Παλαιά Διαθήκη .ΙΕΖΕΚΙΗΛ- ΚΕΦ. 9
 
Ιεζ. 9,6 καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου ἄρξασθε …..
 
Ο κλήρος στην πλέιονότητα του , το ράσο αδιαφορεί σς βάθος για τον λαό του Θεού  ,έχοντας μια υπεροπτική φαρισαική στάση αυτοδικαίωσης .
Δεν ενδιαφέρονται για την σωτηρία των Ψυχών ,αλλά για την αυτοπροβολή και την εξωτερική τους εικόνα .
Κόλλησαν δυτικούς υιούς ,μετά τα πολλά πάρε δώσε με το Βατικανό και την Ευρώπη .
Έτσι ο Θεός  δίνει εντολή  πρεσβύτερον καὶ νεανίσκον καὶ παρθένον καὶ νήπια καὶ γυναῖκας ἀποκτείνατε εἰς ἐξάλειψιν
Όπως οι προτεστάντες και οι καθολικοί ,δείχνουν εξωτερικό ενδιαφέρον για τις ΚΟΙΛΙΕΣ του λαού ,για έργα φιλανθρωπιας , για τα φαινόμενα , έχουν και τα αντίστοιχο άρρωστο ,πλανεμένο ποίμνιο που τους ακολουθεί.
Έτσι επεμβαίνει ο Θεός και αρχίζει την εκκαθάριση .
Ο πόλεμος θα γίνει . η σφαγή θα ξεκινήσει και έχει ήδη ξεκινήσει ἀπὸ τῶν ἁγίων ….
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Καινή Διαθήκη. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
 
 
Λουκ. 3,17         οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος  είναι ο  απαραίτητος  παγκόσμιος  πειρασμός ,είναι το φτυάρι  που θα μπεί πρώτα στην Εκκλησία ,στον ἅλωνα αὐτοῦ.
Είναι η απαραίτητη επέμβαση της πρόνοιας του Θεού ,για να διαφυλάξει τους ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ του ,κάποιους να πάρει πρόωρα ,κάποιους να τους αφήσει να στηρίζουν τα αδελφία τους .
Μα κυρίως για να  αποδώσει ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σε όσους υποσχέθηκαν να τον υπηρετούν ,να ξεχωρίζουν τους  ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ από τα ΚΥΝΑΡΙΑ  και να τους σώζουν
αυτοί έγιναν ΚΟΣΜΟΣ  και ένα με τα ΚΥΝΑΡΙΑ .
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Καινή Διαθήκη  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
 
Ματθ. 5,48        Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.
 
Όταν στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει το  καθ᾿ ὁμοίωσιν  εννοεί το Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι  που  αναφέρει στην Καινή Διαθήκη .
Ο Θεός είναι ΤΕΛΕΙΟΣ δεν του λείπει κάτι ,τα περιέχει όλα  ,απο αυτόν ξεκινούν τα πάντα ,είναι η πηγή για τα πάντα ,την ύλη ,την ενέργεια .
Έτσι και το σχέδιο του για τον καθένα μας , η πλοκή , η πρόνοια του  ,για να μας οδηγήσει στην τελειότητα ,μέσα στον χρόνο ,είναι ΤΕΛΕΙΟ 
Ο Θεός προγνωρίζει και προβλέπει για εμάς και μας φτιάχνει νέα μονοπάτια ,δρόμους ,επιλογές .λύσεις ,με σκοπό την ΣΩΤΗΡΙΑ μας και ο πόλεμος όταν χρειαστεί .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Καινή Διαθήκη.  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ματθ. 6,33        ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
 
Ο Θεός  είναι   ΠΝΕΥΜΑ  , είναι ΚΥΡΙΟΣ ,είναι  τρία πρόσωπα , ο Πατήρ .ο Υιός και το Αγίον Πνεύμα ,είναι ασύλληπτης ,άπειρης  ,πνευματικής χωρητικότητας ουσία  .
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπολογίσει ,να προνοήσει ,να σχεδιάσει , τα πάντα ,για τον άνθρωπο ,το πλάσμα του ,για να το οδηγήσει στην ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ, τὴν βασιλείαν τοῦ.
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Παλαιά Διαθήκη .ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ- ΚΕΦ. 23.
 
Παρ. 23,26         δός μοι, υἱέ, σὴν καρδίαν, οἱ δὲ σοὶ ὀφθαλμοὶ ἐμὰς ὁδοὺς τηρείτωσαν·
Δος μου εξ ολοκλήρου, παιδί μου, την καρδιά σου, και τα μάτια σου ας προσέχουν, ώστε να γνωρίζης και να βαδίζης τους ιδικούς μου δρόμους.
Ζητώντας μόνο την ελευθερή συναίνεση μας , την υπομονή μας ,μπορεί να μας οδηγήσει στην  Βασιλεία του . Παρά τα λάθη μας ,τις αμαρτίες μας ,τις πτώσεις μας , που είναι δεδομένες ,και τις ξερει πριν τις κάνουμε 
ο Θεός μπορεί να  ξεκλειδώσει κάθε κλειδαριά ,να ρίξει κάθε εμποδιο ,να σβήσει κάθε χρέος .
Αρκεί να του αφεθούμε ολοκληρωτικά ,με υπομονή και προσευχή .
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ   Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν
Δεν πα να γίνει ο τρίτος Παγκόσμιος πόλεμος ,δεν παν να πεινάσουμε ,να διψάσουμε , σε καλό θα μας βγεί στο τέλος .
Για  όποιον αφεθεί στο σχέδιο του Θεού ,σε οποιεσδήποτε συνθήκες επιτρέψει να ο Θεός και δοξάζει τον Θεό  ,με την ΚΑΡΔΙΑ του ,αυτός είναι ΤΕΛΕΙΟΣ .
 
 
 
Όποιος βλέπει το φυτίλι που έχει ανάψει ,ας ετοιμάζεται Εν Μετανοία και για το ΜΠΑΜ  ….
 
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση