ΑΡΘΡΑ 9 Νοέ 2023 - 19:33

Γ.Μ : Έρχεται …

Γ.Μ : Έρχεται …
Χαίρεται
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή διαθήκη ,Αποκάλυψη Κεφ.12
Αποκ. 12,15        καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ.
 
Η γυναίκα είναι η Εκκλησία του Χριστού , ο διάβολος προσπαθεί από την μία να την πνίξει με  την αίρεση ,την κακοδοξία , που έχουν συγκεντρωθεί πλέον και λέγονται ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκλλησιών 
Από την άλλη με τα βρώμικα χρήματα που ρέουν από την Ε.Ε τους  ἐργάτες τοῦ σατανᾶ  ως ΕΣΠΑ και πλέον έχουν γίνει δεδομένοι πόροι για την Εκκλησία ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ..
Έτσι καταλήγουμε σε αυτά που αναφέρει προφητικά ο Άγιος Νήφων
Ἅγιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς
Μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος, παιδί μου, δὲν θὰ ἐκλείψουν οἱ προφῆτες Κυρίου τοῦ Θεοῦ, καθὼς ποτὲ δὲν θὰ λείψουν καὶ οἱ ἐργάτες τοῦ σατανᾶ.
 Στὶς ἔσχατες ὅμως ἡμέρες, ὅσοι θὰ δουλέψουν ἀληθινὰ στὸ Χριστό, θὰ κρύψουν ἔξυπνα τοὺς ἑαυτούς τους ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. 
 Καὶ ἂν δὲν κάνουν σημεῖα καὶ τέρατα ὅπως σήμερα, θὰ βαδίζουν πάντα στὸ δύσκολο δρόμο μὲ κάθε ταπείνωση. 
Αὐτοὶ θὰ βρεθοῦν στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μεγαλύτεροι ἀπὸ τοὺς σημειοφόρους πατέρες.
 Διότι στὴν ἐποχή τους δὲν θὰ ὑπάρχει κανεὶς ποὺ νὰ τὸν βλέπουν νὰ κάνει σημεῖα θαυμαστά, ὥστε νὰ ἀναζωπυρώνεται τὸ φρόνημά τους, γιὰ νὰ προχωροῦν σὲ πνευματικοὺς ἀγῶνες. 
Διότι ὅσοι θὰ κατέχουν τοὺς ἱερατικοὺς θρόνους σὲ ὅλον τὸν κόσμο, θὰ εἶναι ἐντελῶς ἀκατάλληλοι καὶ δὲν θὰ ἔχουν ἰδέα ἀπὸ ἀρετή.
 
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἡγέτες τῶν μοναχῶν θὰ εἶναι ὅμοιοι. 
Θὰ ἔχουν καταβληθεῖ ἀπὸ τὴ γαστριμαργία καὶ τὴν κενοδοξία, ὥστε θὰ ἀποτελοῦν μᾶλλον σκάνδαλο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι ὑπογραμμό. 
Γιὰ αὐτὸ θὰ παραμεληθεῖ ἡ ἀρετή. Θὰ βασιλεύει παντοῦ ἡ φιλαργυρία.
 Ἀλλοίμονο ὅμως στοὺς μοναχοὺς ποὺ θὰ εὐποροῦν σὲ χρυσάφι. 
Διότι αὐτοὶ θὰ εἶναι ὄνειδος στὰ μάτια τοῦ Κυρίου καὶ δὲν πρόκειται νὰ δοῦν Θεοῦ πρόσωπο. 
Μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ θὰ τοκίζουν τὰ χρήματά τους. 
Δὲν θὰ προτιμοῦν νὰ τοὺς τὰ πολλαπλασιάζει ὁ Θεὸς μὲ τὴν ἐλεημοσύνη στοὺς φτωχούς.
 Γιὰ αὐτὸ καί, ἂν δὲν ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτὴ τὴν πλεονεξία, θὰ καταποντιστοῦν στὸν τάρταρο. 
Τότε, λοιπόν, καθὼς εἶπα καὶ προηγουμένως, ἀπὸ ἄγνοια θὰ πλανηθοῦν οἱ πιὸ πολλοὶ στὸ χάος τῆς πλατείας καὶ εὐρύχωρης ὁδοῦ τῆς ἀπωλείας
 
Συμβαίνουν τώρα  
 
Μην περιμένετε  πλέον την σωτηρία από τα όργανα , από τα σκεύη που υποσχέθηκαν να υπηρετούν τον Θεό και να φροντίζουν τους ημιθανείς αδελφούς τους .
Πλανήθηκαν έγιναν λύκοι βαρείς στην πλειονότητα τους ὅσοι  κατέχουν τοὺς ἱερατικοὺς θρόνους σὲ ὅλον τὸν κόσμο, καὶ οἱ ἡγέτες τῶν μοναχῶν  εἶναι ὅμοιοι. 
εἶναι ἐντελῶς ἀκατάλληλοι καὶ δὲν θὰ ἔχουν ἰδέα ἀπὸ ἀρετή. βασιλεύει παντοῦ ἡ φιλαργυρία ἔχουν καταβληθεῖ ἀπὸ τὴ γαστριμαργία καὶ τὴν κενοδοξία, ὥστε ἀποτελοῦν μᾶλλον σκάνδαλο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι ὑπογραμμό. 
 
θὰ κρύψουν ἔξυπνα τοὺς ἑαυτούς τους ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. 
 
Όσοι τα βλέπετε να συμβαίνουν ,να ξέρετε ότι ο Χριστός περιπατεί και βρίσκετε μέσα στην Εκκλησία του ,  ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν·δεν έχει ανάγκη κανέναν μας για να σώσει μιά ψυχή που θέλει να σωθεί .
 
ὅσοι  κατέχουν τοὺς ἱερατικοὺς θρόνους σὲ ὅλον τὸν κόσμο, καὶ οἱ ἡγέτες τῶν μοναχῶν ενώ είναι ταγμένοι χαριστικά να υπηρετούν τους αδελφούς τους εχουν καταβληθεῖ ἀπὸ τὴ γαστριμαργία καὶ τὴν κενοδοξία, ὥστε θὰ ἀποτελοῦν μᾶλλον σκάνδαλο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι ὑπογραμμό
 
Έτσι το καλύτερο που έχει να κάνει κάποος είναι να κρύψει τον εαυτό του , να αφήσει στον Κύριο την  λύση και να κοιτάξει τον εαυτό του .
Να είναι μέσα στην Εκκλησία με ΠΙΣΤΗ στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ της ,αυτά είναι η σωτηρία και όχι τα σκεύη ,οι άνθρωποι που ταα τελούν .
Αυτή είναι η κολώνα που πρέπει να πιστώ και να μην μιλάω.
Να δοξάζω τον Θεό που μπορώ και ΔΙΑΚΡΙΝΩ αυτή την κατάσταση και ότι δεν τρέχω ΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ πίσω από  κάποιον  ρασοφόρο  για να με σώσει με εύκολο τρόπο, έτσι πάω στην απώλεια μαζί του .στὸ χάος τῆς πλατείας καὶ εὐρύχωρης ὁδοῦ τῆς ἀπωλείας
 
Αυτή είναι η κατάσταση που θα χειροτερεύει συνεχώς  , ποιμένες ,οδηγοί με πρόβλημα και ποίμνιο που θέλει ευκολά χωρίς αγώνα να σωθεί, πίσω από κενόδοξους ,φιλαργυρούς ,γαστρίμαργους πνευματικούς αδόκιμους οδηγούς .
Αποκ. 12,16        καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
 
Σε αυτή την κατάσταση με κάποιον τρόπο  ,ίσως με φυσικά φαινόμενα  .θα επέμβει ο Θεός να καθαρίσει την Εκκλησία του και να δώσει χρόνο προετοιμασίας και ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ,να στηρίξει τα παιδιά του σε όλον τον κόσμο .
Λουκ. 12,46        ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.
Η επέμβαση του Χριστού  στην Εκκλησία του όσο περνάει ο καιρός τόσο μοιάζει και φαίνεται αναγκαία .
Ο κόσμος αδιαφορεί για αυτόν , έτσι δεν μπορεί να κάνει τίποτα , υπάρχει όμως η Εκκλησία του ,οι άνθρωποι ,οι ψυχές που τον αγαπούν ,για αυτούς θα επέμβει στην ιστορία .
Θα το καταλάβουμε από τα γεγονότα  ,τις ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ του ,που θα σαρώσουν την γή .
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση