Οι άγιοι και η εκούσια “πείνα” των θλίψεων

Ο θαυμαστός τρόπος που οι άγιοι έστεκαν απέναντι στις θλίψεις.

Αφήστε μια απάντηση