ΑΡΘΡΑ 2 Νοέ 2023 - 21:09

Γ.Μ : Η αιτία του κακού …

Γ.Μ : Η αιτία του κακού …
Χαίρεται
Άγιος Κοσμάς ο Αίτωλος 
Τον Πάπα να Καταράσθε διότι αυτος είναι η  αιτία του κακού.
Πάπας Φραγκίσκος: 
Δεν πρέπει να συνηθίσουμε στους πολέμους, η ανθρώπινη σοφία μπορεί να βάλει τέλος
 
Η ανθρώπινη σοφία οδήγησε στην απώλεια του παραδείσου .
 
Ο πνευματικός  πατέρας  της δύσης μίλησε ,και τι είπε ; αυτό που είπε και ο σατανάς στους πρωτοπλάστους ,αυτό που λέει συνεχώς ,με σκοπό να πλανήσει κάθε άνθρωπο .
Αγνόησε τον Θεό και τις εντολές του για να γίνεις Θεός και έτσι κάνει τον άνθρωπο δεσμιό του.
Για αυτό αποτελεί διαχρονικά τον ψευδοπροφήτη, που θα φέρει και θα προβάλλει τον αντίχριστο ως σωτήρα.
Γεν. 3,5             ᾔδει γὰρ ὁ Θεός, ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν.
 
Να αγνοήσετε τον Θεό  ,να τον παρακούσετε ,μην πιστεύεται ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν  που είπε ο Κύριος ,ο Θεός .
Ο  άνθρωπος του αντιχρίστου  , η πνευματική  καταραμένη Θέση που όποιος την αναλάβει γίνεται όργανο του σατανά ,
Γίνεται  ψευδοπροφήτης ,που λαλεί τα του σατανά ,ενώ παριστάνει τον άνθρωπο του Θεού ,τον προφήτη.
τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Αυτός είναι η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ του κακού ,αυτή η Θέση του πάπα είναι καταραμένη και αυτός καταραμένος Εγκαταλελειμένος από την Θεία Χάρη .ενεργεί υπό την καθοδήγηση του σατανά και δεν μπορεί να το δεί τυφλωμένος από την υπερηφάνεια ,την έπαρση .τα πάθη του .
Αυτό δεν πρόκειται και δεν μπορεί να αλλάξει πλέον ,είναι  δεδομένο ότι θα συνεχιστεί εώς συντελείας  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Για αυτό κάθε κοινωνία και συναλλαγή μαζί του είναι ΘΑΝΑΤΟΣ ,μακριά …
Αποκ. 20,10        καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε.
 
Η κοινωνία και συνανστροφή μαζί του ,στον κύκλο όσων τον προσκυνούν είναι και σημαίνει ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ .
Θάνατος ο οποίος είναι  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  .είναι ο δρόμος της  ΠΛΑΝΗΣ ,της ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΣ του σατανά 
 
 
Και όμως αυτός είναι η αιτία του κακού ,αυτός είναι η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ δισεκατομμυρίων που  νεκρώθηκε και βρώμισε και παρασύρει στον πνευματικό Θάνατο ,στον άδη  ,όσους τον πιστεύουν ,που είναι δισεκατομμύρια .
 Ο Θεός ξέρει μόνο αν σε αυτά τα δις ανθώπων ,ποιοί και πόσοι έχουν την δυναμή να μετανοήσουν ,να ξεφύγουν από τον ψευδοπροφήτη .
Για αυτό θα δώσει την   ΑΝΑΛΑΜΠΗ να διαφωτίσει και να σώσει αυτούς που ακόμα έχουν την δυναμή της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .να ξεφύγουν από την ΠΛΑΝΗ του ψευδοπροφήτη .
 
 
Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ
 
Όταν δεν παραιτήσαι μετά από δύο προσπάθειες και θέλεις να τον αλλάξεις  , γίνεσαι σαν αυτόν ,ανυπάκουος ,εγωιστής ,υπερήφανος ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ …
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση