Γ.Μ : Θές ΕΙΡΗΝΗ ετοιμάσου για πόλεμο…
Χαίρεται
Ματθ. 24,13       ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
 
 
Λόγια του Χριστού  ,υποχέση του Θεού σε αυτούς που διαχρονικά δοκιμάζονται .πειράζονται κατά την διάρκεια της ζωής τους και υπομένουν αγόγγυστα .
Ο Θεός οικονομεί για αυτούς που επιλέγει τις δοκιμασίες στα μέτρα των δυνάμεων τους ,εμείς βάζουμε την υπομονή στο σχέδιο του .
Δεν θα σωθούν όμως όλοι αυτοί που δοκιμάζονται από δοκιμασίες ,γιατί υπάρχουν οι δοκιμασίες που παραχωρεί και επιτρέπει π Θεός και οι δοκιμασίες που έθεσε  και θέτει ο άνθρωπος στον εαυτό του ,που δεν είναι εκ Θεού .
Αλλά τι σημαίνει σωτηρία ;
Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν.
 
Αυτός που  έχει δοκιμασία από τον Θεό και την υπομένει ,στον προορισμένο χρόνο από τον Θεό ,λαμβάνει αυτή την εσωτερική βαθιά αδιατάρακτη ΕΙΡΗΝΗ .
Την ΕΙΡΗΝΗ του Θεού στην καρδιά του ,αυτή που δεν την νικά κανένας φόβος ,πειρασμός ,δαιμονική ενέργεια και τότε ο άνθρωπος έχει τον παράδεισο μέσα του .
Θές ΕΙΡΗΝΗ ετοιμάσου για πόλεμο…
 
Για να κερδίσω αυτήν την πολύτιμη εσωτερική ΕΙΡΗΝΗ  που είναι Θεού δώρο ,πρέπει να ετοιμαστώ για τον αόρατο πόλεμο ,τον πνευματικό με τους δαίμονες .
Αυτός ο πόλεμος  παλεύεται μόνο με όπλα του φωτός ,τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ της εκκλησίας ,την προσευχή ,με  μεσίτες και βοηθούς την Παναγία ,τους αγίους .
Όταν ο Θεός επιτρέψει τον εξωτερικό μεγάλο πόλεμο , θα αντέξουν μόνο αυτοί που προετοιμάστηκαν ,αντιμετώπισαν  πρώτα με τον εσωτερικό και κέρδιασαν την ΕΙΡΗΝΗ .
Αποθήκευσε ελεημοσύνες υλικές και πνευματικές ,αποθήκευσε προσευχή ,νηστεία ,μελέτη της Αγίας Γραφής Αγωνίσου στον πρώτο πόλεμο ,ετοιμάσου για τον μεγάλο , αν θές ΕΙΡΗΝΗ ετοιμάσου για πόλεμο ,τον πνευματικό.
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση